Ga naar hoofdinhoud

TextCount - scriptfunctie

TextCount() retourneert het aantal niet-numerieke veldwaarden dat is geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.group by

Syntaxis:  

TextCount ( [ distinct ] expr)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Voorbeeld:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

TextCount1:

LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;

 

Resultaattabel
Customer ProductTextCount

Astrida

3
Betacab 3
Canutility
2
Divadip: 2

Voorbeeld:  

LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;

Resultaattabel
Customer OrderNumberTextCount

Astrida

0
Betacab 1
Canutility
2
Divadip: 0

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!