Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

QlikView Desktop installeren

Nadat u QlikView hebt aangeschaft, ontvangt u een e-mail met informatie over de licentieovereenkomst. Daarin vindt u ook informatie over uw serienummers en controlegetallen.

Installatiepakketten voor QlikView

U kunt kiezen uit een aantal verschillende installatiepakketten voor QlikView. De installatiepakketten voor QlikView Desktop, QlikView Server en QlikView WorkBench zijn alleen beschikbaar in een 64-bits versie.

Het installatiepakket voor QlikView Desktop bevat de volgende componenten:

 • De QlikView-toepassing
 • De QlikView plug-in
 • QlikView-thema's
 • QlikView-voorbeelden

U kunt Aangepast selecteren tijdens het installatieproces om het aantal geïnstalleerde componenten te beperken.

Download het installatiebestand voor de QlikView Desktop via Product downloaden. Zie voor meer informatie Installatiebestanden downloaden (alleen in het Engels).

Het installatieprogramma voor QlikView Desktop uitvoeren

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik op het bestand Setup.exe om de installatie te starten.
 2. Selecteer als het installatieprogramma start eerst de gewenste installatietaal in de keuzelijst en klik op OK.

  Zie Ondersteunde talen voor een volledige lijst met de ondersteunde talen

 3. Wacht terwijl de installatie wordt voorbereid en bekijk de dialoogvensters die worden weergegeven.
 4. Als het dialoogvenster Welkom wordt geopend, leest u de informatie en klikt u op Volgende.
 5. De licentieovereenkomst voor de software wordt weergegeven. Lees de licentieovereenkomst door, klik op Ik ga akkoord (als dat het geval is) en dan op Volgende.
 6. In het dialoogvenster Klantinformatie geeft u aan voor wie de installatie wordt gepersonaliseerd. Klik op Volgende om door te gaan.
 7. Als u de voorkeur geeft aan een andere doelmap dan de standaardmap voor de installatie van het programma, geeft u de gewenste map op door op Wijzigen te klikken in het dialoogvenster Doelmap. Klik daarna op Volgende.
 8. Het dialoogvenster Type installatie wordt weergegeven. Als Voltooien wordt gekozen, worden de volgende voorzieningen geïnstalleerd naar het pad dat is opgegeven in het vorige dialoogvenster: Het QlikView-programma, de QlikView plug-in en voorbeelden van QlikView-functies en voorzieningen. Als Aangepast wordt gekozen, wordt als u op Volgende klikt, een dialoogvenster geopend waarin u kunt opgeven welke voorzieningen er geïnstalleerd moeten worden. Maak de selecties en klik op Volgende.
 9. Nu kan de installatie beginnen. Klik op Installeren om te starten.
 10. Klik in het laatste dialoogvenster op Voltooien om het installatieproces te voltooien.
InformatieQlikView voert standaard elke 30 dagen een licentiecontrole uit.

De installatie in een logbestand vastleggen

Tijdens het uitvoeren van Setup.exe wordt een logbestand opgeslagen in de map temp van de gebruiker. Het logbestand wordt QlikViewx64.wil genoemd. Bij elke uitvoering van de installatie wordt een nieuw bestand gegenereerd, dat het oude logbestand overschrijft.

QlikView-instellingenbestand

Alle instellingen voor QlikView worden in een bestand opgeslagen (en niet naar het register geschreven). Het bestand Settings.ini bevindt zich in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

De instellingen voor QlikView OCX bevinden zich in hetzelfde bestand.

Serienummer invoeren

Als u uw QlikView-licentie krijgt van een QlikView Server of als u de Personal Edition van QlikView hebt, hoeft u geen serienummer in te voeren. U kunt echter wel een serienummer voor dit product verkrijgen en dit invoeren op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Licentie. Met een geregistreerd exemplaar van QlikView kunt u offline werken zonder dat u gedurende langere perioden (langer dan 30 dagen) contact hoeft te maken met een QlikView Server. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier van QlikView.

InformatieVoor de activering is toegang tot het netwerk nodig. Als er geen toegang is, is activering via de telefoon ook mogelijk.

Als u uw exemplaar van QlikView hebt geïnstalleerd en, optioneel, het serienummer hebt ingevoerd, kunt u het programma gaan gebruiken.

Netwerkdistributie van QlikView

Dit type installatie is handig als u meerdere licenties hebt en er zeker van wilt zijn dat alle gebruikers met dezelfde versie van QlikView werken. Voor elke gebruiker is wel een apart licentienummer nodig.

Voor het distribueren van een QlikView-installatie hebt u het uitvoerbare installatiebestand nodig. U hebt de serienummers en controlenummers pas nodig bij uw eerste QlikView-sessie op de clientcomputer.

In QlikView wordt gebruik gemaakt van de Microsoft Windows installatietechniek (MSI packaging).

Meer informatie over het installeren van een MSI-package vindt u in de documentatie van Microsoft over Windows-installatie.

Licentiebestand-editor

U kunt ook uw licentie bijwerken en het licentiebestand bekijken door Licentie bijwerken te selecteren in het menu Help. Hiervoor is geen netwerktoegang vereist.

In het dialoogvenster Licentiebestand-editor kan de gebruiker het licentiebestand bekijken of bewerken.

Huidige licentiesleutel

De huidige licentiesleutel van de QlikView-licentie die gewoonlijk wordt ingevoerd tijdens de installatie van het originele programma. U kunt het ook op een later moment invoeren of bewerken op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Licentie. U kunt QlikView ook uitvoeren zonder aangeschafte licentiesleutel. In dit geval moet u een lease-licentie hebben van een QlikView Server - een Named CAL - of een Personal Edition van QlikView.

Huidig licentiebestand

Een tekstbestand met informatie die relevant is voor de geïnstalleerde licentie en die nodig is om de licentiesleutel te activeren (in te schakelen).

Licentieserver contacteren

Klik op deze knop als het bovengenoemde tekstvak Huidig licentiebestand leeg is om contact te maken met de Licentieserver.

Problemen met het licentiebestand oplossen

Een licentiebestand (LEF-bestand) is nodig om de geldigheid van een QlikView-licentiesleutel te verifiëren. Tijdens het initialiseren van de licentiesleutel wordt er via internet contact gemaakt met de Qlik LEF-server. Wanneer de opgegeven licentie-informatie in orde is, wordt automatisch een licentiebestand naar uw computer verzonden. Normaal gesproken merkt u nauwelijks iets van de licentieprocedure omdat die wordt uitgevoerd op de achtergrond. In bepaalde gevallen kan de procedure echter mislukken omdat u geen contact kunt maken met de licentieserver of omdat een firewall het doorsturen van het licentiebestand tegenhoudt. Als dit gebeurt, wordt het dialoogvenster Ongeldige licentie weergegeven met informatie over het probleem.

Als u op de normale manier geen geldig LEF-bestand kunt verkrijgen terwijl u daar wel recht op meent te hebben, kunt u mogelijk rechtstreeks een dergelijk bestand verkrijgen via de ondersteuningsafdeling van Qlik Support. Als u het tekstbestand direct in de LEF-editor kopieert, let er dan op dat er achteraan de tekst geen lege spaties staan.

Stille installatie

Wanneer u een stille installatie uitvoert, wordt QlikView Desktop geïnstalleerd met een beperkt aantal of helemaal geen dialoogvensters. Dit betekent dat alle functies, eigenschappen en gebruikersselecties bekend moeten zijn wanneer het stille-installatiepakket wordt gemaakt. Er zijn ook een paar standaardeigenschappen in Windows Installer Service die mogelijk vereist zijn.

Een stille installatie kan op verschillende interfaceniveaus worden uitgevoerd:

Interfaceniveaus
Opdracht Type
/qn Volledig stil.
/qb Basisgebruikersinterface.

De volgende opdrachtregel voor stille installatie wordt aanbevolen voor QlikView Desktop:

QlikViewDesktop_x64Setup.exe /s /v"/qn"

De bovenstaande opdrachtregel installeert alle functies volledig stil.

Voeg een + teken toe aan het eind van de interfaceniveau-opdracht voor een modaal dialoogvenster aan het eind van de installatie met daarop Voltooid, en of de installatie al dan niet is gelukt.

Installatie stil verwijderen

De volgende opdrachtregel voor stille verwijdering van de installatie wordt aanbevolen voor QlikView Desktop:

QlikViewDesktop_x64Setup.exe /x /s /v"/qn"

De bovenstaande opdrachtregel installeert alle functies volledig stil.

Voeg een + teken toe aan het eind van de interfaceniveau-opdracht voor een modaal dialoogvenster aan het eind van de installatie met daarop Voltooid, en of de installatie al dan niet is gelukt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com