Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Verbinding maken met server

Het dialoogvenster Verbinding maken met server wordt gebruikt om QlikView-documenten te openen die zich op een QlikView Server bevinden.

Als u documenten opent als QlikView Server-client, zijn uw mogelijkheden voor het werken met het document beperkt in vergelijking met het openen van lokale documenten. Als client kunt u mogelijk geen werkbladobjecten toevoegen of verwijderen. Dit is alleen mogelijk als het document samenwerking ondersteunt. Werkbladen kunnen niet worden toegevoegd of verwijderd. Bovendien zijn de meeste eigenschappenvensters en het script niet toegankelijk, kunnen macro's niet worden gewijzigd en kan het document niet worden opgeslagen.

Voer onder Server de computernaam in of de URL naar een computer waarop QlikView Server is geïnstalleerd. Klik vervolgens op Verbinden. Servers waarmee u onlangs een verbinding hebt gemaakt, kunt u selecteren in de vervolgkeuzelijst. Een URL kan aanvullende verbindingsgegevens bevatten.

Pseudo-URL's voor verbinding

Als u een verbinding tot stand hebt gebracht, worden in het centrale vak van het dialoogvenster de documentmappen weergegeven die voor u toegankelijk zijn op de QlikView Server. Klik op een map om de beschikbare documenten weer te geven onder Naam onder in het dialoogvenster. U opent een document door erop te dubbelklikken of door het document te selecteren en op Openen te klikken.

Verbindingsinstellingen

Met behulp van de volgende instellingen kunt u de verificatie-instellingen voor uw verbinding en server configureren:

Lijst wissen

Met deze knop wist u de lijst Recente servers op de Startpagina.

Verificatie

Selecteer hoe u uzelf identificeert bij de QlikView Server. De volgende drie verificatiemethoden zijn beschikbaar:

  • NT-identiteit gebruiken: Hierbij wordt een geverifieerde NT-identiteit gebruikt. Dit functioneert alleen als de computer is aangesloten op hetzelfde Windows NT-domein als de QlikView Server.
  • Anoniem: Hiermee wordt u anoniem aangemeld. U kunt alleen een verbinding tot stand brengen als op de QlikView Server is ingesteld dat anonieme gebruikers zijn toegestaan, en u kunt alleen documenten zien met bestandsrechten voor de anonieme account van QlikView Server. De pseudo-URL voor verbinding onder Server wordt aangevuld met een @ voor de servernaam.
  • Alternatieve identiteit: Hiervoor wordt een specifieke NT-gebruikersnaam gebruikt die bekend is op het domein van de QlikView Server. De gebruikersnaam wordt getypt in het tekstvak Gebruikers-ID. U wordt gevraagd om het bijbehorende wachtwoord wanneer u op de knop Verbinden klikt. De pseudo-URL voor verbinding onder Server wordt aangevuld met gebruikersnaam@ voor de servernaam.

Modus zonder structuur

Als deze optie is ingeschakeld, wordt in het onderste deelvenster van het dialoogvenster de inhoud van alle submappen tegelijk weergegeven in plaats van een boomstructuur.

Pseudo-URL's voor verbinding

Als u via een desktopclient een verbinding tot stand brengt met de QlikView Server, via het dialoogvenster Openen in server of via een koppelingsbestand, wordt er een pseudo-URL gebruikt als documentadres.

De syntaxis is:

qvp://[[gebruikersnaam][@]]hostnaam[:poort|;protocol]/documentnaam

waarbij:

  • gebruikersnaam een Windows-gebruikers-id is. De parameter is optioneel.
  • hostnaam de naam van de host is. De parameter is verplicht.
  • documentnaam de naam is van het QlikView-document (zonder de extensie qvf of qvw). De parameter is optioneel.
  • poort (bijv. 4749) kan worden gebruikt om een specifieke poort op te geven die wordt gebruikt door de server
  • protocol (bijv. http) kan worden gebruikt om een tunnelingprotocol op te geven. De parameter is optioneel.

@ zonder gebruikersnaam geeft een anonieme identiteit aan.

Als de identiteit van de gebruiker geheel wordt weggelaten, wordt uitgegaan van de Windows-identiteit waarmee de gebruiker zich heeft aangemeld.

InformatieQVP-koppelingen kunnen alleen in QlikView Desktop worden geopend.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com