Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Alanları ve grupları tanımlama

Alan ve gruplar, iş mantığındaki mantıksal modellerin birincil bileşenidir. Alanlarınızın ve ana öğelerinizin ait olduğu grupları tanımlayarak İçgörü Danışmanı öğesinin bunları nasıl kullanacağını tanımlayabilirsiniz.

İş mantığının, alanları ve grupları nasıl işlemesi gerektiğini Mantıksal model'in Alanlar ve gruplar bölümünde tanımlarsınız. Alanlar ve ana öğeler, İçgörü Danışmanı analizinde bir ilişkiyi belirtmek için birlikte gruplandırılabilir. Bir gruptaki her bir öğenin, İçgörü Danışmanı tarafından analizde nasıl değerlendirileceğini tanımlayabilirsiniz.

Gruplar, alanları ve ana öğeleri alakalı kavramsal gruplamalar halinde düzenlemenize olanak sağlar. Örneğin, yüklendikleri veri modelindeki hangi tablolardan olduğuna bakılmaksızın, müşterilerle ilgili tüm alanları tek bir grup halinde gruplandırabilirsiniz. İçgörü Danışmanı, görselleştirmelerde hangi alanların birlikte gösterileceğini belirlemek için bu bilgileri kullanır. Gruplar; İçgörü Danışmanı için kapsamı yalnızca alakalı grupları birlikte kullanacak şekilde sınırlayan paketler oluşturmak için de kullanılabilir. Üç tür grup vardır:

 • Boyut: Boyut grubu genellikle boyutlar olarak sınıflandırılan alanlardan oluşur. Boyut grupları ayrıca hesaplamalar veya tarihler olarak sınıflandırılan alanlar da içerebilir.
 • Hesaplama: Hesaplama grubu, ilgili hesaplama alanlarından oluşur. Yalnızca hesaplamalar bir hesaplama grubuna ait olabilir.
 • Takvim: Takvim grubu, mantıksal modelinizde bir zaman boyutu içerir. Takvim grupları yalnızca boyutlar içerebilir ve bunların en az bir zamansal alan (ör. tarih, zaman damgası veya yıl) içermesi beklenir. Yıl, ay ve gün gibi, takviminizi tanımlayan ayrı alanlarınız varsa takvim grupları kullanışlıdır. Mali çeyrek veya mali yıl gibi diğer verilerle ilgili alanları da gruplayabilirseniz.

Varsayılan olarak alanlar ve ana öğeler, gruba göre sıralanır. Bunu devre dışı bırakırsanız tabloya Grupta adlı bir ilave sütun eklenir.

Grupları tanımlamaya ek olarak, gruplarınıza ait tek tek alanların ve ana öğelerin özelliklerini de tanımlayabilirsiniz.

Gruplar oluşturma

Bir grup oluşturmanızın ardından grup türü değiştirilemez. Grubu yeniden adlandırabilir ve gruba alanlar ekleyebilir ya da gruptan alanları kaldırabilirsiniz. Gruplar silinebilir de. Bir grup silindiğinde, gruptaki tüm öğelerin gruplandırması çözülür.

Mevcut bir grubu düzenlemek için Grupta sütununda grup adından sonraki veya grup satırındaki öğesine tıklayın.

 1. Grup oluştur'a tıklayın.
 2. Grup adı girin.
 3. Grup türü seçin.
 4. Kullanılabilir alanlar'dan gruba alanlar ekleyin.
 5. Oluştur'a tıklayın.

Alanları ve ana öğeleri tanımlama

Alanlar ve gruplar, uygulamanızdaki alanları ve ana öğeleri, ait oldukları gruplarla birlikte içeren bir tablodan oluşur. Öğe satırı için sütun değerini ayarlayarak alanlarınızın ve ana öğelerinizin özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Ek seçenekler için satırda öğesine tıklayabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

 • Öğeyi taşı: Öğeyi farklı bir gruba taşıyın.
 • Davranış oluştur: Geçerli öğenin ait olduğu grup için bir davranış oluşturun.
 • Gruptan çıkar: Öğeyi geçerli grubundan kaldırın. Gruplandırması çözülmüş öğeler, İçgörü Danışmanı uygulamasından hariç tutulur.

Ayrıca birden çok öğe üzerinde aynı değişiklikleri yapmak için satır onay kutularını kullanarak birden çok satır da seçebilirsiniz. Bu şekilde seçildiğinde özellik ayarları ve seçenekleri, tablonun yukarısında bulunur.

Alan ve ana öğe özellikleri.

Tablo aşağıdaki sütunlara ayrılır:

 • Ad
 • Grup
 • Görünürlük
 • Sınıflandırma
 • Veri değeri araması
 • Varsayılan toplama
 • Uygun eğilim
 • Favori
 • Genel toplama
 • Varsayılan dönem ayrıntı düzeyi

Ad, alan adlarını listeler. Grup, alanın ait olduğu grup adını listeler. Aşağıdaki bölümde, diğer alanların farklı değerleri ve ayarları açıklanmaktadır. Tabloda görüntülenecek sütunları Sütunları ayarla üzerine tıklayarak ayarlayabilirsiniz.

Görünürlük

Görünürlük, bir öğenin İçgörü Danışmanı uygulamasında kullanılabilir olup olmadığını denetler. Olası iki değer vardır:

 • Görünür: Öğe, İçgörü Danışmanı uygulamasında kullanılabilir.
 • Gizli: Öğe, İçgörü Danışmanı uygulamasında kullanılamaz. Veri değeri araması için gizli alanlar etkinleştirilmemelidir.

Yalnızca görünür olanları göster seçeneğini belirleyerek tüm gizli öğeleri Alan ve gruplar bölümünde gizleyebilirsiniz.

Sınıflandırma

Sınıflandırma, özniteliğin bir analizde oynayabileceği varsayılan rolü tanımlar. Alanları ve grupları sınıflandırmak için aşağıdaki türler kullanılabilir:

 • dimension: Yalnızca boyut olarak kullanılacak bir alan
 • measure: Yalnızca hesaplama olarak kullanılacak bir alan.
 • boolean: İkili bir boyut.
 • date: Tarihleri içeren zamansal bir boyut.
 • timestamp : Zaman damgalarını içeren zamansal bir alan.
 • year: Yıl verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • week: Hafta verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • quarter: Çeyrek verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • month: Ay verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • weekDay: Kısa biçimde (Pts., Sal.), uzun biçimde (Pazartesi, Salı) veya 1-7 arası rakam olarak haftanın gününe ait verileri içeren zamansal bir boyut.
 • monthDay: Ayın gününü belirten 1-31 arası bir rakam içeren zamansal bir boyut.
 • yearDay: Yılın günü için bir rakam (1-366 arası) içeren zamansal bir boyut.
 • hour: Saat verilerini içeren zamansal bir boyut.
 • email: E-posta adreslerini içeren bir boyut.
 • address: Adresleri içeren bir boyut.
 • country: Ülke adlarını içeren bir boyut.
 • stateProvince: İl ve eyalet gibi birinci düzey idari bölgeleri temsil eden bir boyut.
 • city: Şehirleri temsil eden bir boyut.
 • geoPoint: Coğrafi nokta verilerini içeren bir boyut.
 • geoPolygon: Coğrafi poligon verilerini içeren bir boyut.
 • geographical: Ülke veya bölge gibi coğrafi konumu temsil eden bir boyut.
 • postalCode: Posta kodlarını içeren bir boyut.
 • longitude: Boylam verilerini içeren bir boyut.
 • latitude: Enlem verilerini içeren bir boyut.
 • percentage: İstihdam oranı veya enflasyon gibi yüzde değerlerini temsil eden bir hesaplama alanı.
 • monetary: Gelir, maliyet veya maaş gibi parasal bir hesaplama.
 • ordinal: Değerleri kendinden sıralı bir boyut.
 • temporal: Zamanla ilgili bir boyut.

Bir soruda boyut, başka bir soruda hesaplama olarak değerlendirilebilecek alanlara sahip olabilirsiniz. En iyi uygulama olarak alanın alternatif kullanım senaryosu için ikinci bir alan veya ana öğe oluşturulması önerilir.

Veri değeri araması

Veri değeri araması, bir kullanıcı doğal dil sorusu sorduğunda İçgörü Danışmanı uygulamasının alanlarda değer araması yapıp yapamayacağını denetler.

Veri değeri araması etkinleştirilmiş olan alan sayısının azaltılması, hatalı pozitif sonuçları engellemenize ve sonuç oluşturma süresini kısaltmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, veri modelinizde adlar içeren üç alanınız olabilir: Ad, Soyadı ve Tam Ad. Üç alan için de Veri değeri araması etkinleştirildiyse kullanıcılar `Drew` araması yaptığında üç alandan da kafa karıştırıcı sonuçlar alabilir.

Bilgi notu

Veri değeri araması, hesaplamalar ve gizli alanlar için devre dışı bırakılmalıdır.

Varsayılan toplama

Varsayılan toplama, İçgörü Danışmanı uygulamasında hesaplamalar için standart toplamayı belirler. Aşağıdaki toplamalar kullanılabilir:

 • toplam
 • avg
 • min.
 • maks.
 • count
 • countDistinct

Alanın varsayılan bir toplaması varsa İçgörü Danışmanı, bir hesaplama olarak kullanırken toplamayı her zaman uygular. Kullanıcılar, toplamayı İçgörü Danışmanı'da farklı bir türe çevirmek için grafikleri düzenleyebilir.

Varsayılan toplamalar, ana öğelere atanamaz.

Uygun eğilim

Bir hesaplama için istenen eğilimin artma veya azalma olması durumunda uygun eğilim kümeleri. Varsayılan olarak, hesaplamalar için istenen uygun eğilim artmadır. Aşağıdaki eğilimler kullanılabilir:

 • Yukarıya doğru

 • Aşağıya doğru

Sonuçları sıralamak için İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan görselleştirmelerde uygun eğilim kullanılır.

Favori

Favori, bir hesaplamayı İçgörü Danışmanı için özel ilgi alanı olarak işaretler. İçgörü Danışmanı, kullanıcı sorguları veya seçimler olmadan (örneğin Oluştur özelliğiyle) görselleştirmeler oluştururken bu hesaplamayı daha sık kullanır.

Genel toplama

Genel toplama, İçgörü Danışmanı, ana hesaplamaları içeren sonuçların doğal dil içgörülerinde kullanılacak toplamayı kendi başına belirleyemediğinde İçgörü Danışmanı öğesine hangi toplamanın kullanılması gerektiğini gösterir. Bazı ana hesaplamalarda karmaşık ifadeler kullanıldığından İçgörü Danışmanı, ana hesaplamanın anlatılardaki katkısını hesaplamada kullanılacak olan toplamayı bilmeyebilir. Genel toplamayı ayarlamak, bu karmaşık ana hesaplamalar için anlatıların İçgörü Danışmanı tarafından hesaplanmasını sağlar.

Genel toplamayı yalnızca ana hesaplamalar için ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan dönem ayrıntı düzeyi

İçgörü Danışmanı içinde analizler oluştururken bir takvim grubundaki bir tarih alanıyla birlikte kullanılacak ay veya yıl gibi varsayılan dönem ayrıntı düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ayrıntı düzeyleri ya otomatik takvimden türetilir ya da aynı takvim grubundan ayrıntı düzeyi içeren bir alan seçebilirsiniz.

Varsayılan takvim dönemi davranışıyla varsayılan takvim ayarını kullanabilirsiniz. Alanlar ve ana öğeler için ayarlanan varsayılan takvim özellikleri, gruplar için ayarlanan varsayılan takvim dönemi davranışları tarafından geçersiz kılınır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!