Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

MapSubstring - scriptfunctie

De scriptfunctie MapSubstring wordt gebruikt voor de toewijzing van onderdelen van een uitdrukking aan een eerder geladen toewijzingstabel. De toewijzing is hoofdlettergevoelig en niet-iteratief en subtekenreeksen worden van links naar rechts toegewezen.

Syntaxis:  

MapSubstring('map_name', expression)

 

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
map_name

De naam van een toewijzingstabel die eerder is gelezen in een opdracht mapping load of mapping select. De naam moet tussen enkele, rechte aanhalingstekens staan.

WaarschuwingAls u deze functie gebruikt voor een variabele die is uitgebreid met een macro en verwijst naar een toewijzingstabel die niet bestaat, geeft de functie een fout weer en wordt er geen veld gemaakt.
expression De uitdrukking waarvan het resultaat door subtekenreeksen moet worden toegewezen.

Voorbeeld:  

In dit voorbeeld laden wij een lijst met productmodellen. Elk model heeft een reeks van kenmerken die worden beschreven via een samengestelde code. Door de toewijzingstabel met MapSubstring te gebruiken, kunnen wij de kenmerkcodes uitbreiden tot een beschrijving.

map2: mapping LOAD * Inline [ AttCode, Attribute R, Red Y, Yellow B, Blue C, Cotton P, Polyester S, Small M, Medium L, Large ] ; Productmodels: LOAD *, MapSubString('map2', AttCode) as Description Inline [ Model, AttCode Twixie, R C S Boomer, B P L Raven, Y P M Seedling, R C L SeedlingPlus, R C L with hood Younger, B C with patch MultiStripe, R Y B C S/M/L ] ; // We don't need the AttCode anymore Drop Field 'AttCode';

 

De resulterende tabel ziet er als volgt uit:

Resulting table
Model Description
Twixie Red Cotton Small
Boomer Blue Polyester Large
Raven Yellow Polyester Medium
Seedling Red Cotton Large
SeedlingPlus Red Cotton Large with hood
Younger Blue Cotton with patch
MultiStripe Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!