Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

AutoNumber

Bu deyim, kod yürütme sırasında karşılaşılan bir alandaki her tekil değerlendirilen değer için benzersiz bir tamsayı değeri oluşturur.

Ayrıca LOAD deyimi içinde autonumber - kod fonksiyonu fonksiyonunu kullanabilirsiniz ancak optimize yükleme kullanmak istediğinize bunun bazı sınırlandırmaları vardır. Verileri önce QVD dosyasından yükleyerek ve ardından değerleri simge anahtarlarına dönüştürmek üzere AutoNumber deyimini kullanarak bir optimize yükleme oluşturabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist

Virgülle ayrılmış alan listesi; burada değerler benzersiz bir tamsayı değeriyle değiştirilmelidir.

Eşleşen adlara sahip tüm alanları dahil etmek için ? ve * joker karakterlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm alanları dahil etmek için * simgesini de kullanabilirsiniz. Jokerler kullanılırken alan adlarını tırnak içine almanız gerekir.

namespace

namespace kullanımı isteğe bağlıdır. Farklı alanlarda aynı değerlerin aynı anahtara sahip olduğu bir namespace oluşturmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bu seçeneği kullanmazsanız tüm alanların ayrı bir anahtar dizini olur.

Sınırlamalar:  

Kodunuzda birkaç LOAD deyimi olduğunda AutoNumber deyimini son LOAD deyiminden sonra koymanız gerekir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!