Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Fractile - grafik fonksiyonu

Fractile() grafik boyutları üzerinde yinelenen ifade ile verilen aralıkta toplanmış verilerin kapsayıcı fraktiline (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri bulur.

İpucu notuDışlayıcı fraktili hesaplamak için FractileExc - grafik fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Dönüş verileri türü: sayısal

Fonksiyon, rank = fraction * (N-1) + 1 tarafından tanımlandığı şekilde sıralamaya karşılık gelen değeri döndürür; burada N, expr içindeki değer sayısıdır. rank, tamsayı olmayan bir sayı ise en yakın iki değer arasında enterpolasyon yapılır.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
exprFraktil hesaplanırken kullanılacak verileri içeren alan veya ifade.
fractionHesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.
SetExpressionToplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCTFonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Sınırlamalar:  

Bu iç toplamalar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, toplama işlevinin parametresi diğer toplama işlevlerini içermemelidir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, belirli bir boyutla birlikte gelişmiş Aggr işlevini kullanın.

Örnekler ve sonuçlar:  

Example table
Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
Fractile(Sales, 0.75)

Customer boyutunu ve Fractile([Sales]) hesaplamasını içeren bir tablo için Toplamlar gösteriliyorsa sonuç 71,75 olur. Bu, Sales değerlerinin dağılımında değerlerin %75'inin altına düştüğü noktadır.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) Tüm Customer değerleri için 71,75 olur; çünkü TOTAL niteleyicisi boyutların göz ardı edilmesi anlamını taşır.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) Toplam için 70 olur; çünkü DISTINCT niteleyicisinin kullanılması, her bir Sales için yalnızca benzersiz Customer değerlerinin değerlendirilmesi anlamını taşır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!