Ana içeriğe geç

Count - grafik fonksiyonu

Count() , her bir grafik boyutunda değerlerin (metin ve sayısal) sayısını toplamak için kullanılır.

Söz Dizimi:  

Count({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Dönüş verileri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Örnekler ve sonuçlar:  

Data
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

Aşağıdaki örneklerde, belirtilen durumlar dışında tüm müşterilerin seçildiği varsayılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
Count(OrderNumber)

10; çünkü OrderNumber için değer bulundurabilecek 10 alan vardır ve tüm kayıtlar (boş olanlar bile) sayılır.

Bilgi notu"0" boş bir hücre olarak değil, bir değer olarak kabul edilir. Ancak, bir boyut için hesaplamanın toplamı 0 ise bu boyut grafiklere dahil edilmeyecektir.
Count(Customer) 10; çünkü Count fonksiyonu tüm alanlardaki oluşların sayısını değerlendirir.
Count(DISTINCT [Customer]) 4; çünkü Distinct niteleyicisi kullanıldığında Count yalnızca benzersiz oluşları değerlendirir.

Canutility adlı müşterinin seçildiği varsayıldığında

Count(OrderNumber)/Count({1} TOTAL OrderNumber)

0,2; çünkü bu ifade, seçili müşteriden gelen sipariş sayısını tüm müşterilerden gelen siparişlerin yüzdesi olarak döndürür. Bu durumda sonuç 2 / 10 olur.

Astrida ve Canutility adlı müşterilerin seçildiği varsayıldığında

Count(TOTAL <Product> OrderNumber)

5; çünkü yalnızca seçili müşteriler için verilen ürün siparişlerinin sayısı budur ve boş hücreler sayılmaktadır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!