Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Makrolar ve Otomasyon

QlikView Otomasyon arayüzü

QlikView, bir Otomasyon arayüzüyle donatılmıştır (Otomasyon daha önce OLE Otomasyonu olarak bilinmekteydi). Bu arayüz, harici bir programın veya dahili bir makronun QlikView uygulamasına erişmesine ve bu uygulamayı kontrol etmesine olanak tanır.

QlikView Otomasyon arayüzünün tüm teknik özellikleri, QlikView uygulamanızın Documentation (Belgeler) klasöründe bulunabilir.

Otomasyon arayüzü, QlikView olanağının bütünleyici bir özelliğidir ve bu arayüzü etkinleştirmek için özel bir görev gerçekleştirmeniz gerekmez.

Otomasyon ve Makrolar QlikView Olanağını Nasıl Kontrol Eder?

QlikView Olanağının Harici Kontrolü

QlikView nesnelerine, örneğin Otomasyon özelliğini destekleyen Visual Basic veya C++ dillerinde yazılmış programlar gibi harici programlardan Otomasyon aracılığıyla erişilebilir.

Bu tür bir kod, QlikView olanağını diğer uygulamalardan veya tek başına programlardan kontrol etmek için kullanılabilir.

Tek başına yürütülebilir dosyalar, başlat düğmeleri yoluyla bir QlikView belgesinden çağrılabilir.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

QlikView nesnelerine ayrıca, yerleşik bir makro yorumlayıcısı yoluyla QlikView içinden Otomasyon ile erişilebilir.

Bir QlikView belgesi içindeki VBScript veya JScript dilinde yazılmış makrolar geçerli olarak birkaç yolla çağrılabilir:

Belge olayları:

 • Makro, QlikView belgesi açıldıktan sonra çalıştırılabilir.
 • Makro, kod tekrar yürütüldükten sonra çalıştırılabilir.
 • Makro, Verileri Azalt komutunun ardından çalıştırılabilir.
 • Belgedeki herhangi bir alandaki bir seçimin ardından bir makro çalıştırılabilir.

Sayfa olayları:

 • Makro, sayfa etkinleştirildikten sonra çalıştırılabilir.
 • Makro, sayfa devre dışı bırakıldığında çalıştırılabilir.

Sayfa nesnesi olayları:

 • Makro, sayfa nesnesi etkinleştirildikten sonra çalıştırılabilir.
 • Makro, sayfa nesnesi devre dışı bırakıldığında çalıştırılabilir.

Düğme olayları:

 • Bir düğme sayfa nesnesi bir makroya bağlanabilir.

Alan olayları:

 • Belirtilen bir alanda bir seçim yapıldıktan sonra bir makro çalıştırılabilir.
 • Belirtilen bir alanla mantıksal olarak ilişkilendirilmiş herhangi bir alanda bir seçim yapıldıktan sonra bir makro çalıştırılabilir.
 • Belirtilen bir alanda seçimler kilitlendikten sonra bir makro çalıştırılabilir.
 • Belirtilen bir alanda seçimlerin kilidi kaldırıldıktan sonra bir makro çalıştırılabilir.

Değişken olayları:

 • Belirtilen bir değişken içinde bir değer girildikten sonra bir makro çalıştırılabilir.
 • Bir formül içeren belirtilen bir değişkenin değeri, formül değerindeki bir değişiklik nedeniyle değiştirildiğinde bir makro çalıştırılabilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com