Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties

U kunt visualisaties gebruiken om de gegevens te presenteren die in de app worden geladen. U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram gebruiken om verkoopcijfers voor verschillende regio's te vergelijken, of een tabel gebruiken om precieze waarden voor dezelfde gegevens weer te geven.

De selecties die u maakt in een visualisatie zijn zichtbaar in alle bijbehorende visualisaties op alle werkbladen.

Een visualisatie maken

U maakt visualisaties van vooraf gedefinieerde diagrammen of aangepaste objecten. U moet in de modus Bewerken Bewerken zijn om een visualisatie aan het werkblad toe te voegen.

 1. Indien dit een nieuw werkblad is, selecteert u de standaardvisualisatie.

  Anders klikt u op Item toevoegen rechts van of onder een visualisatie om de nieuwe visualisatie daar toe te voegen.

 2. Selecteer een visualisatietype.

  Als u niet zeker weet wat voor visualisatie u wilt maken, selecteer dan Automatisch diagram. De functie Automatisch diagram kiest de beste visualisatie voor de gegevens die u toevoegt.

  U kunt wisselen tussen visualisatietypen tijdens het maken van een visualisatie. Dit is handig als u verschillende opties wilt bekijken voor het presenteren van uw gegevens.

 3. Pas de presentatie aan met bijvoorbeeld sorteren, kleuren of labelen.

  Ga voor meer informatie naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

U kunt converteren van het ene type visualisatie naar een ander door een nieuw diagram naar een visualisatie op een werkblad te slepen.

Voor andere methoden voor het maken van een visualisatie, zie Visualisaties maken en bewerken.

Een visualisatie opnieuw gebruiken

Als u een visualisatie hebt gemaakt die u opnieuw wilt gebruiken in andere werkbladen van de app, kunt u deze opslaan als een mastervisualisatie.

TipKlik met de rechtermuisknop op een visualisatie en selecteer masteritems Toevoegen aan masteritems om deze op te slaan als een mastervisualisatie.

U vindt mastervisualisaties onder masteritems in het bedrijfsmiddelenvenster.

Welke visualisaties zijn beschikbaar?

Er zijn twee basistypen visualisaties beschikbaar in het bedrijfsmiddelenvenster.

 • Diagrammen illustreren de gegevens met visuele elementen zoals staven, lijnen of punten.
 • Tekstgebaseerde visualisaties presenteren gegevens in tekstvorm, bijvoorbeeld als tabellen of filters.

Er zijn dashboardobjecten beschikbaar in het bedrijfsmiddelenvenster.

Welke type diagram het beste is, hangt af van het doel van de visualisatie.

Ga voor meer informatie naar Aanbevolen procedures voor het kiezen van visualisatietypen.

Als de vooraf gedefinieerde visualisaties niet voldoen aan uw doel, kunt u een visualisatie-uitbreiding gebruiken. U kunt deze vinden in het bedrijfsmiddelenvenster onder Uitbreiding.

Diagrammen
Diagram Pictogram (standaard) Pictogram (geavanceerd) Beschrijving
Automatisch diagram - Autochart probeert de beste visualisatie voor uw geselecteerde gegevens te kiezen.
Staafdiagram, verticaal gegroepeerd Verticale staafdiagram Het verticaal gegroepeerde staafdiagram groepeert een dimensie op een andere dimensie, zoals Stad op Regio, met verticale staven.
Staafdiagram, horizontaal gegroepeerd Verticale staafdiagram Het horizontaal gegroepeerde staafdiagram groepeert een dimensie op een andere dimensie, zoals Stad op Regio, met verticale staven.
Staafdiagram, verticaal gestapeld Verticale staafdiagram Het verticaal gestapelde staafdiagram stapelt een dimensie verticaal op een andere dimensie.
Staafdiagram, horizontaal gestapeld Verticale staafdiagram Het horizontaal gestapelde staafdiagram geeft een dimensie horizontaal gestapeld door een andere dimensie in staven weer.
Boxplot Boxplot Boxplot De boxplot is geschikt voor het vergelijken van de spreiding en verdeling voor groepen numerieke gegevens, geïllustreerd met een box met ‘whiskers’ (horizontale lijnen) en een middenlijn in het midden.
Bulletgrafiek Bulletgrafieken kunnen worden gebruikt om de prestaties van een meting te visualiseren en te vergelijken met een doelwaarde en een kwalitatieve schaal, bijvoorbeeld Slecht, Gemiddeld en Goed.
Combinatiegrafiek Combinatiediagram Combinatiegrafiek In een combinatiegrafiek worden staven en lijnen gecombineerd in één diagram. De staven en lijnen hebben verschillende assen om het vergelijken van percentages en totalen mogelijk te maken.
Verdelingsplot Verdelingsplot Verdelingsplot De verdelingsplot is geschikt voor het vergelijken van de spreiding en verdeling voor groepen numerieke gegevens. Gegevens worden als waardepunten langs een as getekend.
Ringdiagram Cirkeldiagram Het ringdiagram geeft de relatie tussen waarden weer en de relatie van een enkele waarde ten opzichte van het totaal.
Meter Meterdiagram Meterdiagram Met een meter wordt de waarde van één meting weergegeven, zonder dimensies.
Histogram Histogram Histogram Het histogram is geschikt voor het visualiseren van de verdeling van numerieke gegevens over een continue interval of een bepaalde tijdsperiode. De gegevens zijn verdeeld in opslaglocaties.
Lijndiagram Lijndiagram In het lijndiagram worden gegevenslijnen tussen waarden weergegeven. Lijndiagrammen worden vaak gebruikt om een trend in gegevens voor een bepaalde periode te visualiseren.
Lijndiagram, gebied Lijndiagram Het lijndiagram voor gebied geeft trends na verlopen van tijd weer, met ingevulde gebieden onder lijnen.
Kaart Kaart Kaart De kaart wordt gebruikt om geospatiale gegevens en metingswaarden te combineren, zoals de verkopen voor een regio of winkel.
Mekko-diagram Het mekko-diagram vergelijkt een groep terwijl ook categorie-items binnen deze groepen worden vergeleken.
Cirkeldiagram Cirkeldiagram Het cirkeldiagram geeft de relatie tussen één dimensie en één meting aan.
Spreidingsplot Spreidingsdiagram Spreidingsdiagram In een spreidingsplot worden waarden van twee metingen weergegeven. Dit is handig als u gegevens wilt weergeven waarbij elke instantie twee getallen heeft, bijvoorbeeld voor land zowel bevolking als bevolkingsgroei. Het is mogelijk een optionele derde meting te kiezen. Deze wordt vervolgens weerspiegeld in de grootte van de bellen. Bij het weergeven van grote gegevensverzamelingen worden kleuren in plaats van bellengrootte gebruikt om het formaat van de meting aan te geven.
Structuuroverzicht Structuuroverzicht Structuuroverzicht In een structuuroverzicht worden hiërarchische gegevens weergegeven. Een structuuroverzicht kan een groot aantal waarden tegelijkertijd weergeven in een beperkte ruimte.
Watervalgrafiek Watervalgrafiek Watervalgrafiek De watervalgrafiek laat zien hoe een oorspronkelijke waarde wordt beïnvloed door tussentijdse positieve en negatieve waarden.
Visualization bundle - - De Visualization bundle is een set diagrammen die kan worden gebruikt om de diagramcapaciteit van uw Qlik Sense-app te verbeteren en verhogen.
Tekstgebaseerde visualisaties
Diagram Pictogram (standaard) Pictogram (geavanceerd) Beschrijving
Filtervak Filtercontainer Filtercontainer Met het filtervak kunt u bepalen welke gegevens op een werkblad worden getoond. Met een filtervak kunnen de gegevens van meerdere dimensies tegelijk worden gefilterd.
KPI KPI KPI De KPI wordt gebruikt voor het presenteren van centrale prestatiecijfers. U kunt een koppeling toevoegen aan een werkblad.
Draaitabel Draaitabel De draaitabel presenteert dimensies en metingen als rijen en kolommen van een tabel. Met de draaitabel kunt u gegevens analyseren in meerdere dimensies tegelijk. De gegevens in een draaitabel kunnen worden gegroepeerd op basis van een combinatie van de dimensies en er kunnen subtotalen worden weergegeven.
Tabel Tabel De tabel geeft waarden weer als records. Elke rij van de tabel bevat velden die zijn berekend met behulp van metingen. Een tabel bevat meestal één dimensie en meerdere metingen.
Tekst en afbeelding - Tekst U kunt de tekst- en afbeeldingsvisualisatie gebruiken om tekst en afbeeldingen, metingen en koppelingen toe te voegen aan een webpagina. (Alleen geavanceerde bewerkingsmodus)
Dashboardobjecten
Object Pictogram Beschrijving
Knop Tekst U kunt knoppen gebruiken om snelle koppelingen toe te voegen voor eenvoudige selectie en navigatie in uw app. (Alleen geavanceerde bewerkingsmodus)
Container U kunt ook visualisaties in een beperkte ruimte toevoegen of de visualisaties in de container tonen of verbergen op basis van voorwaarden. (Alleen geavanceerde bewerkingsmodus)
Dashboard bundle   Een reek besturingselementen die u kunt gebruiken om de navigatie en selectie in uw Qlik Sense-app te verbeteren.