Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kendi harita verilerinizi yükleme

Bir harita görselleştirmesi oluşturabilmeniz için uygulamanızdaki verilere bağlanan coğrafi verilere erişiminiz olmalıdır

Qlik Sense şunları kullanabilir:

 • Harita katmanlarında konumları yerleştirmek için alanlardaki verileri adlandırın.
 • WGS-84 içinde coğrafi noktalar (enlem ve boylam) içeren alanlar.
 • KML dosyası gibi bir coğrafi veri kaynağından coğrafi noktalar, poligonlar veya çizgiler içeren alanlar.

 • GeoJSON, LineString veya MultiLineString biçimlerinde coğrafi veriler içeren alanlar.
 • WGS-84 dışı koordinatlar içeren alanlar (temel harita olarak özel harita kullanırken).

Veri yöneticisi'nde veri profili oluşturma etkinken harita verilerini yüklerken veri profili oluşturma hizmeti ülke adları, şehir adları ve enlem ile boylam alanlarını tanımlar ve karşılık gelen geometrileri yeni alanlara yükler. Veri yükleme düzenleyicisi'nde kullanışlı olması için isteğe bağlı olarak koordinat alanlarını tek bir alanda birleştirebilirsiniz. Harita oluşturmak üzere harita verilerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita grafiği.

Harita görselleştirmesindeki alanlar için desteklenen ad verileri

Harita katmanlarında konumları yerleştirmek için harita görselleştirmeleri alanlarda ad verilerini kullanabilir. Aşağıdaki konum türleri kullanılabilir: 

 • Kıta adları
 • Ülke adları
 • ISO alfa 2 ülke kodları
 • ISO alfa 3 ülke kodları
 • Eyalet veya il adları gibi birinci düzey idari bölge adları
 • İkinci düzey idari bölge adları
 • Üçüncü düzey idari bölge adları
 • Dördüncü düzey idari bölge adları
 • Şehir, köy veya diğer nüfusa sahip yer adları
 • Posta kodları
 • IATA havaalanı kodları
 • ICAO havaalanı kodları
Bilgi notu

Konumların kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Adlandırılan konum kullanılabilir değilse konum için koordinat veya alan verilerini kullanın.

Qlik Sense eşlemeleri içinde sınırları işaretleme ve ülkeleri adlandırma ile ilgili en iyi uygulamaları ve yöntemleri kabul eden tanınmış alan liderlerinden elde edilen harita ve konum verilerini kullanır. Qlik Sense kullanıcıların kendi ayrı arka plan haritalarını entegre etmesini sağlama esnekliği sunar. Standart haritalar uymazsa Qlik Sense, müşteri tarafından sağlanan arka plan haritalarını, sınırları ve bölgeleri yükleme seçeneği sunar.

Nokta ve alan verilerini KML dosyasından yükleme

Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi'nde bir KML dosyasından veriler ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, veri seçimi diyalog penceresinde veri içermeyenler de dahil tüm alanlar seçilir. KML dosyası örneğin alan verileri içerebilir, ancak nokta verileri içeremez. Boş bir nokta veya bölge alanı içeren bir KML dosyasından Qlik Sense üzerine veri eklerken herhangi bir veri içermeyen harita boyutları oluşturma riski olmadan boş alanı hariç tutabilirsiniz.

KML alanından harita katmanına bir alan eklerken ad alanı anlamlı ad verileri içeriyorsa katmanın boyutu olarak eklenmelidir. Ardından bölge veya nokta alanı Konum alanı olarak eklenmelidir. Verilerin katmanda görselleştirilme şekline ilişkin hiçbir fark yoktur ve ad alanındaki metin araç ipucu olarak gösterilir.

Bilgi notu KML dosyası, nokta verileri, çizgi verileri veya alan verileri içermiyorsa, bu dosyadan veri yükleyemezsiniz. KML dosyası bozuksa, bir hata mesajı görüntülenirse ve verileri yükleyemezsiniz.

Veri profili oluşturma ile harita verilerini yükleme

Veri profili oluşturma etkinken Veri yöneticisi'nde Veri ekle'yi kullanarak coğrafi veriler yüklerken Qlik Sense verilerinizin şunları içerip içermediğini algılamaya çalışır: 

 • Verilerinizdeki ülke ve şehir adları

 • Bir şehir gibi tek bir konum için coğrafi nokta verileri (enlem, boylam)
 • Bölgeleri veya ülkeleri temsil etmek için alan verileri (coğrafi nokta poligonları)

Başarılı olması durumunda coğrafi bilgileri içeren yeni bir alan otomatik olarak oluşturulur.

Uyarı notuVeri ekle kullanılırken, veri profili oluşturma etkin olmalıdır. Varsayılan seçim budur. Veri profili oluşturmayı devre dışı bırakırsanız coğrafi veriler algılanmaz ve coğrafi bilgileri içeren yeni alan oluşturulamaz.

Veri hazırlama sırasında şehirler tanındığında yeni alan coğrafi noktaları içerir, ülkeler tanındığında ise yeni alan, alan poligon verilerini içerir. Bu alan <veri alanı>_GeoInfo olarak adlandırılır. Örneğin, verileriniz şehir adlarını içeren Office adlı bir alan içeriyorsa Office_GeoInfo adlı, coğrafi noktalar içeren bir alan oluşturulur.

Bilgi notu

Qlik Sense, şehir veya ülke içeren alanları tanımak için verilerinizin bir alt kümesini analiz eder. Eşleşme yüzde 75'ten düşükse coğrafi bilgileri içeren bir alan oluşturulmaz. Bir alan coğrafi veri olarak tanınmazsa, alan türünü el ile coğrafi bölge olarak değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Alan türlerini değiştirme.

Coğrafi bilgileri içeren alanlar, İlişkilendirmeler ön izleme panelinde ya da Tablolar görünümünde coğrafi noktaları veya poligon verilerini görüntülemez. Bunun yerine veriler genel olarak [COĞRAFİ VERİLER]. olarak gösterilir. Bu, İlişkilendirmeler ve Tablolar görünümünün görüntülenme hızını artırır. Veriler yalnızca Sayfa görünümünde görselleştirmeler oluşturduğunuzda kullanılabilir.

Nokta verilerini yükleme ve biçimlendirme

Nokta verileri (koordinatlar) kullanarak bir harita oluşturabilirsiniz. İki biçim desteklenir:

 • Nokta verileri, biri enlem ve diğeri boylam için olmak üzere iki alanda depolanır. Alanları, nokta katmanındaki Enlem ve Boylam alanlarında yer alan bir nokta katmanına ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bunları tek bir alanda birleştirebilirsiniz. Bunları tek bir alanda birleştirmek için:

  • Tabloyu yüklemek için veri profili oluşturma etkin durumdayken Veri ekle'yi kullandıysanız, enlem ve boylam alanları tanınır ve bir coğrafi nokta alanı otomatik olarak oluşturulur.
  • Verileri veri kod dosyasını kullanarak yüklediyseniz GeoMakePoint() fonksiyonunu kullanarak [x, y] biçiminde nokta verisiyle tek bir alan oluşturabilirsiniz.

   Örnek: Veri kod dosyasıyla ayrı enlem ve boylam sütunlarından nokta verisi yükleme

 • Nokta verileri bir alanda depolanır. Her nokta, x ve y koordinatlarının dizisi olarak belirtilir: [x, y]. Jeo-uzamsal koordinatlarla, bu [boylam, enlem] öğesine karşılık gelir.

  Bu biçimi kullanırken ve Veri yükleme düzenleyicisi'nde verileri yüklerken nokta veri alanını $geopoint; ile etiketlemeniz önerilir.

  Daha fazla bilgi için: Örnek: Veri kod dosyasıyla tek bir sütundan nokta verisi yükleme.

Aşağıdaki örneklerde, dosyaların şirket ofislerinin konumu hakkında aynı verileri, farklı biçimlerde içerdiğini varsayarız.

Örnek: Veri kod dosyasıyla ayrı enlem ve boylam sütunlarından nokta verisi yükleme

Excel dosyası, her ofis için aşağıdaki içeriğe sahiptir:

 • Ofis
 • Enlem
 • Boylam
 • Çalışan sayısı

Kod dosyası aşağıdaki gibi görünebilir:

LOAD
Office,
Latitude,
Longitude,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

 

Noktalar için yeni bir alan tanımlamak üzere Latitude ve Longitude alanlarındaki verileri birleştirin.

Kodu çalıştırın ve bir harita görselleştirmesi oluşturun. Nokta boyutunu haritanıza ekleyin.

LOAD komutunun üzerine aşağıdaki dizeyi ekleyerek kodda Location boyutunu oluşturmayı seçebilirsiniz:

LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;

GeoMakePoint() fonksiyonu, eylem ve boylam verilerini birleştirir.

Coğrafi noktanın adı olarak algılanması için Office alanını $geoname ile etiketlemeniz önerilir. LOAD komutundaki son dizeden sonra aşağıdaki satırları ekleyin:

TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Kodun tamamı aşağıdaki gibi olur:

LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;
LOAD
Office,
Latitude,
Longitude,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
 
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Kodu çalıştırın ve bir harita görselleştirmesi oluşturun. Nokta boyutunu haritanıza ekleyin.

Örnek: Veri kod dosyasıyla tek bir sütundan nokta verisi yükleme

Excel dosyası, her ofis için aşağıdaki içeriğe sahiptir:

 • Ofis
 • Konum
 • Çalışan sayısı

Kod dosyası aşağıdaki gibi görünebilir:

LOAD
Office,
Location,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

 

Location alanı, nokta verilerini içerir ve alanın nokta verileri alanı olarak algılanabilmesi için $geopoint ile etiketlenmesi önerilir. Coğrafi noktanın adı olarak algılanması için Office alanını $geoname ile etiketlemeniz önerilir. LOAD komutundaki son dizeden sonra aşağıdaki satırları ekleyin:

TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Kodun tamamı aşağıdaki gibi görünür:

LOAD
Office,
Location,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

 

Kodu çalıştırın ve bir harita görselleştirmesi oluşturun. Nokta boyutunu haritanıza ekleyin.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!