Ga naar hoofdinhoud

Relationele operatoren

Alle relationele operatoren vergelijken de waarden van operanden en retourneren als resultaat True (-1) of False (0). Alle relationele operatoren zijn binair.

Relationele operatoren
Operator Beschrijving
< Kleiner dan. Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
<= Kleiner dan of gelijk aan. Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
> Groter dan. Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
>= Groter dan of gelijk aan. Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
= Gelijk aan. Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
<> Niet gelijk aan. Er wordt een numerieke vergelijking gemaakt als beide operanden numeriek geïnterpreteerd kunnen worden. De operator retourneert de logische waarde van het resultaat van de vergelijking.
precedes In tegenstelling tot de operator < wordt er geen poging gedaan de argumentwaarden numeriek te interpreteren voordat er wordt vergeleken. De bewerking retourneert Waar als de waarde links van de operator een tekstrepresentatie heeft die in een ASCII-vergelijking vóór de tekstrepresentatie van de waarde aan de rechterkant komt.

Voorbeeld:  

'1 ' precedes ' 2' retourneert FALSE

' 1' precedes ' 2' retourneert TRUE

aangezien de ASCII-waarde van een spatie (' ') van minder waarde is dan de ASCII-waarde van een getal.

Vergelijk dit met:

'1 ' < ' 2' retourneert TRUE

' 1' < ' 2' retourneert TRUE

follows In tegenstelling tot de operator < wordt er geen poging gedaan de argumentwaarden numeriek te interpreteren voordat er wordt vergeleken. De bewerking retourneert Waar als de waarde links van de operator een tekstrepresentatie heeft die in een ASCII-vergelijking vóór de tekstrepresentatie van de waarde aan de rechterkant komt.

Voorbeeld:  

' 2' follows '1 ' retourneert FALSE

' 2' follows ' 1' retourneert TRUE

aangezien de ASCII-waarde van een spatie (' ') van minder waarde is dan de ASCII-waarde van een getal.

Vergelijk dit met:

' 2' > ' 1' retourneert TRUE

' 2' > '1 ' retourneert TRUE

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!