Ga naar hoofdinhoud

NumericCount - scriptfunctie

NumericCount() retourneert het aantal numerieke waarden dat is gevonden in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Scriptvoorbeeld
Voorbeeld Resultaat
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; De tweede opdracht geeft als resultaat:
TotalNumericCount
7
in een tabel met die dimensie.

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumeriCCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
6omdat er één is die een andere dupliceert, dus is het resultaat 6 niet-duplicaten.OrderNumber

Voorbeeld:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Resultaattabel
Customer NumericCountByCustomer

Astrida

3
Betacab2
Canutility
0
Divadip:2

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!