Ana içeriğe geç

Genel veritabanları

Genel veritabanı, alan adlarının bir sütunda alan değerleri olarak depolandığı ve alan değerlerinin ikinci bir sütunda depolandığı bir tablodur. Genel veritabanları genellikle farklı nesnelerin öznitelikleri için kullanılır.

Aşağıdaki GenericTable örneğine bakın. Bu, bir top ve bir kutudan oluşan iki nesne içeren bir genel veritabanıdır. Açıkça görüldüğü gibi, renk ve ağırlık gibi bazı öznitelikler, her iki nesne için ortakken; çap, yükseklik, uzunluk ve genişlik gibi diğer öznitelikler ortak değildir.

GenericTable
nesne öznitelik değeri
top renk kırmızı
top çap 10 cm
top ağırlık 100 g
kutu renk siyah
kutu yükseklik 16 cm
kutu uzunluk 20 cm
kutu ağırlık 500 g
kutu genişlik 10 cm

Bir yandan, özniteliklerin birçoğu belirli bir nesne için geçerli olmadığından; verileri her özniteliğe kendi sütununu verecek şekilde depolamak uygun olmaz.

Öte yandan, uzunlukların, renklerin ve ağırlıkların karışık şekilde görüntülenmesi karmaşık bir görünüme neden olur.

Bu veritabanı standart yol kullanılarak Qlik Sense içine yüklenirse ve veriler tabloda görüntülenirse şu şekilde görünür:

Data base data displayed in a table.

Ancak, tablo bir genel veritabanı olarak yüklenirse, ikinci ve üçüncü sütun farklı tablolara bölünür (ikinci sütunun her bir benzersiz değeri için bir tablo olur):

Generic data model.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bunu yapmak için kullanılan sözdizimi oldukça basittir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!