Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Rapor Düzenleyicisi

Rapor Düzenleyicisi diyalog penceresi, Rapor Listesi ve Sayfa Düzenleyicisi olmak üzere iki sayfadan oluşur. Rapor düzenleyicisine ilk girildiğinde Rapor Listesi gösterilir.

Rapor Listesi

Rapor Listesi sayfası, raporları yönetmek için kullanılır. Yeni raporlar oluşturulabilir ve var olan raporlar kaldırılabilir. Bu ayrıca, Sayfa Düzenleyicisi içinde sayfa düzenleme için bir raporun seçildiği konumdur. Sayfanın en üst kısmında bir açılan menü ve rapor listesi bulunur. Açılan menü şunlar için kullanılır:

  • Belge Raporları: Etkin belgedeki tüm belge raporlarının listesini açar. Rapor adlarından birine tıklandığında, raporun yazdırılması için Yazdır diyalog penceresi açılır.
  • Kullanıcı Raporları: Kullanıcının bilgisayarında ayrı şekilde depolanmış olan tüm kullanıcı raporlarının listesini açar. Rapor adlarından birine tıklandığında, raporun yazdırılması için Yazdır diyalog penceresi açılır.
  • Sunucu Raporlarım: Kişisel sunucu raporları yalnızca QlikView Server'daki bir belgeyle çalışırken ve yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar için kullanılabilir durumdadır. Bunlar, sunucu üzerindeki bir depolama olanağında depolanır ve kimliğinin doğrulandığı herhangi bir bilgisayardan kullanıcının erişimine açıktır.
  • Paylaşılan Sunucu Raporları: Paylaşılan sunucu raporları yalnızca QlikView Server'da bir belgeyle çalışırken ve yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar için kullanılabilir durumdadır. Kişisel sunucu raporu oluşturan herhangi bir kullanıcı, bunu diğer kullanıcılarla paylaşılan şeklinde bayrakla işaretleyebilir. Bu durumda, rapor diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelir. Kişisel sunucu raporlarında olduğu gibi, paylaşılan sunucu raporları da sunucu üzerindeki bir depolama olanağında depolanır.

Raporlar, belgeyle depolanan belge raporları veya kullanıcının bilgisayarında ayrı şekilde depolanan kullanıcı raporları olabilir. Rapor Düzenleyicisi ekranının en üstündeki Kullanılabilir Raporlar açılan listesinde, listede Belge Raporları veya Kullanıcı Raporları öğelerinin gösterilmesi konusunda seçim yapabilirsiniz. Sunucu belgeleri için, Sunucu Raporlarım, Paylaşılan Raporlar veya Kullanıcı Raporları arasından seçim yapabilirsiniz. Liste kendi içinde birkaç sütun barındırır:

Belge özellikleri
Özellik Açıklama
Ad Raporun adı.
Kimlik Benzersiz rapor kimliği (aşağıya bakın).
Sayfalar Raporda geçerli olarak tanımlanan sayfaların sayısı.
Paylaş Bu onay kutusu yalnızca Sunucu Raporlarım listesinde kullanılabilir. Bu seçenek Sunucu Raporlarım öğelerinden biri için işaretlendiğinde, rapor aynı sunucu belgesinin diğer kimliği doğrulanmış kullanıcıları için kendi Paylaşılan Sunucu Raporları listelerinde kullanılabilir olur. Rapor, Sunucu Raporlarım listesinde kalır ve Paylaşılan Sunucu Raporları listesinde görünmez. Paylaşmayı iptal etmek için istediğiniz zaman onay kutusunun seçimini kaldırın.
Yazar Raporun oluşturucusunun kimliği doğrulanmış adı.
Ekle... Yeni bir rapor oluşturmak için bu düğmeye basın. Rapor Listesi üzerinde Belge Raporları seçilmişse, yeni rapor bir belge raporu olur. Kullanıcı Raporları seçilmişse, yeni rapor bir kullanıcı raporu olur. Yeni Rapor diyalog penceresi, raporu adlandırabilmeniz için açılır. Diğer Rapordan Sayfaları Kopyala seçeneğini işaretleyin ve açılan menüde sayfalarını kopyalamak üzere var olan bir rapor seçin.
Sil Geçerli olarak Rapor Listesi içinde seçilen raporu silmek için bu düğmeye basın.
Yükselt Geçerli anda Rapor Listesi içinde seçilen raporu listede bir adım yukarı yükseltmek için bu düğmeye basın.
İndirge Geçerli anda Rapor Listesi içinde seçilen raporu listede bir adım aşağı indirgemek için bu düğmeye basın.
Yerel Kullanıcı Raporlarını Sunucuya Taşı Bu metin yalnızca, bir sunucu belgesiyle çalıştığınızda ve listenin en üstündeki açılan menüde Kullanıcı Raporları öğesini seçmiş olmanız durumunda görünür. Metne tıklayarak, tüm yerel kullanıcı raporlarını, sunucu deposunda depolanan sunucu raporlarına dönüştürebilirsiniz. Bilgisayarın değiştirilmesi veya sunucu belgesinin yeniden adlandırılması durumunda dahi kişisel sunucu raporları sunucu üzerinden erişilebilir olmayı sürdüreceği için, bu, önerilen bir uygulamadır. Dönüştürme işlemi gerçekleştirilmeden önce sistem onay ister. Dönüştürme ya hep ya hiç mantığıyla çalışır (etkin belge içinde) ve yalnızca tek yönlüdür.
Düzenle >> Seçilen rapor için Sayfa Düzenleyicisi'ni çağırır. Bu düğmeye tıklamak, Rapor Listesi içindeki bir rapora çift tıklamakla eşdeğerdir.

Sayfa Düzenleyicisi

Sayfa Düzenleyicisi sayfası, Rapor Listesi sayfasında seçilen bir raporun sayfalarını tanımlamak için kullanılır. Sayfa, rapor sayfaları tasarlamanıza yardımcı olmak için iki bölme ve bir araç çubuğu içerir. En altta aşağıdaki düğmeleri bulabilirsiniz:

Rapor Listesi düğmeleri
Düğme Açıklama
Rapor Listesi>> Sizi Rapor Listesi sayfasına geri götürür.

Düzenle Menüsü

Düzenleme Menüsü düğmeleri
Düğme Açıklama
Kopyala Rapordaki geçerli olarak seçilen öğeyi ve geçerli sayfayı kopyalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Raporu Yapıştır Raporu Pano'dan yapıştırır.
Sayfayı Yapıştır Sayfayı Pano'dan yapıştırır.
Öğeyi Yapıştır Öğeyi Pano'dan yapıştırır. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.

Kılavuz Çizgisine Yasla

Raporda, rapor öğelerini hizalamaya yardımcı olması için bir kılavuz çizgi görüntüler.

Raporlar Menüsü

Raporlar Menüsü düğmeleri
Düğme Açıklama
Ekle Rapor ekler. Yalnızca Rapor Listesi görüntülenirken kullanılabilir.
Sil Raporu siler. Yalnızca Rapor Listesi görüntülenirken kullanılabilir.
Yükselt Seçilen raporu, rapor listesinde bir adım yukarı taşır. Yalnızca Rapor Listesi görüntülenirken kullanılabilir.
İndirge Seçilen raporu, rapor listesinde bir adım aşağı taşır. Yalnızca Rapor Listesi görüntülenirken kullanılabilir.
Dışarı Aktar Rapor dosyasını bir XML belgesi olarak kaydeder. Yalnızca Rapor Listesi görüntülenirken kullanılabilir.
İçeri Aktar XML olarak kaydedilmiş bir raporu içeri aktarır. Yalnızca Rapor Listesi görüntülenirken kullanılabilir.
Yazdırma Ön İzleme... Geçerli raporun QlikView belgesindeki geçerli seçimlerle yazdırıldığında nasıl görüneceğini görebileceğiniz Yazdırma Ön İzleme diyalog penceresini açar.
Yazdır... Yazdır diyalog penceresini açar ve geçerli raporu yazdırır.
Rapor Ayarları Rapora yönelik çeşitli özellikleri ayarlayabileceğiniz Rapor Ayarları diyalog penceresini açar. Kenar boşlukları, üstbilgi/altbilgi ayarı vb. özellikler buna dahildir.

Sayfa Menüsü

Sayfa Menüsü düğmeleri
Düğme Açıklama
Yükselt Geçerli olarak seçilen sayfayı yükseltir. Bu ayrıca, sayfa listesi bölmesinde sayfayı sürükleyip bırakarak da gerçekleştirilebilir.
İndirge Geçerli olarak seçilen sayfayı indirger. Bu ayrıca, sayfa listesi bölmesinde sayfayı sürükleyip bırakarak da gerçekleştirilebilir.
Birden Fazla Sayfa Ekle Geçerli anda seçilen sayfadan sonra birden fazla kağıt sayfası ekler.
Tek Bir Sayfa Ekle Geçerli anda seçilen sayfadan sonra tek kağıt sayfası ekler.
Sil Geçerli anda seçilen sayfayı siler.
Sayfa Ayarları Seçilen sayfaya yönelik çeşitli özellikleri ayarlayabileceğiniz Sayfa Ayarları diyalog penceresini açar.

Öğe Menüsü

Öğe Menüsü düğmeleri
Düğme Açıklama
Sola Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri sola hizalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Yatay Olarak Ortala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri yatay olarak ortalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Sağa Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri sağa hizalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Alta Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri alta hizalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Dikey Olarak Ortala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri merkezleri boyunca dikey eksen üzerinde hizalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Üste Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri üste hizalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Yatay Olarak Boşluklandır Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri yatay eksen üzerinde aralarında eşit boşluk olacak şekilde dağıtır. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Dikey Olarak Boşluklandır Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri dikey eksen üzerinde aralarında eşit boşluk olacak şekilde dağıtır. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Sola Yerleştir Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Etkin sayfa nesnelerini en soldaki nesnenin dikey kenarından başlayarak ve sağa doğru nesneler arasında minimal boşluk bırakarak yerleştirir. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Üste Yerleştir Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Etkin sayfa nesnelerini en üsteki nesnenin yatay kenarından başlayarak ve aşağıya doğru nesneler arasında minimal boşluk bırakarak yerleştirir. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Aynı Genişlik Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Geçerli olarak seçilen öğelere aynı genişliği verir. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Aynı Yükseklik Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Geçerli olarak seçilen öğelere aynı yüksekliği verir. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Yeni Resim... Yeni bir metin nesnesi oluşturur (belge içinde gizli bir konumda) ve ardından bir resmin seçilmesi için Metin Nesnesi Özellikleri diyalog penceresini açar. Resim, herhangi bir diğer yazdırma öğesi gibi taşınabileceği ve boyutlandırılabileceği sayfa ön izleme bölmesinde normal bir yazdırma öğesi olarak görünür.
Yeni Metin... Yeni bir metin nesnesi oluşturur (belge içinde gizli bir konumda) ve ardından yeni metin nesnesinin özelliklerinin düzenlenebileceği Metin Nesnesi Özellikleri diyalog penceresini açar. Metin nesnesi, herhangi bir diğer yazdırma öğesi gibi taşınabileceği ve boyutlandırılabileceği sayfa ön izleme bölmesinde normal bir yazdırma öğesi olarak görünür.
Yeni Geçerli Seçimler... Rapor için bir seçim damgası nesnesi oluşturur. Seçim damgası, herhangi bir diğer yazdırma öğesi gibi taşınabileceği ve boyutlandırılabileceği sayfa ön izleme bölmesinde normal bir yazdırma öğesi olarak görünür.
Sil Geçerli anda seçilen öğeleri siler. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Öğe Ayarları... Seçilen yazdırma öğesine yönelik çeşitli özellikleri ayarlayabileceğiniz Öğe Ayarları diyalog penceresini açar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır. 

İki bölmenin en alt kısmında, farklı menülerdeki fonksiyonlardan bazılarına yönelik simgeler mevcuttur:

Menü simgeleri
Simge Fonksiyon
Sayfa Ayarları Seçilen yazdırma öğesine yönelik çeşitli özellikleri ayarlayabileceğiniz Sayfa Ayarları diyalog penceresini açar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Sil Vurgulanan sayfayı siler.
Ekle Geçerli olarak seçilen sayfadan sonra tek kağıt sayfası veya birden fazla kağıt sayfası ekler.
Öğe Ayarları Seçilen yazdırma öğesine yönelik çeşitli özellikleri ayarlayabileceğiniz Öğe Ayarları diyalog penceresini açar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Sil Vurgulanan öğeyi siler.
Ekle Yeni bir resim, yeni metin veya yeni geçerli seçimler damgası ekler.

Sayfa Listesi Bölmesi

Sol tarafta, rapordaki tüm sayfaların listesini bulabilirsiniz. QlikView raporları, tek kağıt sayfaları ve birden fazla kağıt sayfaları olmak üzere iki farklı sayfa türü içerir. Herhangi bir sayıda sayfa eklenebilir ve bir rapor içinde iki tür herhangi bir bileşim içinde karışık olarak kullanılabilir.

Tek kağıt sayfaları

Tek kağıt sayfası, herhangi bir sayıda sayfa nesnesi içerebilir. Sayfa her zaman tam olarak bir kağıt sayfası (veya PDF sayfası) üzerine yazdırılır ve sayfa nesnelerinin sayfaya sığmak için yakınlaştırılması veya kesilmesi gerekir. Sayfa nesneleri sayfa üzerinde çakışabilir. Fazladan metin eklenebilir.

Birden fazla kağıt sayfaları

Birden fazla kağıt sayfası, yazdırılacak verilerin miktarına bağlı olarak birkaç kağıt sayfasına (veya PDF sayfasına) yayılabilen bir sayfa nesnesi içerebilir. Birden fazla kağıt sayfası, büyük tablolar yazdırılırken tipik olarak tercih edilen seçenektir. Dinamik boyutlu nesnelere ek olarak, sayfanın giriş ve/veya ek bölgelerine sabit boyutlu nesneler eklemek de mümkündür. Bu bölgeler, tek kağıt sayfaları gibi çalışır.

Sayfa listesini değiştirme

Düzenlemek için bir sayfa seçmek üzere listede sayfaya tıklayın. Sayfa listesi bölmesiyle doğrudan ilişkili birkaç araç çubuğu komutu mevcuttur:

Sayfa Listesi araç çubuğu komutları
Komutu Fonksiyon
Tek bir kağıt sayfası ekle Geçerli anda seçilen sayfadan sonra tek kağıt sayfası ekler.
Birden fazla kağıt sayfası ekle Geçerli anda seçilen sayfadan sonra birden fazla kağıt sayfası ekler.
Sayfa Sil Geçerli anda seçilen sayfayı siler.
Sayfayı Yükselt Seçilen sayfayı listede bir adım yukarı yükseltir. Ayrıca, sayfa listesi bölmesinde sayfayı sürükleyip bırakmak da mümkündür.
Sayfa İndirge Seçilen sayfayı listede bir adım aşağı indirger. Ayrıca, sayfa listesi bölmesinde sayfayı sürükleyip bırakmak da mümkündür.

Sayfa Ön İzleme Bölmesi

Sayfa listesi bölmesinin sağında, sayfa listesi bölmesi içinde, geçerli olarak seçilen sayfanın bir ön izlemesi bulunur.

Rapora sayfa nesneleri ekleme

Düzendeki herhangi bir sayfa nesnesini rapor sayfası ön izlemesine eklemek için nesneyi sürükleyip bırakmanız veya nesneye çift tıklamanız yeterlidir. Yazdırma nesneleri, ön izlemede, geçerli olarak QlikView düzeninde göründükleri şekilde görünür. Elbette nesnenin rapordaki tam görünüşü, özellik değişiklikleri ve seçilen verilerdeki değişiklikler açısından, sayfa nesnesinin yazdırma sırasında düzende nasıl göründüğünü dinamik olarak yansıtacaktır. Düzende birden fazla sayfa nesnesi seçmek ve bunları bir grup olarak raporun içine sürüklemek mümkündür. Birden fazla kağıt sayfasının merkezi dinamik alanına yalnızca bir yazdırma nesnesi eklenebileceğini unutmayın!

Sayfa üzerinde yazdırma nesnelerinin boyutlandırılması ve konumlandırılması

Sayfa nesnesi eklendikten sonra sayfa ön izleme bölmesinde görünür. Nesnenin seçili olduğunu belirtmek için nesnenin çevresinde bir kenarlık ve her köşede yer tutucular bulunur. Fareyle üzerine gelin ve istenen konuma taşıyın. Boyutu ayarlamak için köşe yer tutucularını kullanın. Kesikli bir çizgi, geçerli kenar boşluklarını gösterir. Bu kenar boşluklarının dışına herhangi bir yazdırma nesnesi yerleştirilemez.

Sayfa üzerinde yazdırma nesnelerine yönelik gezinme ve seçim

Bir yazdırma nesnesini seçmek için nesneye tıklayın. Yazdırma nesnesi seçildikten sonra, Sekme tuşunu kullanarak seçimi sonraki nesneye taşımak mümkündür (geri taşımak için Shift+Sekme). Birden fazla nesne seçmek için Shift-tıklama yöntemini kullanın. Birden fazla kağıt sayfalarında, yazdırma nesnelerini farklı alanlar arasında sürükleyin.

Ön izleme bölmesinde bir veya iki öğe vurgulandığında, hizalama araç çubuğundaki komutlar kullanılabilir hale gelir.

Hizalama araç çubuğu komutları
Komutu Fonksiyon
Üste Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri üste hizalar.
Dikey Olarak Ortala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri merkezleri boyunca dikey eksen üzerinde hizalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Alta Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri alta hizalar.
Sola Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri sola hizalar.
Yatay Olarak Ortala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri yatay olarak ortalar. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Sağa Hizala Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde (Shift-tıklama yardımıyla) kullanılabilir. Seçilen nesneleri sağa hizalar.
Yatay Olarak Boşluklandır Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri yatay eksen üzerinde aralarında eşit boşluk olacak şekilde dağıtır. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Dikey Olarak Boşluklandır Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Seçilen nesneleri dikey eksen üzerinde aralarında eşit boşluk olacak şekilde dağıtır. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Sola Yerleştir Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Etkin sayfa nesnelerini en soldaki nesnenin dikey kenarından başlayarak ve sağa doğru nesneler arasında minimal boşluk bırakarak yerleştirir. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.
Üste Yerleştir Yalnızca iki veya daha fazla yazdırma nesnesi seçildiğinde kullanılabilir. Etkin sayfa nesnelerini en üsteki nesnenin yatay kenarından başlayarak ve aşağıya doğru nesneler arasında minimal boşluk bırakarak yerleştirir. Ayrıca, sayfa ön izleme bölmesinde sağ tıklama komutu olarak da kullanılabilir durumdadır.

Araç çubuğu komutları

Sayfa ön izleme bölmesiyle doğrudan ilişkili iki araç çubuğu komutu mevcuttur:

Sayfa ön izleme komutları
Komutu Fonksiyon
Tasarım Kılavuz Çizgisi Tasarım kılavuz çizgisini açar ve kapatır. Bu aynı zamanda, kılavuz çizgisine yasla fonksiyonunu da etkinleştirir. Tasarım kılavuz çizgisi ve kılavuz çizgisine yasla etkin durumdayken, sayfa üzerinde sayfa nesnelerinin hizalanması daha kolaydır, ancak kontrolünüzün hassasiyeti azalır.
Yakınlaştır Bu açılan menüde, ön izleme bölmesinin tamamı için bir yakınlaştırma faktörü belirtin. Daha büyük bir yakınlaştırma faktörüyle, nesnelerin hassas yerleşimini gerçekleştirmek çok daha kolay hale gelir.

Ayrıca, raporu Rapor Düzenleyicisi diyalog penceresinin içinden yazdırmaya yönelik bazı araç çubuğu düğmeleri mevcuttur.

Yazdır komutları
Komutu Fonksiyon
Yazdırma Ön İzleme Yazdırma Ön İzleme diyalog penceresini açmak ve geçerli raporun QlikView belgesindeki geçerli seçimlerle yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek için bu düğmeye basın. Bu düğme ayrıca Rapor Düzenleyicisi diyalog penceresinin Sayfa Düzenleyicisi sayfasından da kullanılabilir durumdadır.
Yazdır Yazdır diyalog penceresini açmak ve geçerli raporu yazdırmak için bu düğmeye basın. Bu düğme ayrıca Rapor Düzenleyicisi diyalog penceresinin Sayfa Düzenleyicisi sayfasından da kullanılabilir durumdadır.
Kopyala Vurgulanan raporu, sayfayı veya öğeyi kopyalar.

Son olarak, kopyalanan raporları, sayfaları ve öğeleri yapıştırmaya yönelik bir araç çubuğu düğmesi mevcuttur.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com