Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma

Sayfalar, fikirlerinizi ve uygulamanızın amacını yapılandırır. Yeni bir uygulama oluştururken, önce boş sayfaların yapısını oluşturmanız önerilir; burada her sayfa bir fikri veya hedefi temsil eder. Bu, uygulamanın iyi bir genel bakışını sunar.

Genel Bakış

Örneğin, şirketinizin eyalete, bölgeye ve ürüne göre temel metriklerinin, satış ve kâr marjlarının bir genel bakışını oluşturuyorsunuz. Tüm bu bilgileri tek bir yerde tutmak yerine, her bir amaç için bir sayfa oluşturarak yapılandırabilirsiniz.

Her sayfanın bir amacı ve yansıttığı bir fikir vardır.

Üç farklı sayfa.

Bir sayfa, veri görselleştirmesi için grafiklerin ve tabloların yerleştirildiği yerdir. Bir uygulama birçok sayfa içerebilir. Yaptığınız seçimler, hangi sayfalarda bulunduklarına bakılmaksızın görselleştirmeleri etkiler.

Sağdaki görselleştirmelerde sunulacak verileri seçmek ve filtrelemek için kullanılacak kutuların solda olduğu bir sayfa örneği.

Görselleştirmeleri olan sayfalar.

Yeni bir sayfa oluşturma

Uygulamaya genel bakıştan veya sayfa gezgininden yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz.

İpucu notuAraç çubuğunda Uygulama nesneleri seçeneğine tıklayarak sayfa görünümünden sayfa gezginine erişirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakıştan sayfaları görüntülemek için Uygulama nesneleri seçeneğine tıklayın.
 2. Yeni oluştur veya Yeni sayfa oluştur'a tıklayın.
 3. Sayfanıza bir başlık ve açıklama ekleyin.
 4. Başlığı ve açıklamayı kaydetmek için metin alanının dışına tıklayın.

Yeni bir sayfa oluşturulur.

Sayfanın başlığını ve açıklamasını değiştirme

Sayfalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Sabit bir sayfa başlığı kullanabilir veya ifadeye göre değişen dinamik bir sayfa başlığı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için Uygulama nesneleri seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Kılavuz Çizgi Görünümü kılavuz çizgi görünümündeyseniz, Düzenle seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • Liste görünümü liste görünümündeyseniz Düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
 4. Metin alanının dışına tıklayın.
Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.
İpucu notuAyrıca, sayfanın başlığını ve tanımını, Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Dinamik sayfa başlığı kullanma

Sayfa özellikleri panelinin Başlık ifadesi özelliğindeki bir ifadeye göre değişecek bir dinamik sayfa başlığı da ayarlayabilirsiniz. Geçerli herhangi bir grafik ifadesini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Dinamik bir sayfa başlığı ayarlarsanız sabit başlık (Başlık) kullanılmaz.

Bir sayfa için gösterme koşulu ayarlama

Bir ifadenin doğru veya yanlış olarak değerlendirilmesine bağlı olarak, bir uygulamada bir sayfayı göstermek veya gizlemek için Göster koşulunda bir koşul ayarlayabilirsiniz. Sayfa yalnızca ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bir sayfayı gizlemek, bir uygulamadaki verileri gizlemez veya dışarıda bırakmaz.

Örneğin, yalnızca verilerinizde belirli değerler varsa kullanılabilen bir sayfa oluşturabilirsiniz. Genellikle bir if fonksiyonu kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. if - kod ve grafik fonksiyonu.

Bilgi notuSayfalara uygulanan gösterme koşulları Qlik Sense Mobile SaaS içinde desteklenmez.

Sayfanın küçük resmini değiştirme

Uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde sayfaları daha kolay ayırt edebilmek için varsayılan küçük resmi değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.
 • Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).
 • Yalnızca yayınlanmayan bir sayfanın küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için Uygulama nesneleri seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Kılavuz Çizgi Görünümü kılavuz çizgi görünümündeyseniz, Düzenle seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • Liste görünümü liste görünümündeyseniz Düzenle seçeneğine tıklayın.
 3. Varsayılan küçük resimde Resim seçeneğine tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 4. Medya kitaplığında Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.

 5. Sayfanın küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve Ekle'ye tıklayın.
 6. Düzenlemeyi durdurmak için Onay işareti  seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, sayfanın küçük resmi olarak kullanılır ve sayfa gezgininde ve uygulamaya genel bakışta görünür.

İpucu notuSayfanın küçük resmini, sağ üst köşedeki sayfa gezgininde veya Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Qlik Sense için: Medya kitaplığında Uygulama içi klasörüne resimler yükleyebilirsiniz. Resimleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Management Console uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Bilgisayarınızdaki aşağıdaki klasöre resimler yerleştirebilirsiniz: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Resimler medya kitaplığındaki varsayılan klasöründe yer alır. Uygulamayı kurulumlar arasında taşırken uygulamada kullandığınız resimler, uygulamayla birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda resimler, uygulamaya yönelik medya kitaplığındaki Uygulama içi klasöründe yer alır.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitesini yönetme: İçerik kütüphanelerine nesne yükleme.

Sayfanın kılavuz çizgi boyutlandırmasını değiştirme

Sayfaya daha fazla görselleştirme sığdırabilmek için kılavuz çizgisi boyutlandırmasını ayarlayabilir veya görselleştirmelerin konumlandırılmasında daha fazla denetime sahip olabilirsiniz. Kılavuz çizgi bir görselleştirme eklerken, taşırken veya tekrar boyutlandırırken görüntülenir.

Kılavuz çizgi boyutu, Sayfa özellikleri bölmesinde değiştirilebilir.

Sayfa özellikleri bölmesi

 • Sayfa özelliklerindeki Geniş (varsayılan seçenek) olan Kılavuz aralığı ayarını Orta veya Dar olarak değiştirin.

Sayfa kılavuz çizgisi artık daha yoğun ve kılavuz çizgisi kareleri daha küçüktür.

Sayfa boyutunu özelleştirme

Varsayılan olarak Qlik Sense, sayfalar için kullanıcının ekranının boyutlarına göre sayfayı ayarlayan, uyumlu düzen kullanır. Sayfalarınız için uyumlu olmayan düzen kullanmak istiyorsanız sayfa için özel bir genişlik ve yükseklik ayarlayabilirsiniz. Böylece, uyumluluk için bir ayarlama olmadan gösterge panelinizin tam olarak oluşturduğunuz şekilde kullanıcılara sunulacağından emin olabilirsiniz. Bir sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 300 piksel ile 4.000 piksel arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Bir sayfa özel boyut kullanırken kılavuz aralığını değiştirebilirsiniz, ancak boyutu değiştirmek için Sayfayı genişlet seçeneğini kullanamazsınız.

Bilgi notu

Bir özel sayfa dışa aktarıldığında, indirilen sayfa Uyumlu sayfa olarak indirilir. En iyi varsayılan sayfa küçük resimleri için özel boyut oranınızı 8:5 (genişlik:yükseklik) olarak tutun.

Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa özel boyutlu sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

 1. Uyumlu olan Sayfa boyutu ayarını Özel olarak değiştirin.
 2. Sayfa için piksel cinsinden bir genişlik girin.

 3. Sayfa için piksel cinsinden bir yükseklik girin.

Sayfa boyutunu özelleştirme

Varsayılan olarak Qlik Sense, sayfalar için kullanıcının ekranının boyutlarına göre sayfayı ayarlayan, uyumlu düzen kullanır. Sayfalarınız için uyumlu olmayan düzen kullanmak istiyorsanız sayfa için özel bir genişlik ve yükseklik ayarlayabilirsiniz. Böylece, uyumluluk için bir ayarlama olmadan gösterge panelinizin tam olarak oluşturduğunuz şekilde kullanıcılara sunulacağından emin olabilirsiniz. Bir sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 300 piksel ile 4.000 piksel arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Bir sayfa özel boyut kullanırken kılavuz aralığını değiştirebilirsiniz, ancak boyutu değiştirmek için Sayfayı genişlet seçeneğini kullanamazsınız.

Bilgi notu

Bir özel sayfa dışa aktarıldığında, indirilen sayfa Uyumlu sayfa olarak indirilir. En iyi varsayılan sayfa küçük resimleri için özel boyut oranınızı 8:5 (genişlik:yükseklik) olarak tutun.

Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa özel boyutlu sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

 1. Uyumlu olan Sayfa boyutu ayarını Özel olarak değiştirin.
 2. Sayfa için piksel cinsinden bir genişlik girin.

 3. Sayfa için piksel cinsinden bir yükseklik girin.

Küçük ekran düzenini değiştirme

Varsayılan olarak sayfalar, küçük ekranlarda görüntülendiğinde Liste görünümünde görüntülenir. Bunları kılavuz çizgi olarak görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz. Sayfaların, küçük ekranlarda kılavuz çizgi olarak görüntülenmesi için uyumlu düzene ayarlanması gerekir.

Liste görünümünde (sol) ve Kılavuz çizgi görünümünde (sağ) küçük bir ekranda görüntülenen sayfa.

Daha küçük ekranlarda sayfa listesi görünümü ile kılavuz çizgi görünümü karşılaştırması

Kılavuz çizgi görünümü, görselleştirmelerinizin küçük bir önizlemesini gösterir. Liste görünümü yalnızca görselleştirme başlıklarını gösterir.

 1. Sayfa özellikleri bölümünde Küçük ekran düzeni'ne gidin.
 2. Açılır listeden Kılavuz çizgi görünümü'nü seçin.

Sayfa alanını genişletme

Ekrana sığandan daha fazla görselleştirmeyi eklemeniz gerekiyorsa sayfa alanını dikey olarak genişletebilirsiniz.

Bilgi notu

Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa genişletilen indirilmiş sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Sayfa özelliklerinde Sayfayı genişlet seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.
 • Her bir genişleme, orijinal sayfa yüksekliğinin %50'si kadar ekler.
 • Kayan görselleştirmeleriniz varsa bu, genişletilmiş sayfanın kaydırmasıyla çakışabilir. Sayfayı tasarlarken kaydırmaya olanak tanıyan biraz boş alan bırakmanız gerekir.

Sayfayı iki farklı şekilde genişletebilirsiniz:

 • Bir nesneyi sayfanın altına sürükleyin ve beliren bırakma alanına bırakın.
 • Sayfa özellikleri bölümünde Sayfayı genişlet seçeneğini açın/kapatın.

Sayfa şimdi orijinal yüksekliğin %50'si oranında genişletilir. Tüm içeriğe erişmek için sayfada dikey olarak kaydırma yapabilirsiniz.

Sayfalara eylemler ekleme

Sayfalara, kullanıcılar bu sayfalara gittiğinde tetiklenen eylemler ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar belirli bir sayfaya gittiğinde uygulamadaki seçimleri otomatik olarak temizleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfalara eylemler ekleme.

Sayfalarda öğeleri kopyalama, değiştirme ve taşıma

Bir sayfada ve sayfalar arasında öğeleri kopyalayabilir, değiştirebilir ve taşıyabilirsiniz. Bunu aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz:

 • Sayfada düzenleme çubuğunu kullanarak (Kes, Kopyala ve Yapıştır).
 • Sağ tıklayıp Kes, Kopyala ve Yapıştır seçeneğini belirleyerek.
 • Ctrl+C, Ctrl+X ve Ctrl+V klavye kısayollarıyla.

Bir sayfayı çoğaltma

İster uygulamaya ait olan bir sayfa ister sizin oluşturduğunuz bir sayfa olsun, istediğiniz sayfayı çoğaltabilirsiniz. Sayfaları çoğaltmanın amacı, içeriği yeniden kullanarak zaman kazanmak ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olması için kopyayı değiştirmenize imkan tanımaktır. Çoğaltılan bir sayfa, orijinal sayfayla aynı görselleştirmeleri içerir ve aynı ana öğelere bağlanır. Çoğaltılan sayfa, orijinal sayfayla bağlantısı olmayan bağımsız bir sayfadır. Çoğaltılan sayfalar, uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde Sayfalarım altında görünür.

Bir sayfayı aşağıdaki yollarla çoğaltabilirsiniz:

 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa gezgininde, bir sayfanın kısayol menüsünde Çoğalt'a tıklayın.
 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa görünümünde, genel menüde Sayfayı çoğalt'a tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!