Ga naar hoofdinhoud

Bronbeheer

Het is mogelijk om QlikView Desktop te verbinden met een bronbeheersysteem; de bestanden ‘QvMsscciProvider.exe’ en ‘QvSvnProvider.exe’ zijn de providers die hiervoor worden gebruikt. Ze bieden bronbeheerfuncties voor zowel Microsoft Team Foundation Server als Subversion.

Als QlikView is verbonden met een bronbeheersysteem kunnen ontwikkelaars projecten toevoegen aan het bronbeheer. Tijdens het proces Toevoegen worden de volgende handelingen uitgevoerd:

  • Het QlikView-document wordt opgeslagen
  • De projectmap wordt gemaakt
  • Projectbestanden worden geëxporteerd naar de projectmap
  • Projectbestanden worden toegevoegd aan het bronbeheer
  • Er wordt een bestand met projectinstellingen gemaakt

Het bestand met de projectinstellingen wordt opgeslagen in de lokale projectmap en bevat de instellingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot het bronbeheer voor het project. Het bestand met projectinstellingen wordt niet beheerd door het bronbesturingssysteem. Door het bestaan van een bestand met projectinstellingen weet QlikView dat een bepaald document wordt beheerd door een bronbesturingssysteem. Bovendien moet QlikView de benodigde provider-dll kunnen vinden en laden om het document te behandelen alsof het gekoppeld is aan bronbeheer. Deze controle wordt uitgevoerd telkens wanneer een document wordt geopend in QlikView en een instellingenbestand wordt weergegeven in de projectmap met informatie over de bronbeheerprovider, SourceControlSettings.ini.

Als het document is gekoppeld aan bronbeheer, wordt dit in de statusbalk aangegeven.

Integratie van QlikView met bronbeheer heeft alleen effect op de documentopmaak. De gegevens die in QlikView zijn geladen, worden niet geplaatst in of opgehaald uit het bronbeheer. Met de opdracht Project ophalen uit Bronbeheer wordt een document geladen dat alles bevat behalve gegevens. Het document moet opnieuw worden geladen om het te vullen met gegevens.

Als een QlikView-document is gekoppeld aan bronbeheer, wordt bij het opslaan automatisch gecontroleerd welke bestanden zijn gewijzigd. QlikView heeft geen andere functie voor het controleren van projectbestanden. Als het bronbeheersysteem niet beschikbaar is bij het opslaan van een document, probeert QlikView "offline" te werken door markeringen voor alleen-lezen te verwijderen van de gewijzigde bestanden en de meest recente versie op te slaan. Als het bronbeheersysteem weer beschikbaar is bij de volgende opslagbewerking voor een document, checkt QlikView alle lokaal gewijzigde bestanden uit.

Bij het opslaan van het document worden projectbestanden niet ingecheckt. Kies de menuoptie Inchecken om updates van het document in bronbeheer in te checken. Een enkele incheckbewerking van QlikView kan verschillende wijzigingssets genereren bij gebruik van Microsoft TFS en slechts één bij gebruik van Subversion. Dit betekent dat door het terugdraaien van willekeurig geselecteerde wijzigingssets in Microsoft TFS de stabiliteit van het document niet kan worden gegarandeerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com