Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w Qlik Sense z listopada 2022?

W tej sekcji Qlik Sense użytkownicy biznesowi, twórcy analiz i osoby prowadzące integracje danych mogą zapoznać się z funkcjami i ulepszeniami dostępnymi w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Informacja

Administratorzy Qlik Sense powinni zapoznać się z sekcją Co nowego (tylko w języku angielskim) w zestawie dokumentów dla administratorów Qlik Sense.

Deweloperzy Qlik Sense powinni zapoznać się z sekcją Co nowego (tylko w języku angielskim) w zestawie dokumentów dla deweloperów Qlik Sense.

Analityka rozszerzona

Automatyczne generowanie analizy przy użyciu Typy analiz funkcji Insight Advisor

Pozwól funkcji Insight Advisor na automatyczne generowanie analizy wraz z wizualizacjami, odczytami narracyjnymi, a nawet całymi arkuszami. Wybierz typ analizy spośród wielu dostępnych opcji, takich jak porównanie, klasyfikacje, trendy i inne. Wybierz swoje dane, korzystając ze wskazówek funkcji Insight Advisor, a następnie pozwól jej wygenerować resztę. Edytuj analizę i dodaj ją do pulpitów nawigacyjnych w celu dalszej eksploracji. Dzięki Typom analiz Insight Advisor obsługuje wiele ścieżek do wniosków, w tym automatyczną analizę po wybraniu pól, wyszukiwanie w języku naturalnym, a teraz także automatyczne generowanie analizy po wybraniu jej typu, aby uzyskać bardziej ukierunkowane podejście.

Przykładowe pytania w Insight Advisor

Twórcy aplikacji mogą teraz podawać przykładowe pytania w funkcji Insight Advisor w warstwie logiki biznesowej aplikacji. Dzięki temu mogą dostosowywać pytania do konkretnej zawartości analitycznej, a tym samym pomóc użytkownikom w nauce używania języka naturalnego. Gdy użytkownicy zadają pytania, przykłady pojawiają się w menu rozwijanym, z którego można wybierać, modyfikować i przesyłać pytania. W funkcji Insight Advisor Chat będą dostępne przykładowe pytania z Twoich aplikacji.

Dodawanie przykładowych pytań do funkcji Insight Advisor

Insight Advisor Wyszukiwanie

Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor zapewnia lepsze działanie funkcji Insight Advisor w aplikacji, umożliwiając użytkownikom łatwe automatyczne generowanie najistotniejszych analiz i wniosków na podstawie danych. Nowy przycisk Wykrywanie otwiera funkcję Insight Advisor, w której użytkownicy mogą wybierać pola i generować wnioski bez opuszczania bieżącego arkusza. Nowe pole wyszukiwania Zapytaj Insight Advisor jest teraz widoczne przez cały czas na pulpitach nawigacyjnych, umożliwiając użytkownikom łatwe generowanie wniosków przy użyciu przetwarzania języka naturalnego. Automatycznie generowane wizualizacje i analizy można udoskonalać i dodawać bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych w celu dalszego badania.

Tworzenie wizualizacji za pomocą Porady dot. wniosków

Ulepszenie obsługi pytań uzupełniających przez Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat lepiej obsługuje pytania uzupełniające przy użyciu opcji Zbadaj to dokładniej. Opcja ta przenosi bezpośrednio do wykrywania opartego na wyszukiwaniu w aplikacjach w celu dokładniejszej analizy. Gdy zadasz pytania uzupełniające pierwotne pytanie i wybierzesz opcję Zbadaj to dokładniej, aplikacja otworzy się z wyborami zastosowanymi do całej serii pytań, umożliwiając wizualną kontynuację w miejscu, w którym zakończono konwersację.

Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

Wizualizacje i pulpity

Niestandardowe etykietki do wskaźników KPI

Twórcy aplikacji mogą dodawać do wskaźników KPI niestandardowe etykietki. Wcześniej etykietek nie można było dodawać do obiektów bez wymiarów.

Funkcje wykresu dekompozycji szeregów czasowych

Kilka nowych funkcji umożliwia dekompozycję zbiorów danych szeregów czasowych na trendy i sezonowość. Funkcja trendu identyfikuje kierunek w danych, a funkcja sezonowości określa sezonowość ze znaną okresowością. Funkcja rezydualna identyfikuje różnicę, która nie jest skojarzona ze składnikiem sezonowym lub trendu (szum). Funkcje te dają lepszy wgląd we wzorce i trendy w danych szeregów czasowych, co pozwala na lepsze planowanie przyszłych działań.

Nowy podrzędny pasek narzędzi

Na przeprojektowanym pasku nawigacyjnym i pasku narzędzi w Qlik Sense możesz szybko się poruszać i korzystać z potrzebnych narzędzi.

Pasek nawigacyjny

Nowe funkcje rozkładu z biblioteki Cephes

Dodano następujące funkcje rozkładu z biblioteki Cephes, umożliwiające bardziej zaawansowaną analizę statystyczną symulacji.

Te funkcje rozkładu mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

Funkcje rozkładu statystycznego

Stylizacja czcionek na wykresach map

Twórcy aplikacji mogą teraz zmieniać styl czcionki używanej w tytułach, podtytułach i przypisach na wykresach map, co daje im więcej opcji dostosowywania wizualizacji.

Ponadto od tej pory można dostosowywać właściwości czcionek (rodzinę, rozmiar i kolor) etykiet na kilku rodzajach warstw map. Dotyczy to warstw punktów, obszarów, wykresów i linii.

Zaawansowane właściwości map

Łączniki

Wzrost wydajności łącznika bazy danych ODBC

Źródła danych ODBC mają zwiększoną wydajność podczas pracy z większymi zestawami danych. Wszystkie nowe połączenia automatycznie korzystają z funkcji Bulk Reader.

Zamiast ładować dane wiersz po wierszu, Bulk Reader pracuje z większymi porcjami danych w iteracjach w ramach ładowania. Może to przyspieszyć ładowanie większych zestawów danych. Aby aktywować tę funkcję w istniejących połączeniach, otwórz okno właściwości połączenia, wybierając Edytuj, a następnie kliknij Zapisz. Żadne inne właściwości połączenia nie wymagają zmian.

Bazy danych ODBC (tylko w języku angielskim)

Aktualizacja do łącza MongoDB

Łącznik MongoDB w Qlik Sense zarządzany przez klienta został ulepszony o nowe funkcje bezpieczeństwa. Można używać opcji uwierzytelniania SCRAM-SHA-256 i LDAP podczas definiowania połączenia MongoDB.

Utwórz połączenie MongoDB (tylko w języku angielskim)

Qlik Web Connectors w pakiecie Qlik Sense Enterprise Client-Managed

Następujące Qlik Web Connectors są teraz dostępne w Qlik Sense Enterprise on Windows, bez konieczności oddzielnego instalowania Qlik Web Connectors: Facebook Insights, Google Ads, Kalendarz Google, Google Search Console, Outlook 365, Mailbox IMAP, Microsoft Dynamics CRM V2, OData, Qualtrics, SMTP, SurveyMonkey i YouTube Analytics.

Wbudowane łączniki WWW Qlik (tylko w języku angielskim)

Udoskonalenia i dodatki do dokumentacji

Aktualizacje tematów dotyczących skryptów

Ulepszono tematy dotyczące skryptów, obejmujące funkcje daty i czasu, interpretację liczb i prefiksy skryptów. W Pomocy Qlik Cloud dodano nowe przykłady do dokumentacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!