Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Correl - grafik fonksiyonu

Correl(), iki veri kümesi için toplanmış korelasyon katsayısını döndürür. Korelasyon fonksiyonu veri kümeleri arasındaki ilişkinin bir hesaplamasıdır ve grafik boyutları üzerinde yinelenen (x,y) değer çiftleri için toplanır.

Söz Dizimi:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
value1, value2 Korelasyon katsayısının hesaplanacağı iki örnek kümeyi içeren ifadeler veya alanlar.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Sınırlamalar:  

Bu iç toplamalar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, toplama işlevinin parametresi diğer toplama işlevlerini içermemelidir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, belirli bir boyutla birlikte gelişmiş Aggr işlevini kullanın.

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Örnekler ve sonuçlar:  

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
Correl(Age, Salary)

Employee name boyutunu ve Correl(Age, Salary) hesaplamasını içeren bir tablo için sonuç 0,9270611 olur. Sonuç yalnızca toplamlar hücresi için görüntülenir.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Bu ve aşağıdaki sonuçlar, okuma kolaylığı açısından üç ondalık basamağa kadar gösterilir.

Gender boyutuyla bir filtre bölmesi oluşturursanız ve bundan seçimler yaparsanız Female seçildiğinde 0,951 ve Male seçildiğinde 0,939 sonucunu görürsünüz. Bunun nedeni, seçimin diğer Gender değerine ait olmayan tüm sonuçları hariç tutmasıdır.

Correl({1} TOTAL Age, Salary))

0.927. Seçimlerden bağımsızdır. Bunun nedeni, {1} set ifadesinin tüm seçimleri ve boyutları göz ardı etmesidir.

Correl(TOTAL <Gender> Age, Salary))

Toplam hücrede 0,927, tüm Male değerleri için 0,939 ve tüm Female değerleri için 0,951. Bu, Gender öğesine göre filtre bölmesinde seçim yapmaktan kaynaklanan sonuçlara karşılık gelir.

Örneklerde kullanılan veriler:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!