Ana içeriğe geç

NumericCount - grafik fonksiyonu

NumericCount() , her bir grafik boyutunda sayısal değerlerin sayısını toplar.

Söz Dizimi:  

NumericCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Dönüş verileri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
set_expression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Örnekler ve sonuçlar:  

Data
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 1
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

Aşağıdaki örneklerde, belirtilen durumlar dışında tüm müşterilerin seçildiği varsayılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
NumericCount([OrderNumber])

7; çünkü OrderNumber içinde 10 alanın üçü boştur.

Bilgi notu"0" boş bir hücre olarak değil, bir değer olarak kabul edilir. Ancak, bir boyut için hesaplamanın toplamı 0 ise bu boyut grafiklere dahil edilmeyecektir.
NumericCount([Product]) 0; çünkü tüm ürün adları metinde yer almaktadır. Normalde bunu, hiçbir metin alanına sayısal içerik verilmediğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.
NumericCount (DISTINCT [OrderNumber])/Count(DISTINCT [OrderNumber)] Tekil sayısal sıra numaralarının tümünü sayar ve bu değeri sayısal ve sayısal olmayan sıra numaralarının sayısına böler. Tüm alan değerlerinin sayısal olması durumunda bu değer 1 olacaktır. Normalde bunu, tüm alan değerlerinin sayısal olduğunu kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Örnekte 8 tekil sayısal ve sayısal olmayan değer içinde OrderNumber için 7 tekil sayısal değer vardır; bu nedenle ifade 0,875 döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!