Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Hiyerarşi verilerini yükleme

Dengesiz n düzeyli hiyerarşiler, diğer her şeyin yanı sıra, sık sık verilerdeki coğrafi veya organizasyonel boyutları temsil etmek için kullanılır.

Bu tür hiyerarşiler genellikle bir bitişik düğümler tablosunda, yani her bir kaydın bir düğüme karşılık geldiği ve ana düğüme yönelik referans içeren bir alana sahip olduğu bir tabloda depolanır.

Düğümler tablosu
NodeID ParentNodeID Başlık
1 - Genel müdür
2 1 Bölge yöneticisi
3 2 Şube yöneticisi
4 3 Departman yöneticisi

Bu tür bir tabloda düğüm yalnızca bir kayıtta depolanır, ancak yine de herhangi bir sayıda alt öğeye sahip olabilir. Tablo, doğal olarak, düğümlerin özniteliklerini tanımlayan ek alanlar içerebilir.

Bitişik düğümler tablosu bakım için en uygun seçenektir, ancak günlük işlerde kullanımı zordur. Bunun yerine, sorgularda ve analizde diğer temsiller kullanılır. Genişletilmiş düğümler tablosu, hiyerarşide her bir düzeyin ayrı bir alanda depolandığı yaygın bir temsildir. Genişletilmiş düğümler tablosundaki düzeyler, örneğin bir ağaç yapısında kolayca kullanılabilir. hierarchy anahtar sözcüğü, bitişik düğümler tablosunu genişletilmiş düğümler tablosuna dönüştürmek için veri komut dosyası içinde kullanılabilir.

Örnek:  

Hierarchy (NodeID, ParentNodeID, Title, 'Manager') LOAD NodeID, ParentNodeID, Title FROM 'lib://data/hierarchy.txt' (txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ',', msq);
Genişletilmiş düğümler tablosu
NodeID ParentNodeID Başlık Title1 Title2 Title4 Title4
1 - Genel müdür Genel müdür - - -
2 1 Bölge yöneticisi Genel müdür Bölge yöneticisi - -
3 2 Şube yöneticisi Genel müdür Bölge yöneticisi Şube yöneticisi -
4 3 Departman yöneticisi Genel müdür Bölge yöneticisi Şube yöneticisi Departman yöneticisi

Genişletilmiş düğümler tablosuyla ilgili bir sorun, hangi düzeyde arama veya seçim yapılacağı konusunda ön bilgi gerekli olduğundan, düzey alanlarının aramalar ve seçimler için kullanımının kolay olmamasıdır. Üst öğeler tablosu, bu sorunu çözen farklı bir temsildir. Bu temsil, köprü tablosu olarak da adlandırılır.

Bir üst öğeler tablosu, verilerde bulunan her bir alt öğe-üst öğe ilişkisi için bir kayıt içerir. Alt öğeler ve üst öğeler için anahtarlar ve adlar içerir. Yani her kayıt, belirli bir düğümün hangi düğüme ait olduğunu gösterir. hierarchybelongsto anahtar sözcüğü, bir bitişik düğümler tablosunu üst öğeler tablosuna dönüştürmek için veri kod dosyası içinde kullanılabilir.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!