Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

ObjectId - diagramfunctie

De diagramfunctie ObjectId() retourneert de ID van het object waarin de uitdrukking wordt geëvalueerd. De functie gebruikt een optioneel argument om te specificeren op welk type object de functie betrekking heeft. Het object kan een werkblad zijn of een visualisatie. Deze functie is alleen beschikbaar in diagramuitdrukkingen.

Syntaxis:  

ObjectId([object_type_str])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Het enige argument van de functie, object_type_str, is optioneel en refereert aan een tekenreekswaarde die het objecttype vertegenwoordigt.

Argumenten
Argument Beschrijving
object_type_str Een tekenreekswaarde die het type vertegenwoordigt van het object dat wordt geëvalueerd.

Als er in de functie-uitdrukking geen argument wordt gespecificeerd, retourneert  ObjectId() de ID van het object waarin de uitdrukking wordt gebruikt. Gebruik ObjectId('sheet') om de ID van het werkbladobject waarbinnen de visualisatie verschijnt te retourneren.

Specificeer in het geval van visualisatie-objecten die in andere visualisatie-objecten zijn genest het gewenste objecttype in het functie-argument voor verschillende resultaten. Gebruik bijvoorbeeld voor een diagram met tekst en afbeelding binnen een container 'text-image' om het tekst & afbeelding-object te retourneren en 'container' om de ID van de container te retourneren.

  1. Voeg in analysemodus de volgende tekst toe aan uw URL:

    /opties/ontwikkelaar

  2. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie en klik op Pictogram Ontwikkelaar-opties Ontwikkelaar.

  3. Verkrijg onder Eigenschappen de object-ID uit de dialoogkop en het objecttype uit de eigenschap "qType".

Beperkingen:  

Deze functie kan tot onverwachte resultaten leiden wanneer ze wordt opgeroepen in een object (een knop bijvoorbeeld) binnen een container die een masteritem is. De beperking geldt ook voor het filtervak masteritems. Dit zijn containers voor een aantal keuzelijsten. Dit komt door de manier waarop masteritems gebruikmaken van de objecthiërarchie.

De diagramuitdrukking ObjectId('werkblad') zal in dergelijke gevallen een lege tekenreeks retourneren, terwijl ObjectId('masterobject') de identifier van het bezittende masteritem zal retourneren.

ObjectId() wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
Functie Interactie
if - script- en diagramfunctie De functies if en ObjectId kunnen in combinatie worden gebruikt om voorwaardelijke uitdrukkingen te creëren. Zo kunnen visualisaties bijvoorbeeld voorwaardelijke kleuren krijgen dankzij uitdrukkingen die gebruikmaken van deze functies.
InObject - diagramfunctie Net als if wordt InObject ook gebruikt met ObjectId om voorwaardelijke uitdrukkingen te creëren.

Voorbeeld 1 – Diagram object-ID retourneren

Voorbeeld 2 – Werkblad-ID retourneren

Voorbeeld 3 – Geneste uitdrukking

Raadpleeg voor een meer gedetailleerd voorbeeld dat gebruikmaakt van voorwaardelijke kleuren, het voorbeeld op InObject - diagramfunctie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!