Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Besturingselement voor On-Demand rapportage

Het besturingselement voor On-Demand rapportage voegt een knop toe om on-demand Qlik NPrinting-rapporten te maken. Het is inbegrepen in Dashboard bundle.

Vereisten

 • Qlik NPrinting Server (September 2019 of later) met een Qlik NPrinting-app die is verbonden met de Qlik Sense-app die u aan het ontwerpen bent. Deze Qlik NPrinting-app bevat uw rapportsjablonen.
 • Alle gebruikers die On-Demand-rapporten genereren, moeten als gebruikers in Qlik NPrinting worden toegevoegd, met een beveiligingsrol die het uitvoeren van On-Demand-rapporten ondersteunt.
 • Gebruikers moeten via NTML-verificatie (Windows) zijn aangemeld bij Qlik Sense om rapporten te kunnen genereren of rapportageknoppen te kunnen maken.

Wanneer gebruiken

Het besturingselement voor On-Demand rapportage is handig wanneer u de gebruiker in staat wilt stellen om vooraf gedefinieerde Qlik NPrinting-rapporten af te drukken binnen Qlik Sense, met hun selecties in de app als filter.

De Dashboard bundle installeren

U kunt de Dashboard bundle installeren wanneer u Qlik Sense installeert.

U kunt op elk moment objectbundels verwijderen uit of toevoegen aan uw Qlik Sense-implementatie. Als uw installatie meerdere knooppunten omvat, worden objectbundels op het centrale knooppunt geïnstalleerd.

TipIn de sectie Uitbreidingen in de Qlik Management Console (QMC) kunt u zien welke uitbreidingen in uw implementatie zijn geïnstalleerd.
 1. Open Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm van Windows.
 2. Dubbelklik in de lijst met programma's op de objectbundel die u wilt aanpassen.

  Een weergave van het configuratiescherm van Windows waarbij een objectbundel is geselecteerd
 3. De wizard voor installatie van de objectbundel wordt geopend. Klik op Volgende.
 4. Selecteer Change (Wijzigen).
 5. Klik in het scherm Custom setup (Aangepaste installatie) op het bundelpictogram om te selecteren hoe u de bundelinstallatie wilt aanpassen:
  • Als de bundel al is geïnstalleerd, selecteert u Entire feature will be unavailable (Gehele functie zal niet meer beschikbaar zijn) om de bundel te verwijderen.
  • Als de bundel niet is geïnstalleerd, selecteert u Entire feature will be installed on local hard drive (Gehele functie wordt geïnstalleerd op lokale harde schijf) om de bundel te installeren.

  Klik vervolgens op Next (Volgende).

 6. Klik op Change (Wijzigen).

  Zodra de aanpassing is voltooid, moet u de Qlik Sense Repository Service handmatig opnieuw opstarten.

 7. Klik op Voltooien om de wizard voor installatie van de objectbundel te sluiten.
 8. Start de Qlik Sense Repository Service handmatig opnieuw om de wijzigingen toe te passen.

In de sectie Uitbreidingen in de QMC kunt u controleren of de wijzigingen correct zijn toegepast.

Een server toevoegen als vertrouwd

Als u On-Demand-rapporten maakt in Qlik Sense of een QlikView-Web Server gehost QlikView-AccessPoint moet u deze servers als vertrouwde locatie toevoegen in Qlik NPrinting web console.

Voor elke serverpad dat wordt gebruikt voor toegang tot Qlik NPrinting web console moet u een vertrouwde locatie toevoegen. Als uw server bijvoorbeeld benaderd kan worden via een lokaal domein, een verkorte host of geverifieerde URL's, moet een vertrouwde locatie worden toegevoegd voor elk van deze serverpaden.

Hoe u de serverpaden invoert in het veld Adres van de vertrouwde locatie is afhankelijk van uw beveiligingsconfiguratie.

Configuratie 1: SSL -beveiliging niet ingesteld met Qlik NPrinting web console

Een vertrouwde locatie is vereist voor elk serverpad dat wordt gebruikt voor aanmelding bij Qlik NPrinting web console. Als uw server bijvoorbeeld qlikserver1 is met het IP-adres 192.168.0.101 voegt u de volgende vertrouwde locaties toe:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Configuratie 2: SSL -beveiliging ingesteld met Qlik NPrinting web console en derden

Een vertrouwde locatie is vereist voor elk serverpad dat wordt gebruikt voor aanmelding bij Qlik NPrinting web console. URL's moeten HTTPS gebruiken. Als uw server bijvoorbeeld qlikserver1 is met het IP-adres 192.168.0.101 voegt u de volgende vertrouwde locaties in:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Een vertrouwde locatie toevoegen

Doe het volgende:

 1. Klik in Qlik NPrinting op Beheer > Instellingen.
 2. Klik op On-demandinstellingen.
 3. Klik op Vertrouwde locatie toevoegen.
 4. Voer bij Naam een naam in voor de vertrouwde locatie.
 5. Voer bij Beschrijving een beschrijving in voor de vertrouwde locatie.
 6. Voer bij Adres de URL in voor de QlikView Server.

  De URL mag alleen de basis-URL (schema en host) zijn. http://qlikserver1 is bijvoorbeeld beter dan http://qlikserver1/qlikview/index.htm.

 7. Klik op Maken.

On-Demand-instellingen configureren op Qlik NPrinting Server

U moet de volgende instellingen configureren op uw Qlik NPrinting Server:

 • U moet verbinding hebben met een QlikView Server- of een Qlik Sense-server.

  QlikView Server- en QlikView-clusterverbindingen worden ondersteund met On-Demand. Lokale verbindingen worden niet ondersteund. Zie: Verbindingen maken.

 • Als u een verbinding maakt met een QlikView Server of cluster met een QlikView Server-Extranetlicentie, moeten de volgende opties worden ingeschakeld bij het configureren van de verbinding:
  • Verbinding vereist verificatie
  • Gebruikerssectietoegang tot rapporten toepassen
 • U moet uw Qlik NPrinting-rapporten inschakelen voor On-Demand.
 • U kunt het On-Demand maken van rapporten beperken door beveiligingsrollen. Zie: Beveiliging op basis van rollen.
Informatie

On-Demand is compatibel met Chrome, Firefox en Explorer. Kan niet worden uitgevoerd in Microsoft Edge, omdat de certificaten niet kunnen worden gedownload.

Het maken van On-Demand voor Qlik NPrinting-rapporten inschakelen

Er moet handmatig worden ingesteld dat voor Qlik NPrinting-rapporten On-Demand kunnen worden gemaakt. Rapporten moeten worden toegewezen aan het QlikView-document of de Qlik Sense-app waarmee u de On-Demand-rapporten wilt genereren. On-Demand De instelling kan worden ingeschakeld tijdens het maken van een nieuw rapport.

Doe het volgende:

 1. Klik in Qlik NPrinting web console op Rapporten.
 2. Open een rapport of maak een nieuw rapport.
 3. Selecteer een app in de vervolgkeuzelijst App, de lijst is gekoppeld aan het QlikView-document of Qlik Sense-app waarvoor u een rapport wilt genereren.

  InformatieOn-Demand Verzoeken werken alleen met rapporten op basis van een enkele koppeling. MultiDoc-rapporten worden niet ondersteund.
 4. Selecteer het keuzevakje On-Demand inschakelen.
 5. Klik op Opslaan.

Het rapportsjabloon is nu beschikbaar.

Het certificaat voor Qlik NPrinting web console accepteren

Het standaard installatiecertificaat voor Qlik NPrinting web console kan door uw browser als ongeldig worden geregistreerd. Als uw browser het certificaat voor Qlik NPrinting web console als ongeldig certificeert, moet u het certificaat accepteren voordat u On-Demand kan gebruiken in QlikView AccessPoint of Qlik Sense.

Informatie

Als u overschakelt naar een andere browser of de cache van uw browser wist, moet u het certificaat voor Qlik NPrinting opnieuw accepteren. On-Demand werkt in Chrome, Firefox en Explorer. Het kan niet worden uitgevoerd in Microsoft Edge, omdat de certificaten niet kunnen worden gedownload.

Doe het volgende:

 1. Open de Qlik NPrinting web console.
 2. Afhankelijk van uw browser, voert u een van de volgende acties uit:
  • Kies Doorgaan naar de Qlik NPrinting web console.
  • Voeg een beveiligingsuitzondering toe en ga door naar de Qlik NPrinting web console.
 3. Meld u aan bij uw Qlik NPrinting web console.

U kunt nu Qlik NPrintingOn-Demand gebruiken in combinatie met deze browser.

Een knop voor On-Demand-rapportage maken

U kunt een knop voor On-Demand-rapportage maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, On-demand reporting naar het werkblad.
 2. Stel de serververbinding in via het paneel Eigenschappen onder NPrinting Connection > NPrinting server URL. De URL moet eindigen op /.

  Bijvoorbeeld: https://<servernaam>:4993/

 3. Selecteer in NPrinting App de Qlik NPrinting app die het rapportsjabloon bevat.
 4. Selecteer de Qlik NPrinting-verbinding in NPrinting connection.

  De lijst geeft standaard alleen Qlik NPrinting-verbindingen weer voor de Qlik Sense app waarin u werkt. U kunt de toggle voor App-verbindingsfilter gebruiken om verbindingen weer te geven die niet aan de huidige Qlik Sense app zijn gekoppeld.

 5. Selecteer in Report Configuration > Choose Report het rapport dat u met de knop wilt verbinden.
 6. Selecteer in Default Export Format een standaard exportindeling.
 7. Stel in Appearances > Button Label het label voor de knop in. Bijvoorbeeld: Rapport genereren.

U hebt nu een knop voor On-Demand-rapportage gemaakt.

Een rapport genereren

U kunt een rapport genereren dat volgens de huidige selecties in de Qlik Sense app wordt gefilterd. De analysemodus moet actief zijn.

InformatieU kunt alleen filteren op velden die in het Qlik NPrinting-rapportsjabloon zijn opgenomen. Anders zal het rapport mislukken. Het is niet mogelijk om te filteren op selecties door middel van een uitdrukking.
 1. Klik op de knop die u hebt gemaakt.

  Het dialoogvenster Export wordt geopend.

 2. U kunt uit twee knoppen kiezen:
  1. Snel rapport: hiermee wordt één rapport met de standaard uitvoerindeling gegenereerd.

  2. Nieuw rapport: kies uit een lijst rapporten die aan u ter beschikking zijn gesteld. U kunt ook de uitvoerindeling kiezen.

 3. Nadat het rapport is gegenereerd, wordt een downloadknop geactiveerd. Klik op de knop Downloaden om het rapport te downloaden.

Beperkingen

Zie Beperkingen voor meer informatie over algemene beperkingen.

 • Als de Qlik NPrinting-rapportsjabloon een filter bevat, is het niet mogelijk om in de Qlik Sense-app conflicterende selecties te maken, omdat het rapport dan zal mislukken.
 • Als u het rapportagebesturingselement On-Demand gebruikt in een mashup, moet u Windows-verificatie gebruiken. koptekstverificatie wordt niet ondersteund.

  Bovendien, als de mashup meerdere apps bevat, kunt u alleen de app gebruiken waaruit on-demand afkomstig is om on-demand-rapporten te filteren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!