Przeskocz do zawartości głównej

Ogólne bazy danych

Ogólna baza danych to tabela, w której jedna kolumna zawiera nazwy pól, a druga kolumna wartości pól. Typowym zastosowaniem ogólnych baz danych jest zapisywanie atrybutów różnego rodzaju obiektów.

Poniżej przedstawiono przykład tabeli GenericTable. Jest to ogólna baza danych zawierająca dwa obiekty: kulę i sześcian. Niektóre atrybuty będą wspólne dla obu obiektów (na przykład kolor i waga), a inne nie (na przykład średnica, wysokość, długość i szerokość).

GenericTable
object attribute value
ball color red
ball diameter 10 cm
ball weight 100 g
box color black
box height 16 cm
box length 20 cm
box weight 500 g
box width 10 cm

Z jednej strony niewygodne byłoby zapisywanie danych z osobną kolumną dla każdego atrybutu, skoro wiele atrybutów nie będzie mieć zastosowania do konkretnego obiektu.

Z drugiej strony wyświetlanie pomieszanych informacji o długości, kolorze i wadze byłoby nieczytelne.

Załadowanie tej bazy danych do Qlik Sense w sposób standardowy w celu wyświetlenia danych w tabeli przyniesie następujący skutek:

Data base data displayed in a table.

Jeśli jednak tabela zostanie załadowana jako ogólna baza danych, kolumny druga i trzecia zostaną rozdzielone na różne tabele, po jednej dla każdej niepowtarzalnej wartości drugiej kolumny:

Generic data model.

Składnia wykonania tej operacji jest prosta, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!