Ana içeriğe geç

FractileExc - kod fonksiyonu

FractileExc(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde ifadedeki toplanmış verilerin dışlayıcı fraktiline (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri bulur.

İpucu notuKapsayıcı fraktili hesaplamak için Fractile - kod fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

FractileExc(expr, fraction)

Dönüş verileri türü: sayısal

Fonksiyon, rank = fraction * (N+1) tarafından tanımlandığı şekilde sıralamaya karşılık gelen değeri döndürür; burada N, expr içindeki değer sayısıdır. rank, tamsayı olmayan bir sayı ise en yakın iki değer arasında enterpolasyon yapılır.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Fraktil hesaplanırken kullanılacak verileri içeren alan veya ifade.
fraction Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

Sonuç verileri
Örnek Sonuç
Table1:
Crosstable (Type, Value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
 

Fractile1:

LOAD Type,

FractileExc(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

Type, MyFractile ve FractileExc() boyutlarını içeren bir tabloda, veri kod dosyasındaki hesaplamaların sonuçları şöyledir:

Type MyFractile

Comparison 28.5

Observation 38

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!