Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Huni grafik

Huni grafik (Huni grafik), bir sürecin bağlantılı aşamalarını gösteren bir sıralı grafik eklemenize olanak sağlar. Her aşama azalır ve önceki aşamanın bir alt kümesini içerir. Azalma kademeli olarak gerçekleşerek grafik gittikçe daralan bir huni şeklini alır.

Olası müşterilerden bir satış sürecindeki müşterilere dönüştürme oranlarını görüntüleyen huni grafik.

Olası müşterilerden bir satış sürecindeki müşterilere dönüştürme oranlarını görüntüleyen huni grafik.

Huni grafikler, bir süreçteki birden çok aşamada yer alan değerleri gösterir. Boyutu azalan herhangi bir şeyi temsil edebilir. Huni grafik, %100'de başlayan ve daha düşük bir yüzdeyle sona eren bir süreci gösterir. Her grafik segmenti, belirli bir öğenin değerini temsil eder ve diğer segmentlerin boyutunu etkileyebilir. Huni grafik, Görselleştirme paketine dahildir.

 • Grafik için bir boyut ve bir hesaplama gerekir.
 • Sütun grafiklerden farklı olarak huni grafik segmentleri, bir huni şekli oluşturacak şekilde ortalanır.
 • Azalan aşamaları değil, artan aşamaları içeren grafik, bir piramit grafiktir.

Ne zaman kullanılır?

Huni grafik, bir sürecin aşamalarını ve her bir adımın genel azalışını göstermek için kullanışlıdır, örneğin:

 • Her bir aşama için olası gelir tutarını gösteren bir satış sürecini temsil eder.
 • Bir satış öngörüleri planındaki (ör. potansiyel müşterilerden, satın alıma kadar uzanan süreç) her bir aşamada yer alan satış potansiyel müşterilerinin sayısını gösterir.
 • Bir satış sürecinin olası sorunlu alanlarını ve darboğazlarını belirler.
 • Bir satış sürecini yeni ekip üyelerine ve satıcılara aktarır.
 • Ziyaretçilerin ana sayfa isabetlerinden diğer alanlara (örneğin, indirmeler vb.) kadar uzanan web sitesinin ziyaretçi eğilimlerini gösterir.
 • Başlatılmış siparişler en üstte olacak ve ardından örneğin, teslimat durumunda, teslim edilmiş, iptal edilmiş ve iade edilmiş olan siparişler gelecek şekilde sipariş gerçekleştirme sürecini gösterir.
 • Çok gizli olandan, gizli olmayan bilgilere kadar uzanan bilgi akışını gösterir.
 • Genel bilgilerden uzmanlık gerektiren bilgilere kadar uzanan bilgi alanlarını temsil eder.

Huni grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada huni grafik oluşturabilirsiniz.

 • Boyut, bunun segmentler halinde nasıl gruplanacağına karar verir. Varsayılan olarak, boyut değerleri, hesaplama değerine göre azalan sırada görüntülenir.
 • Hesaplama, her bir segmentin boyutuna karar veren değerdir.
 1. Varlıklar panelinde Özel nesneler > Visualization bundle öğesini açın ve bir Grid chart nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. En üstteki Boyut ekle düğmesine tıklayın ve grafiğin hedef boyutunu (genellikle hedef pazar) seçin.
 3. Grafiğin hesaplamasını (neyin hesaplanacağı) seçmek için Hesaplama ekle düğmesine tıklayın. Boyutlar (boyut etiketi) ve hesaplama (değer etiketi) seçildikten sonra grafik alanında huni grafik otomatik olarak (renkli) görüntülenir.
 4. Ana görüntü alanına geri dönmek için Bitti'ye tıklayın.
 5. Bölge bölümünde geçerli bölgeye tıklayın. Grafik alanı, seçilen parametreleri ve ayrıntıları görüntüleyerek güncellenir.

Düzenle moduna geri dönülse de boyut, hesaplama ve bölge ayrıntıları, grafik alanında görüntülenmeye devam eder.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Bir veya daha fazla özellikle grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Huni modu

Görünüş > Sunum > Huni Modu ile huninin şeklini ayarlayabilirsiniz.

Alan

Her bir öğenin alanı, hesaplamayla orantılıdır. Genel grafik veya içerikler değil, yalnızca tek tek segmentlerin yüksekliği etkilenir.

Varsayılan huni modunda şekillendirilmiş huni grafiği.

Yükseklik:

Her bir öğenin yüksekliği, hesaplamayla orantılıdır. Genel grafik veya içerikler değil, yalnızca tek tek segmentlerin yüksekliği etkilenir.

Hesaplama yüksekliği ile şekillendirilmiş huni grafiği.

Genişlik

Üst kenarın genişliği, hesaplamanın maksimum değeriyle orantılıdır. Üst segment her zaman %100'dür ve aşağıdaki segmentler boyut açısından birincisiyle görelidir. En alttaki segment dikdörtgendir. Bu, huninin şeklini etkiler ve her bir segmentin kendi eğimi vardır.

Hesaplama genişliği ile şekillendirilmiş huni grafiği.

Sıralama

Hesaplama yalnızca en büyük değere sahip segmentleri en üstte sıralar. Sıralama, huni şekli etkilenmeyecek biçimde belirlenir.

En üstte en yüksek değer ile şekillendirilmiş huni grafiği.

Renkler

Görünüş > Renkler ayarını, Auto yerine Custom olarak değiştirerek huni grafiğin nasıl renklendirileceğini seçebilirsiniz.

Tek renk

Renkler bölümünde Tek renk seçeneğini belirleyerek huni grafiğin tamamı için tek bir renk kullanabilirsiniz.

Tek bir renkle huni grafiği.

Boyuta göre renklendirme

Ayrıca Renkler bölümünde Boyuta göre seçeneğini belirleyerek huni grafiğinizin tamamını boyuta göre de renklendirebilirsiniz. İki gradyan renk düzeni mevcuttur:

 • 12 renk
 • 100 renk

Kalıcı renkler özelliğiyle kalıcı renkleri tutmayı da seçebilirsiniz.

Hesaplamaya göre renklendirme

Renkler bölümünde Hesaplamaya göre seçeneğini belirleyerek huni grafiğinizi hesaplamaya göre renklendirebilirsiniz. Grafiğin hesaplaması varsayılan olarak seçilir ancak Hesaplama seç bölümünden bunu değiştirebilirsiniz. Yeni bir hesaplamanın seçilebilmesi için bu hesaplamanın bağlantısı kaldırılmalıdır. Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak hesaplamayı değiştirebilirsiniz (İfade).

Dört renk düzeni arasından seçim yapabilirsiniz. Renkler ters de çevrilebilir.

 • Sıralı gradyan
 • Sıralı sınıflar
 • Uzaklaşan gradyan
 • Uzaklaşan sınıflar

Aralık seçeneğini Özel değerine ayarlayarak hesaplamanıza göre grafiğiniz için bir renk aralığı da ayarlayabilirsiniz. Aralık > Min ve Aralık > Maks bölümünde aralığı ayarlayın. Bir sayı değeri veren bir ifade veya sayı kullanabilirsiniz.

İfadeye göre renklendirme

Renkler bölümünde İfadeye göre seçeneğini belirleyerek huni grafiğinizi hesaplamaya göre renklendirebilirsiniz. İki şekilde renklendirebilirsiniz.

 • İfade, grafiği renklendirmek için geçerli bir CSS rengi değerini verir. İfade bir renk kodu seçeneği işaretlenmelidir.
 • Grafik bir renk düzenine göre ifade değeri tarafından renklendirilir. İfade bir renk kodu seçeneğinin işareti kaldırılmalıdır.

  Renklerin aralığını da ayarlayabilirsiniz.

Sıralama

Huni grafik öğeleri otomatik olarak en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Özellikler bölmesinde sıralama düzenini değiştirebilirsiniz. Sıralama bölümüne gidip boyutları ve hesaplamaları sürükleyerek dilediğiniz sıralamayı yapın.

Stil verme ve biçimlendirme

Boyut ve hesaplama değerleri için etiketlerin konumu ve sırası farklı şekillerde görüntülenebilir. Örneğin, boyut değerini gizleyebilir veya hesaplamaları değer ya da yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ek olarak, özellikler panelindeki Veri altında boyut için görüntülenecek başlık etiketini yapılandırın. Bu metin öğelerinin stilini stil panelinde değiştirin. Bk. Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma.

Boyut etiketi

Görünüş > Sunum > Boyut başlığı ile boyut başlığı etiketini göstermek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Değer etiketleri

Görünüş > Sunum > Değer etiketleri seçeneğini Özel değerine ayarlayarak her bir segment için değer etiketlerinin nasıl gösterileceğini seçebilirsiniz.

 • Yok seçeneği, değer etiketlerini gizler.
 • Pay seçeneği, değerleri yüzde olarak görüntüler.
 • Değerler seçeneği, gerçek hesaplama değerlerini görüntüler.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki Görünüm altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için Görünüm > Sunum altındaki Stil seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla'ya tıklamak gerek Genel'deki gerekse Grafik'teki stilleri sıfırlar.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. Bir görselleştirmeye özel stil uygulama.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 2. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 3. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 4. Grafik sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Boyut başlığı: Görselleştirmenin üzerinde görüntülenen boyut başlığı metninin stilini oluşturun.

  • Boyut değeri etiketi: Tekil boyut değerlerini görüntüleyen etiketlerin metin stilini oluşturun.

  • Değer Etiketi: Hesaplama değeri etiketlerinin metin stilini oluşturun.

   Seçilen değer etiketi rengini, huni renklerine daha iyi kontrast yapan bir renkle geçersiz kılmak için Otomatik kontrast rengi ayarını kullanın.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

 1. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 2. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 3. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilir ve aynı zamanda medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.

  Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

 1. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 2. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 3. Biçimlendirme panelinin Genel sekmesinde Kenarlık'ın altında Dış Çizgi boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 4. Kenarlık için bir renk seçin.

 5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için Köşe yarıçapını ayarlayın.

 6. Genel sekmesinde Gölge'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için Yok'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!