Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Birleştirmeye alternatif olarak eşlemeyi kullanma

Qlik Sense içindeki Join öneki, veri modelinde çeşitli veri tablolarını birleştirmenin güçlü bir yoludur.

Bir dezavantajı ise birleştirilen tabloların büyük olabilmesi ve performans sorunları yaratabilmesidir. Başka bir tablodan tek değeri aramanız gerektiği durumlarda Join yönteminin bir alternatifi de eşlemeyi kullanmaktır. Birleştirme işlemleri tablolardaki kayıtların sayısını değiştirebildiğinden, bu yöntem, hesaplamaları yavaşlatan ve potansiyel olarak hesaplama hatalarına yol açabilen gereksiz verileri yüklemekten kurtulmanızı sağlayabilir.

Eşleme tablosu iki sütundan oluşur: bir karşılaştırma alanı (giriş) ve bir eşleme değeri alanı (çıkış).

Bu örnekte elimizde bir sipariş tablosu (Orders) var ve müşteri tablosunda (Customers) depolanan müşterilerin ülkelerini öğrenmemiz gerekiyor.

Orders veri tablosu
OrderIDOrderDateShipperIDFreightCustomerID
129872007-12-011273
129882007-12-011654
129892007-12-022322
129902007-12-031763
Customers veri tablosu
CustomerIDAdÜlke...
1DataSalesİspanya...
2BusinessCorpİtalya...
3TechCoAlmanya...
4MobechoFransa...

Bir müşterinin ülkesini (Country) aramak için şuna benzer bir eşleme tablosuna gerek duyarız:

Eşleme tablosu
CustomerIDÜlke
1İspanya
2İtalya
3Almanya
4Fransa

MapCustomerIDtoCountry olarak adlandırdığımız eşleme tablosu kodda şöyle tanımlanır:

MapCustomerIDtoCountry: Mapping LOAD CustomerID, Country From Customers ;

Bir sonraki adım, sipariş tablosunu yüklerken ApplyMap fonksiyonunu kullanarak eşlemeyi uygulamaktır:

Orders: LOAD *, ApplyMap('MapCustomerIDtoCountry', CustomerID, null()) as Country From Orders ;

ApplyMap fonksiyonunun üçüncü parametresi, değerin eşleme tablosunda bulunamaması durumunda döndürülecek sonucu tanımlamak için kullanılır (bu örnekte Null()).

Sonuçta elde edilen tablo şöyle görünür:

Sonuç tablosu
OrderIDOrderDateShipperIDFreightCustomerIDÜlke
129872007-12-011273Almanya
129882007-12-011654Fransa
129892007-12-022322İtalya
129902007-12-031763Almanya

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!