Ana içeriğe geç

Timestamp# - kod ve grafik fonksiyonu

Timestamp#(), bir ifadeyi biçim deseni sağlanmadığı sürece veri kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan zaman damgası biçiminde tarih ve saat değeri olarak değerlendirir.

Söz Dizimi:  

timestamp#(text[, format])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Değerlendirilecek metin dizesinin biçimini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır. Zaman damgaları için ISO 8601 desteklenir.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin açıklamalar

Örnek:  

Aşağıdaki örnek M/D/YYYY tarih biçimini kullanır. Tarih biçimi, veri kod dosyasının en üstünde SET DateFormat deyimi içinde belirtilir.

Bu örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

String

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Boyutlar olarak String ve TS ile bir tablo oluşturursanız sonuçlar şu şekilde olur:

Sonuçlar
Dize TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+020010/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:153/1/1109 2:15:00 PM

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!