Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

class - script- en diagramfunctie

De functie class wijst de eerste parameter toe aan een klasse-interval. Het resultaat is een duale waarde met a<=x<b als de tekstwaarde, waarbij a en b de boven- en ondergrens van het bereik zijn, en met de ondergrens als numerieke waarde.

Syntaxis:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
interval Een getal dat de bin-breedte aanduidt.
label Een willekeurige tekenreeks die de 'x' in de resultaattekst kan vervangen.
offset Een getal die kan worden gebruikt als verschil met het standaardbeginpunt van de classificatie. Het standaardbeginpunt is meestal 0.

Voorbeelden:  

Voorbeelden
Voorbeeld Resultaat
class( var,10 ) met var = 23 retourneert '20<=x<30'
class( var,5,'value' ) met var = 23 retourneert '20<= value <25'
class( var,10,'x',5 ) met var = 23 retourneert '15<=x<25'

Voorbeeld - Load-script dat gebruikmaakt van class

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!