Ga naar hoofdinhoud

Timestamp# - script- en diagramfunctie

Timestamp#() evalueert een uitdrukking als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdstempels die in het load-script voor gegevens of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntaxis:  

timestamp#(text[, format])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format

Tekenreeks waarmee de notatie van de te evalueren tekenreeks wordt beschreven. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem. ISO 8601 wordt ondersteund voor tijdstempels.

Beschrijvingen van conventies voor getal- en tijdnotaties

Voorbeeld:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van de datumopmaak M/D/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan het load-script voor gegevens.

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer dit uit.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

String

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Als u een tabel maakt met String en TS als dimensies, zijn de resultaten als volgt:

Resultaten
Tekenreeks TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+020010/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:153/1/1109 2:15:00 PM

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!