Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Metingen opnieuw gebruiken met mastermetingen

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u mastermetingen maken voor eventueel hergebruik. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de mastermetingen, maar ze kunnen ze niet aanpassen.

Een meting is een combinatie van een uitdrukking en beschrijvende gegevens, zoals naam, beschrijving en extra info. Er zijn verschillende manieren om een mastermeting te maken.

Een mastermeting maken op basis van een veld

Een mastermeting maken met een algemene aggregatiefunctie

Een mastermeting maken door de uitdrukking te typen

Een mastermeting maken vanuit de gegevensmodelviewer

U kunt ook een mastermeting maken op basis van een meting die in een visualisatie is gemaakt. Klik onder de meting in het eigenschappenvenster van een visualisatie op Nieuwe toevoegen onder Masteritems.

Meer informatie

 

Mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

Hergebruiken van bedrijfsmiddelen met masteritems

Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties

Metingen

Dimensies

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!