Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Comment field

Veritabanları ve elektronik tablolardaki alan yorumlarını (meta verileri) görüntülemenin bir yolunu sunar. Uygulamada olmayan alan adı yok sayılır. Bir alan adının birden fazla oluştuğu görülürse, son değer kullanılır.

Söz Dizimi:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

Kullanılan eşleme tablosu birincisi alan adlarını ve ikincisi yorumları içeren iki sütuna sahip olmalıdır.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist Yorum yapılacak alanların virgülle ayrılmış listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. Alan adlarında * ve ? joker karakterlerine izin verilir. Joker karakterler kullanıldığında alan adlarının tırnak içine alınması gerekebilir.
mapname Bir eşleme LOAD veya eşleme SELECT deyiminde daha önce okunmuş bir eşleme tablosunun adı.
fieldname Yorum yapılması gereken alanın adı.
comment Alana eklenmesi gereken yorum.

Örnek 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Örnek 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!