Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tek bir tarihten bir tarih aralığı oluşturma

Bazen zaman aralıkları, açık bir şekilde belirli bir başlangıç ve bitiş zamanıyla depolanmaz. Bunun yerine tek bir alan ile belirtilirler: değişim zaman damgası.

Çok sayıda para birimi için para birimi oranlarına sahip olduğunuz aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bir durum olabilir. Her bir para biriminin kur değişimi kendi satırındadır ve her birinin yeni dönüştürme oranı vardır. Ayrıca tabloda, ilk değişikliğin yapılmasından önceki başlangıç dönüştürme oranına karşılık gelen boş tarihleri içeren satırlar bulunur.

Para birimi oranları
Para Birimi Değişiklik Tarihi Oran
EUR - 8.59
EUR 28/01/2013 8.69
EUR 15/02/2013 8.45
USD - 6.50
USD 10/01/2013 6.56
USD 03/02/2013 6.30

Yukarıdaki tablo, başlangıç tarihinin Change Date olarak adlandırıldığı ve bitiş tarihinin de takip eden aralığın başlangıcıyla tanımlandığı bir dizi çakışmayan aralığı tanımlar. Ancak bitiş tarihi kendine ait bir sütunda açıkça depolanmadığından, yeni tablo bir aralık listesi haline gelecek şekilde böyle bir sütun oluşturmamız gerekir.

 1. Yeni bir uygulama oluşturun ve ona bir ad verin.
 2. Veri yükleme düzenleyicisi'ne yeni bir kod bölümü ekleyin.
 3. Aşağıdaki satır içi tabloyu ekleyin. Change Date sütunundaki tarihlerin yerel tarih biçimiyle aynı biçimde olduğundan emin olun.
 4. In_Rates:
  LOAD * Inline [
  Currency,Change Date,Rate
  EUR,,8.59
  EUR,28/01/2013,8.69
  EUR,15/02/2013,8.45
  USD,,6.50
  USD,10/01/2013,6.56
  USD,03/02/2013,6.30
  ];
  

 5. Çalışmak istediğiniz zaman aralığını belirleyin. Bu aralığın başlangıcı verilerdeki ilk tarihten önce ve aralığın bitişi de verilerdeki son tarihten sonra olmalıdır.

  Kodunuzun en üstüne şunu ekleyin:

  Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
  Let vEndTime = Num('1/3/2013');
  Let vEpsilon = Pow(2,-27);

 6. Kaynak verileri yükleyin, ancak boş tarihleri önceki madde işaretinde tanımlanan aralığın başlangıcı olarak değiştirin. Değişiklik tarihi, "From Date" olarak yüklenmelidir.

  Tabloyu önce Currency ve ardından "From Date" öğesine göre, en yeni tarihler en üstte olacak şekilde azalan düzende sıralayın.

  In_Rates tablosunun sonrasına şunu ekleyin:

  Tmp_Rates:
  LOAD Currency, Rate,
    Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], $(#vBeginTime))) as FromDate
  Resident In_Rates;

 7. "To Date" değerini hesapladığınız verilerde ikinci bir geçiş yapın. Geçerli kaydın para birimi önceki kayıttan farklıysa, bu kayıt yeni bir para biriminin ilk kaydı demektir (ancak son aralığıdır) ve bu nedenle, 1. adımda tanımlanan aralığın sonunu kullanmalısınız. Bu aynı Para Birimiyse, önceki kaynaktan "From Date" değerini almanız, küçük bir süreyi çıkarmanız ve geçerli kayıtta bu değeri "To Date" olarak kullanmanız gerekir.

  Tmp_Rates tablosunun sonrasına şunu ekleyin:

  Rates:
  LOAD Currency, Rate, FromDate,
    Date(If( Currency=Peek('Currency'),
      Peek('FromDate') - $(#vEpsilon),
      $(#vEndTime)
      )) as ToDate
    Resident Tmp_Rates
    Order By Currency, FromDate Desc;
  					
  Drop Table Tmp_Rates;
  

 8. Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
  Let vEndTime = Num('1/3/2013');
  Let vEpsilon = Pow(2,-27);
  
  In_Rates:
  LOAD * Inline [
  Currency,Change Date,Rate
  EUR,,8.59
  EUR,28/01/2013,8.69
  EUR,15/02/2013,8.45
  USD,,6.50
  USD,10/01/2013,6.56
  USD,03/02/2013,6.30
  ];  
  
  Tmp_Rates:
  LOAD Currency, Rate,	
    Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], $(#vBeginTime))) as FromDate
  Resident In_Rates; 
  
  Rates:
  LOAD Currency, Rate, FromDate,	
    Date(If( Currency=Peek('Currency'),
      Peek('FromDate') - $(#vEpsilon),
      $(#vEndTime)		
      )) as ToDate	
    Resident Tmp_Rates
  Order By Currency, FromDate Desc; 
  
  Drop Table Tmp_Rates;

Kod, kaynak tabloyu şu şekilde günceller:

Güncellenen kaynak tablo
Para Birimi Oran FromDate ToDate
EUR 8.45 15/02/2013 vEndTime
EUR 8.69 28/01/2013 14/02/2013 23:59:59
EUR 8.59 vBeginTime 28/01/2013 23:59:99
USD 6.30 03/02/2013 vEndTime
USD 6.56 10/01/2013 2/02/2013 23:59:59
USD 6.50 vBeginTime 9/01/2013 23:59:59

Uygulamanızda tablo şu şekilde görüntülenir:

Verilerin önizlemesi
Para Birimi Oran FromDate ToDate
EUR 8.45 15/02/2013 01/03/2013
EUR 8.69 28/01/2013 14/02/2013
EUR 8.59 01/01/2013 28/01/2013
USD 6.30 03/02/2013 01/03/2013
USD 6.56 10/01/2013 2/02/2013
USD 6.50 01/01/2013 9/01/2013

Bu tablo daha sonra Intervalmatch yöntemi kullanılarak var olan bir tarih ile karşılaştırmada kullanılabilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!