Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Line

Dodaj linie do arkuszy za pomocą elementu sterującego Line.

Za pomocą elementów sterujących Line możesz dodawać do arkuszy linie pionowe i poziome. Mogą być kropkowane lub ciągłe.

Linia w arkuszu dzieląca wizualizacje

Linia dzieląca arkusz w poziomie, z trzema wykresami słupkowymi nad nią i 2 wykresami mapy pod nią.

Kiedy używać

Element sterujący Line przydaje się do grupowania lub dzielenia obiektów arkuszy, a także do dekorowania arkuszy w celu poprawy atrakcyjności wizualnej.

Tworzenie linii

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Line.
 2. Dostosuj element Line na siatce.
 3. W panelu właściwości, w sekcji Prezentacja w obszarze Orientacja wybierz opcję Pionowa lub Pozioma.
 4. W obszarze Wyrównanie wybierz:

  1. Wiodący: Linia jest umieszczana po lewej stronie (w orientacji pionowej) lub u góry (w orientacji poziomej) elementu Line na siatce.

  2. Środek: Linia jest umieszczana w środku elementu Line na siatce.

  3. Kończący: Linia jest umieszczana po prawej stronie lub u dołu elementu Line na siatce.

 5. W obszarze Pociągnięcie ustaw następujące opcje stylizacji linii.
  • Kolor: Wybierz kolor linii.
  • Szerokość: Ustaw szerokość linii.
  • Kreska: Ustaw, czy linia ma być ciągła czy przerywana. Jeśli linia jest przerywana, dostępne są następujące opcje:
   • Długość kreski: Ustaw długość kresek w linii.
   • Odstępy między kreskami: Ustaw odstęp pomiędzy kreskami w linii.
 6. Opcjonalnie, aby dodać tytuł, podtytuł lub stopkę, w obszarze Ogólne wybierz opcję Pokaż tytuły.

Stylizacja elementów sterujących Line

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na karcie Ogólne. Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Line mają następujące ograniczenia:

 • Nie można łączyć razem linii w oddzielnych elementach sterujących Line. Jeśli chcesz mieć w arkuszu przecinające się linie, rozważ zamiast tego użycie grafiki tła z liniami na arkuszu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!