Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytowanie skryptu ładowania danych

Skrypt tworzy się w edytorze tekstu w edytorze ładowania danych. Można tam ręcznie zmieniać instrukcje LOAD lub SELECT wygenerowanych podczas selekcji danych oraz napisać nowy skrypt.

Skrypt taki, który musi być napisany przy użyciu składni skryptu programu Qlik Sense, jest oznaczony odpowiednimi kolorami w celu ułatwienia rozróżnienia poszczególnych jego elementów. Komentarze są wyróżnione na zielono, natomiast słowa kluczowe składni programu Qlik Sense są wyróżnione na niebiesko. Każda linia skryptu jest ponumerowana.

Edytor udostępnia liczne funkcje ułatwiające tworzenie skryptów ładowania. Funkcje te zostały opisane w tej sekcji.

Korzystanie z pomocy dotyczącej składni w zakresie poleceń i funkcji

Z pomocy online w zakresie słów kluczowych składni programu Qlik Sense można skorzystać na kilka sposobów.

Uzyskiwanie dostępu do portalu pomocy

Szczegółową pomoc można uzyskać w portalu pomocy na dwa sposoby.

 • Kliknij Pomoc na pasku zadań, aby otworzyć tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni możesz kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko i podkreślone), aby uzyskać dostęp do pomocy dotyczącej składni.

 • Umieść kursor wewnątrz lub na końcu słowa kluczowego i naciśnij Ctrl+H.

 • InformacjaNie można edytować skryptu w trybie pomocy dotyczącej składni.

Korzystanie z funkcji autouzupełniania

Po rozpoczęciu wpisywania słowa kluczowego skryptu Qlik Sense zostanie wyświetlona lista autouzupełniania z pasującymi słowami kluczowymi do wyboru. W miarę pisania lista będzie zawężana i możliwy będzie wybór spośród szablonów zawierających sugestię składni i parametrów. Składnia funkcji zostanie wyświetlona w etykietce narzędzia i będzie zawierać parametry oraz dodatkowe instrukcje, a także łącze do opisu instrukcji lub funkcji w portalu pomocy.

Wskazówka

Za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+spacja można wyświetlić listę słów kluczowych, a skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+spacja powoduje wyświetlenie etykietki narzędzia.

Wstawianie przygotowanego skryptu testowego

W razie potrzeby można wstawić przygotowany skrypt testowy, który załaduje zestaw pól danych wbudowanych. W ten sposób można szybko utworzyć zestaw danych w celach testowych.

Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij Ctrl + 00.

Do skryptu wstawiany jest testowy kod skryptu.

Tworzenie wcięć w kodzie

W kodzie można tworzyć wcięcia w celu zapewnienia lepszej czytelności.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz co najmniej jedną linię, aby zmienić wcięcie.
 2. Kliknij Wstaw wcięcie, aby wstawić wcięcie (zwiększyć wcięcie) albo kliknij Usuń wcięcie, aby usunąć wcięcie (zmniejszyć wcięcie).

Wskazówka

Można także użyć w tym celu skrótów klawiaturowych.

Tab (zwiększenie wcięcia)

Shift+Tab (zmniejszenie wcięcia)

Wyszukiwanie i zamiana tekstu

W sekcjach skryptu tekst można wyszukiwać i zamieniać.

Wyszukiwanie tekstu

Otwórz edytor skryptu ładowania danych. Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Wyszukaj na pasku narzędzi.

  Wyświetlone zostaje okno dialogowe wyszukiwania danych.

 2. W polu wyszukiwania wpisz szukany tekst.

  Wyniki wyszukiwania są wyróżniane w bieżącej sekcji kodu skryptu. Ponadto liczba znalezionych wystąpień tekstu jest wskazywana obok etykiety sekcji.

 3. Klikaj Poprzedni i Dalej, aby przeglądać wyniki.
 4. Kliknij Wyszukaj na pasku narzędzi, aby zamknąć okno dialogowe wyszukiwania.
WskazówkaDo wyszukiwania we wszystkich sekcjach skryptu służy polecenie Wyszukaj we wszystkich sekcjach. Obok każdej etykiety sekcji podana jest liczba znalezionych wystąpień tekstu. Po zaznaczeniu opcji Uwzględnij wielkość liter można wyszukiwać z uwzględnianiem wielkości liter.

Zastępowanie tekstu

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Wyszukaj na pasku narzędzi.

  Wyświetlone zostaje okno dialogowe wyszukiwania danych.

 2. Podaj szukany tekst w polu wyszukiwania.
 3. Podaj tekst zastępujący w polu zastąpienia, a następnie kliknij przycisk Zastąp.
 4. Kliknij Dalej, aby wyszukać kolejne wystąpienie wyszukiwanego tekstu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Zastąp, aby zastąpić tekst.
  • Kliknij Dalej, aby znaleźć następne wystąpienie.
 5. Kliknij Wyszukaj na pasku narzędzi, aby zamknąć okno dialogowe wyszukiwania.
WskazówkaMożna również kliknąć polecenie Zastąp wszystko w sekcji, aby zastąpić wszystkie wystąpienia wyszukanego tekstu w bieżącej sekcji skryptu. Funkcja zastępowania uwzględnia wielkość liter, a zastępowany tekst będzie pisany z takiej samej litery jak w polu zastępowania. O liczbie zastąpionych wystąpień powiadomi wyświetlony komunikat.

Komentarze w skrypcie

W kodzie skryptu można wstawiać komentarze. Można również dezaktywować części kodu skryptu za pośrednictwem znaków komentarza. Cały tekst, który w danym wierszu znajduje się na prawo od symbolu // (dwóch ukośników), jest uznawany za komentarz i nie jest wykonywany po uruchomieniu skryptu.

Pasek narzędzi edytora ładowania danych zawiera skrót służący do komentowania albo usuwania oznaczenia komentarza do kodu. Funkcja ta działa na zasadzie przełączania. Innymi słowy, jeśli wybrany kod nie jest obecnie komentarzem, to zostanie oznaczony jako komentarz (i na odwrót).

Dodawanie oznaczenia komentarza

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz co najmniej jedną linię kodu, która nie jest komentarzem, albo umieść kursor na początku linii.
 2. Kliknij polecenie Dodawanie/usuwanie komentarza lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + K.

Wybrany kod stał się już komentarzem.

Usuwanie oznaczenia komentarza

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz co najmniej jedną linię kodu, która nie jest komentarzem, albo umieść kursor na początku linii zawierającej komentarz.
 2. Kliknij polecenie Dodawanie/usuwanie komentarza lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + K.

Wybrany kod zostanie wykonany z resztą skryptu.

Wskazówka

Istnieje więcej sposobów na wstawienie komentarza w kodzie skryptu, na przykład można:

 • Użyć instrukcji Rem.
 • Ująć część kodu między znaki /* i */.

Przykład:  

Rem This is a comment ;
/* This is a comment
  that spans two lines */
// This is a comment as well
 

Więcej informacji o instrukcji Rem zawiera temat Rem.

Wybieranie całego kodu

W bieżącej sekcji skryptu można zaznaczyć cały kod.

Wykonaj następujące czynności:

 • Naciśnij Ctrl + A.

Wybrany został cały kod skryptu w bieżącej sekcji.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!