Ga naar hoofdinhoud

NULL - script- en diagramfunctie

De functie Null retourneert een NULL-waarde.

Syntaxis:  

Null( )

Voorbeeld: Load-script voor gegevens

In dit voorbeeld wordt een inline-tabel geladen met vier rijen, waarbij de eerste drie rijen niets, - of 'NULL' in de kolom Value bevatten. Wij willen deze waarden converteren naar echte NULL-waarderepresentaties.

De middelste voorafgaande LOAD voert de conversie uit met de functie Null.

Met de eerste voorafgaande LOAD wordt een veld toegevoegd dat controleert of de waarde NULL is, simpelweg voor illustratiedoeleinden in dit voorbeeld.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Dit is de resulterende tabel. In de kolom ValueNullConv worden de NULL-waarden vertegenwoordigd door -.

Resulting table
ID Value ValueNullConv

IsItNull

0   - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!