Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w Qlik Sense November 2021

Analityka rozszerzona

Niestandardowe okresy wykresów

Użytkownicy mogą teraz dostosować okres analizy używany przez Insight Advisor. Wcześniej użytkownicy potrzebowali uprawnień do zmiany logiki biznesowej. Teraz użytkownicy mogą wprowadzać te zmiany na żądanie, co zwiększa ich zdolność do szybkiego uzyskiwania potrzebnych informacji.

Tworzenie wizualizacji za pomocą Porady dot. wniosków

Analiza okres do okresu DPS

Użytkownicy mogą teraz porównywać zmianę miary w bieżącym okresie z poprzednim okresem przy użyciu analizy okres do okresu. Analiza ta jest stosowana do wykresu liniowego, który umożliwia użytkownikom wizualizację różnic między miarą w dwóch okresach analizy.

Tworzenie wizualizacji za pomocą Porady dot. wniosków

Spójność podczas uzyskiwania dostępu do pól i elementów głównych w całej funkcji Insight Advisor i Insight Advisor Chat

To, co użytkownicy mogą wyszukiwać i do czego mogą uzyskiwać dostęp za pomocą przycisków Miara i Wymiar przy użyciu funkcji Insight Advisor Chat, zależy od tego, czy aplikacja została opublikowana i czy został do niej zastosowany model logiczny.

Udostępnianie aplikacji w programie Insight Advisor Chat

Tworzenie niestandardowych odpowiedzi na pytania

Analizy niestandardowe umożliwiają tworzenie niestandardowych odpowiedzi na określone frazy w funkcji Insight Advisor. Za pomocą określonych pól wejściowych można zdefiniować zwracaną analizę, taką jak porównanie, ranking i klastrowanie. Zapewnia to lepszą kontrolę nad automatycznie generowaną analizą bez konieczności definiowania złożonych reguł.

Dodawanie analiz niestandardowych do programu Insight Advisor

Wizualizacje

Nowy host kafelków satelitarnych

Ze względu na zmiany interfejsu API u naszego dostawcy kafelków satelitarnych host używany do pobierania danych satelitarnych w tle zmieni się z services.arcgisonline.com na ibasemaps-api.arcgis.com.

Zmiana nastąpiła 7 grudnia 2021 r. i nie powinna być zauważalna dla większości użytkowników. Jednak klienci, którzy ograniczają domeny za pomocą zapory, będą musieli zezwolić na łączność z tą nową domeną po zmianie. Jeśli mapy nie działają zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się z administratorem Qlik. Być może będzie musiał zezwolić na tę nową usługę.

Dodawanie wykresów w etykietkach

Ta wersja umożliwia dalsze dostosowywanie etykietek z możliwością osadzenia wizualizacji głównej w etykietce. Pozwala to najpierw zwizualizować przegląd, a następnie drążyć dane bezpośrednio na wykresie. Osadzony wykres dziedziczy stan z zaznaczoną wartością wymiaru.

Tworzenie niestandardowej etykietki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja za pomocą klawiatury w trybie wyświetlania danych

Proste tabele w trybie wyświetlania danych mają ulepszoną nawigację za pomocą klawiatury.

Tryb wyświetlania danych

Etykiety warstwowe

W tej wersji wprowadzono etykiety warstwowe, które zapewniają większą kontrolę i elastyczność na potrzeby prezentacji wykresów. Oprócz stosowania takich opcji etykiet jak automatyczne, poziome i pochylone można teraz nakładać etykiety warstwowo na osi X. Ułożenie warstwowe pomaga lepiej wykorzystać przestrzeń i pozostawia więcej miejsca na wykres.

Zmiana wyglądu wizualizacji: Oś X i oś Y

Wszystkie etykiety widoczne na wykresie liniowym

Etykiety wykresów liniowych zostały wzbogacone o nową opcję Wszystkie, która wymusza, aby etykiety danych były zawsze widoczne. Dodatkowo opcja Autom., która automatycznie wyświetla etykiety w zależności od dostępnego miejsca, została ulepszona, aby wyświetlać więcej etykiet.

Właściwości wykresu liniowego: Wygląd

Rozmiar i pozycjonowanie grafik

Możesz teraz dodawać grafiki przy użyciu adresów URL do wierszy w tabelach prostych, aby uzyskać dodatkowy kontekst i wnioski.

Właściwości tabeli: Dane

Edytowanie elementów głównych z panelu właściwości

Można teraz edytować wizualizacje główne, wymiary główne i miary główne bezpośrednio z panelu właściwości.

Edycja wizualizacji głównej

Edycja wymiaru głównego

Edytowanie miary głównej

Definiowanie karty domyślnej w obiekcie kontenera

Obiekt kontener umożliwia dodawanie wizualizacji w ograniczonej przestrzeni. Podczas wyświetlania kontenera wyświetlana jest domyślnie pierwsza karta. W celu ułatwienia obsługi możesz teraz ustawić domyślną kartę podczas tworzenia lub edytowania kontenera.

Tworzenie kontenera

Łączniki

Udoskonalenia łączności ze Snowflake

Można teraz korzystać z uwierzytelniania za pomocą par kluczy. Można też zastępować domyślną rolę w oknie połączenia i określać dowolną rolę, do której ma się dostęp.

Tworzenie połączenia ze Snowflake (tylko w języku angielskim)

Platforma

Częściowe ładowania w przypadku ładowań zaplanowanych

Można teraz używać opcji częściowego ładowania w przypadku ładowań zaplanowanych w QMC. Częściowe ładowanie ma w porównaniu z pełnym kilka zalet:

  • Jest szybsze, ponieważ wystarczy załadować tylko ostatnio zmienione dane. Przy dużych zestawach danych różnica jest znacząca.

  • Wykorzystuje się mniej pamięci, ponieważ ładuje się mniej danych.

  • Jest bardziej niezawodne, ponieważ zapytania wysyłane do danych źródłowych działają szybciej, co zmniejsza ryzyko problemów z siecią.

Edycja zadań (tylko w języku angielskim)

Obsługa czytników zawartości ekranu NVDA i Chrome

Obsługiwaną konfiguracją jest teraz czytnik ekranu NVDA do Microsoft Windows i Google Chrome.

Korzystanie z programu Qlik Sense z czytnikiem zawartości ekranu

Ulepszenia instalatora Qlik Sense Enterprise on Windows

Poprawiono przebieg instalacji. Teraz obsługuje również:

  • Ustawianie portu nasłuchowego podczas instalacji.

  • Konfigurowanie rozmiaru puli połączeń QRS.

Instalowanie programu Qlik Sense Enterprise on Windows na jednym węźle (tylko w języku angielskim)

Instalowanie programu Qlik Sense w środowisku wielowęzłowym (tylko w języku angielskim)

Wyświetlanie informacji o licencji w QMC podczas korzystania z podpisanego klucza

Dzięki podpisanemu kluczowi licencyjnemu informacje o licencji można teraz wyświetlać w QMC.

Licencja na lokację (tylko w języku angielskim)

Zezwalanie na szyfrowanie SCRAM

Dodanie obsługi szyfrowania SCRAM w ramach QRS.

Bezpieczeństwo bazy danych (tylko w języku angielskim)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!