Gå till huvudinnehåll

Timestamp - skript- och diagramfunktion

TimeStamp() formaterar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det format för tidsmarkörer som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Timestamp-argument
Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsmarkörsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Examples:  

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

  • Inställning för TimeStampFormat 1: YY-MM-DD hh:mm:ss
  • Inställning för TimeStampFormat 2: M/D/YY hh:mm:ss

Example 1:  

Timestamp( A )
where A=35648.375

Resultat för exempel 1
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

97-08-06 09:00:00

8/6/97 09:00:00

Tal:

35648.375

35648.375

Example 2:  

Timestamp( A,'YYYY-MM-DD hh.mm')
where A=35648

Resultat för exempel 2
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng:

1997-08-06 00.00

1997-08-06 00.00

Tal:

35648

35648