Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Force

force deyimi, Qlik Sense uygulamasını alan değerlerini ve kendisinden sonra gelen LOAD ve SELECT deyimlerinin alan değerlerini yalnızca büyük harflerle, yalnızca küçük harflerle, her zaman ilk harfi büyük olarak veya göründüğü gibi (karışık) yorumlamaya zorlar. Bu deyim, tablodan alınan alan değerlerinin farklı kurallara göre ilişkilendirilmesini mümkün kılar.

Söz Dizimi:  

Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )

 

Hiçbir şey belirtilmezse, büyük/küçük harf karışığını zorlama kabul edilir. force deyimi, yeni bir force deyimi yapılana dek geçerlidir.

Erişim bölümünde force deyiminin herhangi bir etkisi yoktur: Yüklenen tüm alan değerleri büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç

Bu örnekte ilk harflerin büyük olmasını zorlama gösterilmektedir.

FORCE Capitalization;

Capitalization:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Capitalization tablosu şu değerleri içerir:

Ab

Cd

Ef

Gh

Tüm değerlerin ilk harfleri büyük yapılır.

Bu örnekte büyük harflere zorlama gösterilmektedir.

FORCE Case Upper;

CaseUpper:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

CaseUpper tablosu şu değerleri içerir:

AB

CD

EF

GH

Tüm değerler büyük harftir.

Bu örnekte küçük harflere zorlama gösterilmektedir.

FORCE Case Lower;

CaseLower:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

CaseLower tablosu şu değerleri içerir:

ab

cd

ef

gh

Tüm değerler küçük harftir.

Bu örnekte büyük/küçük harf karmasını zorlama gösterilmektedir.

FORCE Case Mixed;

CaseMixed:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

CaseMixed tablosu şu değerleri içerir:

ab

Cd

eF

GH

Tüm değerler kodda göründüğü gibidir.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!