Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Animacja

Sterowanie animacją animuje zmiany wartości w wizualizacjach w zakresie wartości. Na przykład można wyświetlić zmiany w wizualizacjach na przestrzeni czasu. Zawiera się to w pakiecie Dashboard bundle.

Sterowanie animacją dodaje przycisk i suwak postępu do arkusza. Po naciśnięciu sterowanie animacją przełącza cyklicznie wartości wymiaru animacji. Użytkownicy mogą zastosować suwak w celu ręcznego wyboru wartości spośród wymiarów do wyświetlenia.

Animacja

Rozszerzenie Animacja

Kiedy używać

Animacja jest przydatna do wyświetlenia zmian wizualizacji na przestrzeni konkretnego zakresu, takiego jak czas. Na przykład możesz użyć formantu Animacja, aby zobaczyć, jak wizualizacje w arkuszu zmieniają się z miesiąca na miesiąc w okresie roku. Animacje mogą posłużyć do animowania dowolnych wartości wymiaru. Przykładowo można animować w jaki sposób wizualizacje sprzedaży zmieniają się w zależności od miasta, wybierając wymiar zawierający wartości dot. miasta do użytku w animacji.

Wybory dokonywane przez sterowanie animacją podczas przeglądu wartości są zastosowane w bieżących wyborach.

Tworzenie animacji

Na edytowanym arkuszu możesz utworzyć animację. Wymiar wybrany do użytku w animacji zawiera zakres wartości do animacji. Domyślnie każda wartość w wymiarze będzie zastosowana jako etap. Można ustalić niestandardową liczbę etapów stosowanych w animacji, a także tempo animacji między etapami. Animacja robi przegląd wartości wymiarów według kolejności w funkcji Sortowania.

  1. W panelu zasobów otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Animator.
  2. Wybierz pole, aby dodać jako wymiar.

Po utworzeniu animacji można dostosować jej opcje oraz inne ustawienia.

Opcje ustawień animacji

Opcje animacji dostępne są w zakładce Opcje animacji w panelu Właściwości.

Tempo przejść animacji między wartościami w wybranych wymiarach można kontrolować dzięki opcji Czas między etapami. Opcja Czas między etapami wymaga ustawienia wartości w milisekundach.

Informacja

Nie zaleca się ustawiania krótszego Czasu między etapami niż 300 milisekund.

Łączną liczbę etapów przeglądanych przez animację można ustawić dzięki opcji Liczba etapów łącznie. Animacja rozdzieli łączną liczbę etapów równo na wartości wymiaru. Na przykład jeśli w wybranym czasie wymiaru jest 10 wartości, a opcja Etapy łącznie ustawiona jest na 5, animacja przejdzie do wartości 2, 4, 6, 8, 10. Jeśli opcja Etapy łącznie jest ustawiona na 0, animacja użyje wszystkich wartości.

Jeśli animacja ma wyświetlać łączne tworzenie w czasie dla wybranych wartości, wybierz opcję Agreguj. Gdy opcja Agreguj zostanie wybrana, każdy etap jest zagregowany w poprzednim.

Domyślnie animacja dokona przeglądu etapów w pętli. Można kontrolować tę czynność dzięki opcji Pętla.

Za pomocą opcji Pokaż etykietę wymiaru oraz Pokaż wartość wymiaru można kontrolować, czy wymiar oraz bieżąca wartość wyświetlają się w uruchomionej animacji.

Ograniczenia

Animacja podlega następującym ograniczeniom:

  • Animacja nie obsługuje wymiarów hierarchicznych jako wymiaru.
  • Animacja nie obsługuje animowania wykresów kratowych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!