Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Star

Veritabanındaki bir alanın tüm değerler kümesini temsilen kullanılan dize star deyimi aracılığıyla ayarlanabilir. Sonrasında gelen LOAD ve SELECT deyimlerini etkiler.

Söz Dizimi:  

Star is[ string ]

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
string

Rastgele seçilen bir metin. Boşluklar içermesi durumunda dizenin tırnak işaretleri içine alınması gerektiğini unutmayın.

Hiçbir şey belirtilmezse star is; olduğu varsayılır; yani açıkça belirtilmediği takdirde kullanılabilecek bir yıldız sembolü yoktur. Bu tanım yeni bir star deyimi belirtilene kadar geçerlidir.

Bölüm erişimi kullanılıyorsa, komut dosyasının veri kısmında (Bölüm Uygulaması bölümünde) Star is deyiminin kullanılması önerilmez. Ancak komut dosyasının Bölüm Erişimi kısmında korumalı alanlar için yıldız karakteri tamamen desteklenir. Bu durumda, her zaman bölüm erişiminde örtük olduğundan belirtik Star is deyimini kullanmanız gerekmez.

Sınırlamalar

 • Anahtar alanlarla, başka bir deyişle tabloları bağlayan alanlarla yıldız karakterini kullanamazsınız.
 • Tabloları bağlayan alanları etkileyebileceğinden, Unqualify deyiminden etkilenen alanlarla yıldız karakterini kullanamazsınız.
 • Mantıksal olmayan tablolarla (örneğin, bilgi yükü tabloları veya eşleme yükü tabloları ile) yıldız karakterini kullanamazsınız.
 • Bölüm erişiminde bir azaltma alanında (verilere bağlanan bir alan) yıldız karakteri kullanıldığında bu, bölüm erişiminde bu alanda listelenen değerleri temsil eder. Verilerde mevcut olabilecek, ancak bölüm erişiminde listelenmeyen diğer değerleri temsil etmez.
 • Bölüm Erişimi alanının dışında herhangi bir veri azaltma biçiminden etkilenen alanlarla yıldız karakterini kullanamazsınız.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bölüm erişimi sunan veri kod dosyasının özetidir.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, OMIT

ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, SALES

USER, USER2, WAREHOUSE

USER, USER3, EMPLOYEES

USER, USER4, SALES

USER, USER4, WAREHOUSE

USER, USER5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Aşağıdakiler geçerlidir:

 • Star işareti * olur.
 • ADMIN kullanıcısı tüm alanları görür. Hiçbir şey çıkarılmaz.

 • USER1 kullanıcısı SALES alanını göremez.
 • USER2 kullanıcısı WAREHOUSE alanını göremez.
 • USER3 kullanıcısı EMPLOYEES alanını göremez.
 • USER4 kullanıcısı, bu kullanıcı için iki alanda (SALES ve WAREHOUSE) OMIT uygulamak amacıyla iki kez eklenir.
 • USER5 için “*” eklenmiştir; bu, OMIT'te listelenen alanların hiçbirinin kullanılamadığı, yani USER5 kullanıcısının SALES, WAREHOUSE ve EMPLOYEES alanlarını göremediği, fakat ORDERS alanını görebildiği anlamına gelir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!