Ga naar hoofdinhoud

Timestamp - script- en grafiekfunctie

TimeStamp() maakt een uitdrukking op als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdsstempels die in de systeemvariabelen in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Timestamp argumenten
Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tekenreeks voor de tijdsstempel moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.

Examples:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Instelling voor TimeStampFormat 1: YY-MM-DD hh:mm:ss
  • Instelling voor TimeStampFormat 2: M/D/YY hh:mm:ss

Example 1:  

Timestamp( A )
waarbij A=35648,375

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

97-08-06 09:00:00

8/6/97 09:00:00

Getal:

35648.375

35648.375

Example 2:  

Timestamp( A,'YYYY-MM-DD hh.mm')
waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

1997-08-06 00.00

1997-08-06 00.00

Getal:

35648

35648