Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kontener układu

Kontenery układu umożliwiają dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera układu na podstawie określonych warunków.

Kontener układu

Kontener układu zawierający wykres słupkowy, wykres liniowy i mapę.

Kontener układu może pomieścić szereg wizualizacji, zajmując niewielką ilość miejsca na arkuszu. Po rozwinięciu do pełnego arkusza każdy wykres również się rozwija.

Kiedy używać

Kontener układu przydaje się, gdy chcesz zbudować niestandardową prezentację zawierającą wiele wykresów jako pojedynczą jednostkę. W przeciwieństwie do kontenera, w którym do przechodzenia między wykresami używane są karty, kontener układu to przestrzeń, w której możesz dowolnie dostosowywać układ wykresów. Ponieważ kontener układu oferuje układ wizualizacji przypominający arkusze, można funkcjonalnie przechowywać wiele arkuszy w jednym, który można rozwinąć w celu uzyskania większej ilości szczegółów.

Wizualizacje można umieszczać jedna na drugiej. Do kontrolowania wyświetlaniem poszczególnych wizualizacji można używać warunków w kontenerze układu. Można na przykład wyświetlać wizualizacje w oparciu o następujące kryteria:

 • Użytkownika, który uzyskuje dostęp do wykresu.
 • Wartości zmiennej.

Warto pamiętać, że im więcej wizualizacji zostanie dodanych do kontenera, tym dłużej może zająć ich wyświetlenie. Zbyt dużo obiektów w kontenerze układu może przytłaczać użytkownika i spowalniać renderowanie wizualizacji przez aplikację.

Tworzenie kontenera

Kontener możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

 • W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Layout container.

Masz teraz kontener układu. Możesz rozpocząć dodawanie i konfigurowanie wykresów do kontenera układu.

Dodawanie wykresów do kontenera układu

Wskazówka

Możesz kopiować i wklejać wykresy do, a także z kontenera układu, ale musisz użyć menu kontekstowego wyświetlanego prawym przyciskiem myszy.

 1. Wybierz kontener układu.
 2. Kliknij opcję Add w obszarze Content w panelu właściwości.

  Zamiast tego możesz kliknąć Add content w kontenerze układu.

 3. Wybierz wizualizację w Charts.

 4. Kliknij Add dimension i Add measure, aby dodać dane do wykresu.

 5. Aby zmienić rozmiar wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij i przeciągnij rogi lub krawędź wykresu.
  • We właściwościach wprowadź szerokość i wysokość wykresu w procentach.
 6. Aby zmienić położenie wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij i przeciągnij wykres w odpowiednie miejsce.

  • We właściwościach wprowadź położenie osi X i Y wykresu w procentach.

  Aby wyświetlić linie siatki układu, we właściwościach w obszarze Prezentacja > Style włącz ustawienie Pokaż linie siatki. Można także ustawić liczbę wierszy i kolumn siatki oraz przyciągać wizualizacje do linii siatki.

  Aby utrzymać wykresy w granicach kontenera układu, w obszarze Prezentacja > Style włącz opcję Utrzymaj wykresy w granicach.

 7. Aby zmienić kolejność warstw wizualizacji w kontenerze układu, kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację w kontenerze układu, wybierz opcję Zmień kolejność warstw czatu i wybierz opcję przeniesienia wizualizacji do przodu lub do tyłu. Zamiast tego można kliknąć i przeciągnąć wizualizacje w panelu właściwości.
 8. Aby skonfigurować wykres ze wszystkimi właściwościami dostępnymi dla tego typu wykresu, kliknij Edit properties.
 9. Powtórz tę czynność w przypadku dodatkowych wykresów, które chcesz dodać do kontenera układu.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

 1. W obszarze Content (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
 2. W obszarze Show condition (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji If().

  Zob. if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

 3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.

  Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość True (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości False (fałsz) wykres będzie ukryty.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Kontenery układu mają następujące ograniczenia:

 • Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera układu, upuszczając miary lub wymiary na kontener.
 • Wewnątrz kontenera układu nie można dodać kontenera, kontenera kratowego ani kontenera układu.
 • Podczas kopiowania i wklejania wykresów w kontenerze układu skróty klawiaturowe nie są obsługiwane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!