Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Alanlar, hesaplamalar ve değişkenlerle ilgili başvurular

Bir ifade; alanlar, değişkenler ve hesaplamalar ile ilgili başvurular içerebilir.

Çoğu durumda, ifadeler toplamalardır, yani birden çok kaydı kapsayabilen hesaplamalardır. Bu, bir ifadedeki tüm alan başvurularının bir toplama fonksiyonuna sarılması gerektiği anlamına gelir. Toplama fonksiyonu kullanılmazsa Only() fonksiyonu kullanılır.

Bir ifadenin içinde bir ölçünün adı kullanıldığında, ölçü için bir diğer ad olarak yorumlanır. Bu, önceden tanımlanmış bir varlığı yeniden kullanmanıza izin verir. Ana hesaplamaların ve grafik hesaplamalarının etiketlerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, grafik hesaplaması aynı grafikte olmalıdır. Diğer grafiklerde hesaplama etiketlerini kullanamazsınız.

Yinelemeli olarak bir hesaplama tanımlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, hesaplama kendisiyle ilgili bir başvurur içerebilir. Ancak bunu yalnızca birkaç satır içeren grafiklerde yapmalısınız. Grafikte çok sayıda satır varsa performans düşer. Yüzlerce satır varsa özyinelemeli tanımın çalışması tamamen duracaktır.

Bir değişken doğrudan bir başvuruda veya dolar genişlemesinde iki farklı şekilde kullanılabilir. Doğrudan bir başvuru kullanırsanız değişken değeri hesaplamada kullanılır. Bir dolar genişlemesi kullanırsanız, dolar genişlemesinin tamamı ifade ayrıştırılmadan önce değişken değeriyle değiştirilir. Bu nedenle, iki farklı yöntem farklı sonuçlar verebilir.

Adların yorumlanması

İfadenin içindeki bir ad, bir alana, değişkene, fonksiyona veya hesaplamaya başvuru olabilir. Duruma göre ad farklı şekilde yorumlanır.

Örnek:  

XXX dizesi bir alan, değişken, fonksiyon veya hesaplamayı temsil eder. XXX, ifadeyi nasıl oluşturduğunuza göre bunlardan biri olarak yorumlanacaktır.

Adların yorumlanmasına örnekler
İfade XXX'in yorumlanma biçimi
XXX() hesaplama, değişken veya alan
$(XXX) değişken
Count(XXX) alan veya değişken
XXX() fonksiyon

Bir alan ve bir değişken (veya bir hesaplama) için aynı adı kullanmamalısınız. Ancak kullanırsanız ve belirsizlik olursa aşağıdaki öncelik sırası kullanılır:

  • Ad bir toplama fonksiyonunun içinde bulunursa bir alanın bir değişkene göre önceliği vardır.

  • Ad bir toplama fonksiyonunun dışında bulunursa, bir hesaplama etiketinin bir değişken adına göre, değişken adının ise bir alan adına göre önceliği vardır.

İfade kuralları

Grafik ifadeleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  • Bir alan başvurusu bir toplama fonksiyonuna sarılmazsa, motor tarafından Only() fonksiyonu kullanılır.

  • Tüm ifadeler, hangisi uygunsa, bir sayı ve/veya bir dize döndürür.

  • Mantıksal fonksiyonlar ve işleçler False için 0, True için -1 döndürür. Sayıdan dizeye ve dizeden sayıya dönüştürmeler örtüktür.

  • Mantıksal işleçler ve fonksiyonlar 0 değerini False ve diğer tüm değerleri True olarak yorumlar.

  • Doğru şekilde değerlendirilemeyen ifadeler (örneğin hatalı parametreler veya fonksiyonlar sonucunda) NULL sonucunu döndürür.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!