Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

QlikView-documenten in Qlik Sense

U kunt een koppeling naar een QlikView-document in de Qlik Sense-hub publiceren in plaats van bestanden per e-mail of naar een specifieke maplocatie te distribueren.

U kunt deze methode gebruiken als u een QlikView-document wilt delen met een benoemde gebruiker die deel uitmaakt van de Active Directory-gebruikersgroep in zowel QlikView als Qlik Sense. In QlikView, moet de beheerder distributie instellen op Qlik Sense.

Vereisten

Vereisten voor QlikView en Qlik Sense

Als u het publiceren van koppelingen naar QlikView-documenten wilt inschakelen, is het volgende vereist:

 • Uw QlikView-versie is 12.00 SR3 of nieuwer.
 • Uw QlikView-installatie beschikt over een Publisher-licentie.
 • Er zijn andere certificaten (client.pfx, server.pfx en root.cer) geëxporteerd door uw systeembeheerder vanuit de Qlik Sense Management Console naar alle QlikView Distribution Service (QDS)-machines.
 • Qlik Sense is ingesteld om inhoud te kunnen delen.
 • De serververbinding met het QlikView AccessPoint is geconfigureerd om de machinenaam te kunnen gebruiken.

QlikView-certificaatvereisten

Wanneer u een set certificaten voor QlikView maakt, is het volgende vereist:

 • De certificaten moeten zijn gemaakt met gebruikmaking van de volledige naam, inclusief het domein van de QDS-machine.
 • De certificaten moeten zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Er moet een geheim sleutelpaar zijn gemaakt.

Configuratievereisten

De volgende onderwerpen bieden details over de configuraties die nodig zijn voor het publiceren van koppelingen naar QlikView-documenten in de Qlik Sense-hub.

Koppelingen publiceren naar QlikView-documenten in de Qlik Sense-hub

Koppelingen naar QlikView-documenten worden gedeeld via de Qlik Sense-hub met de QlikView Management Console. Als u QlikView-documenten wilt weergeven, moet u zich aanmelden bij de Qlik Sense-hub met dezelfde referenties als de benoemde gebruiker die toegang heeft tot de documenten die u hebt gedeeld. Selecteer een koppeling naar een document in QlikView-documenten om het QlikView AccessPoint in een nieuw venster te openen. Wanneer u QlikView-documenten weergeeft in Qlik Sense, kunnen er geen wijzigingen worden opgeslagen.

InformatieQlikView-documenten kunnen niet worden weergegeven via de mobiele weergave voor kleine apparaten.

Doe het volgende:

 1. Klik op het tabblad Documents.
 2. De pagina Source Document wordt geopend.

  InformatieAlleen brondocumenten kunnen worden gepubliceerd.
 3. Vouw een exemplaar van een QDS-machine uit en zoek het document dat u wilt delen.
 4. Klik op Plus-pictogram om een nieuwe taak te maken.
 5. Klik op het tabblad Distribute op Plus-pictogram om een ontvanger toe te voegen.
 6. Selecteer het gebruikerstype voor Named User.
 7. Klik op Gebruikers beheren om een gebruiker toe te voegen
 8. InformatieDe benoemde gebruiker moet deel uitmaken van de gebruikersgroep Active Directory in zowel QlikView als Qlik Sense.
 9. Klik op het tabblad Document Information op Plus-pictogram om een kenmerk toe te voegen.
 10. Typ ShowInSenseHub in het Name-veld en truein het Value-veld.
 11. Klik op Apply.

  De taak kan worden uitgevoerd en er wordt nu een koppeling toegevoegd aan het document QlikView in de Qlik Sense-hub.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!