Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tekst

Obiekt Tekst uzupełnia inne wizualizacje, ponieważ oferuje opcje umożliwiające dodawanie tekstu, grafiki, hiperłączy i miar. Można także dodać grafiki tła.

Tekst można formatować i kolorować, a akapity wyrównywać. Grafika tła jest dostępna z opcjami wymiarowania i ustawiania.

Informacja

Tekst jest dostępny tylko w zaawansowanym trybie edycji.

Kiedy używać

Tekst jest przeznaczony do prezentacji i nie obsługuje wyborów. Dokonywanie wyborów powoduje jednak aktualizację miar w Tekście. Oto niektóre typowe zastosowania:

 • Wizualizację tego typu należy stosować na pierwszym arkuszu aplikacji w celu przedstawienia najważniejszych informacji.
 • W celu wyświetlenia obrazu firmy jako grafiki tła razem ze sformatowanym tekstem i wartościami miary, aby przedstawić liczby w sposób przyciągający uwagę.
 • W celu utworzenia łącz do dodatkowych informacji.

Zalety

Wizualizacje typu Tekst kontrastują z innymi wizualizacjami. Dostępnych jest wiele opcji, które pozwalają na wyróżnienie wizualizacji typu Tekst spośród bardziej standardowych wykresów.

Wady

Ilość informacji, jakie można przedstawić, jest ograniczona — możliwe jest użycie zaledwie kilku wartości miary i krótkich tekstów, ponieważ w przeciwnym wypadku wizualizacja typu Tekst będzie mało czytelna.

Tworzenie obiektów typu Tekst

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć Tekst.

 1. Z panelu zasobów w zaawansowanym trybie edycji przeciągnij pusty obiekt Tekst do arkusza.
 2. Kliknij Tekst, aby otworzyć pasek narzędzi edycji.

 3. Dodaj tekst, tabele, hiperłącza lub miary na wykresie do Tekstu i je sformatuj.

WskazówkaJeśli dwukrotnie klikniesz Tekst w panelu zasobów, zostanie on natychmiast dodany do arkusza.

Stylizowanie i formatowanie tekstu w obiekcie Tekst

Tekst oferuje kilka opcji edycji i formatowania tekstu. Tekst można sformatować, korzystając z kilku stylów:

 • Akapit

 • Cudzysłów

 • Nagłówek 1

 • Nagłówek 2

 • Nagłówek 3

 • Lista nieuporządkowana

 • Lista uporządkowana

Można także wybrać rodzinę i rozmiar czcionek. Można zastosować podkreślenie tekstu i zmienić jego kolor. Można także dodać hiperłącza.

Stylizowanie i formatowanie tabel w obiekcie Tekst

Tabele można wstawiać do Tekstu za pomocą paska narzędzi. Można zmieniać rozmiar kolumn i wierszy oraz ukrywać obramowania. Można wstawiać dodatkowe tabele wewnątrz komórek tabeli.

Nadawanie stylu Tekstowi

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres. Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Tworzenie łącza

Do zaznaczonego fragmentu tekstu można dodać łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego będzie dodawane łącze.

 2. Kliknij przycisk Obiekt powiązany na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.

 3. Wprowadź adres internetowy, do którego będzie prowadzić łącze.

 4. Kliknij Obiekt powiązany.

Usuwanie łącza

Z fragmentu tekstu można usunąć łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij to łącze tak, aby kursor znajdował się w jego granicach.

 2. Kliknij przycisk Obiekt powiązany na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.

 3. Kliknij Usuń.

Łącze zostanie usunięte, ale sam tekst pozostanie bez zmian.

Dodawanie miary

Dostępne są następujące sposoby dodawania miary:

 • przeciągnięcie pola z panelu zasobów i dodanie go jako miary,
 • przeciągnięcie miary z sekcji Elementy główne,
 • dodanie istniejącej lub nowej miary z panelu właściwości.

Podczas edytowania miara jest wyświetlana jako wartość z szarym tłem, której styl i pozycję na wizualizacji można zmieniać. Można też stosować do niego formatowanie liczb. Po opuszczeniu edytora wyświetlana jest wartość miary. Jeśli wartości nie da się zagregować, w jej miejsce wyświetlany jest myślnik (-).

Usuwanie miary

Dostępne są następujące sposoby usuwania miary:

 • ustaw kursor przed symbolem miary i naciśnij klawisz Delete;
 • ustaw kursor za symbolem miary i naciśnij klawisz Backspace;
 • W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy miarę i wybierz polecenie Usuń w oknie dialogowym.
 • w panelu właściwości kliknij miarę, a następnie kliknij polecenie UsuńUsuń.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!