Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

InObject - diagramfunctie

De InObject()-diagramfunctie evalueert of het huidige object zich al dan niet binnen een ander object bevindt waarvan de ID wordt gespecificeerd in de functie argument. Het object kan een werkblad zijn of een visualisatie.

Deze functie kan worden gebruikt om de hiërarchie van objecten in een werkblad te tonen, van het toplevelwerkbladobject tot in andere visualisaties geneste visualisaties. Deze functie kan naast de functies if en ObjectId worden gebruikt om aangepast navigeren te creëren in uw apps.

Syntaxis:  

InObject(id_str)

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Argumenten
Argument Beschrijving
id_str Een tekenreekswaarde die de ID vertegenwoordigt van het object dat wordt geëvalueerd.

De werkblad-ID kan worden verkregen via de app-URL. Gebruik voor visualisaties de Ontwikkelaar-opties om de object-ID en de tekenreeks van het objecttype te identificeren.

  1. Voeg in analysemodus de volgende tekst toe aan uw URL:

    /opties/ontwikkelaar

  2. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie en klik op Pictogram Ontwikkelaar-opties Ontwikkelaar.

  3. Verkrijg onder Eigenschappen de object-ID uit de dialoogkop en het objecttype uit de eigenschap "qType".

Beperkingen:  

Deze functie kan tot onverwachte resultaten leiden wanneer ze wordt opgeroepen in een object (een knop bijvoorbeeld) binnen een container die een masteritem is. De beperking geldt ook voor het filtervak masteritems. Dit zijn containers voor een aantal keuzelijsten. Dit komt door de manier waarop masteritems gebruikmaken van de objecthiërarchie.

InObject() wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
Functie Interactie
if - script- en diagramfunctie De functies if en ObjectId kunnen in combinatie worden gebruikt om voorwaardelijke uitdrukkingen te creëren. Zo kunnen visualisaties bijvoorbeeld voorwaardelijke kleuren krijgen dankzij uitdrukkingen die gebruikmaken van deze functies.
ObjectId - diagramfunctie Net als if wordt ObjectId ook gebruikt met InObject om voorwaardelijke uitdrukkingen te creëren.

Voorbeeld 1 – Basisfunctionaliteit

Voorbeeld 2 – Objecten met voorwaardelijke kleuren

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!