Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sistem alanları

Veri kaynağından çıkartılan alanlara ek olarak, sistem alanları da QlikView tarafından oluşturulur. Bunların tümü "$" işareti ile başlar ve normal alanlara gibi liste kutularında görüntülenebilir. Sistem alanları genellikle kod yürütme sırasında oluşturulur ve öncelikli olarak belge tasarımına yardımcı olarak kullanılırlar.

Sistem Alanlarını Görüntüleme

Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Sayfaya sağ tıklayın ve Sistem Alanları öğesini seçin.
  2. Sistem Alanlarını Göster kutusunu işaretleyin.

Sistem alanları artık herhangi başka bir alan gibi kullanılabilir.

Kullanılabilir Sistem Alanları

Aşağıdaki sistem alanları görüntülenebilir:

Sistem alanları
Alan Açıklama
$Table Kod tarafından yüklenen tüm dahili tabloları görüntüler. Tek bir tablo seçildiğinde, bir bilgi sembolü liste kutusunun başlık alanında etkinleşir. Bu bir dosyadan geliyorsa, buraya tıklanıldığında tablo görüntülenebilir.
$Field Tablolardan okunan alanları görüntüler. Bu liste kutusu, Sıklığı Göster şeklinde ayarlandığında (Liste Kutusu Özellikleri: Genel sayfasında), çeşitli dahili tablolarda görülen anahtar alanları algılamayı basitleştirir.
$Fields Bu liste kutusundaki sayılar farklı tablolardaki alanların sayısını belirtir.
$FieldNo Liste kutusu tablodaki alanların konumunu gösterir.
$Rows Liste kutusu tablodaki satırların sayısını gösterir.
$Info Bilgi tabloları belgeye dahil edilmişse, adları burada görüntülenir.

Sistem Tablosu

QlikView sistem alanlarını kullanan bir pivot tabloyu otomatik olarak oluşturur. Tablo, Sistem Tablosu olarak adlandırılır ve $Field ve $Table olmak üzere iki boyut ve only([$Field]) ifadesini içerir. Sistem tablosu varsayılan olarak sıklığa göre sıralanır. Sistem tablosu nesnesi, QlikView Server istemcileri (AJAX ve Eklenti istemcileri) için kullanılamaz.

Sistem Tablosu Oluşturma

Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Sayfaya sağ tıklayın ve Yeni Sayfa Nesnesi öğesini seçin.
  2. Sistem Tablosu öğesini seçin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com