Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w Qlik Sense May 2022

W tej sekcji Qlik Sense użytkownicy biznesowi, twórcy analiz i osoby prowadzące integracje danych mogą zapoznać się z funkcjami i ulepszeniami dostępnymi w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Informacja

Administratorzy Qlik Sense powinni zapoznać się z sekcją Co nowego (tylko w języku angielskim) w zestawie dokumentów dla administratorów Qlik Sense.

Deweloperzy Qlik Sense powinni zapoznać się z sekcją Co nowego (tylko w języku angielskim) w zestawie dokumentów dla deweloperów Qlik Sense.

Analityka rozszerzona

Szczegółowe sterowanie ziarnistością logiki biznesowej w funkcji Insight Advisor

Logika biznesowa umożliwia zdefiniowanie domyślnej ziarnistości okresu kalendarzowego, np. rocznej, kwartalnej lub miesięcznej. Podczas tworzenia zachowań, takich jak domyślne okresy kalendarzowe, możesz teraz określić, czy zastosować, czy zignorować ziarnistość na potrzeby konkretnej analizy oraz korzystać z bardziej zaawansowanych elementów precyzyjnie sterujących ziarnistością.

Domyślny okres kalendarzowy

Wizualizacje i pulpity

Nowe działania obiektu przycisku

Nowe działania obiektu przycisku usprawniają pracę z aplikacjami on-demand i widokami dynamicznymi. Twórcy aplikacji mogą używać tego przycisku do ułatwiania obsługi nowej aplikacji oraz przechodzenia do niej.

Przycisk

Kolorowanie etykiet na wykresie mapy

Nowe ustawienia mapy obejmują opcje kolorowania etykiet, co pozwala dostosować sposób kontrastu etykiet z mapą podstawową lub kolorowymi obszarami. Ustaw mapę tak, aby automatycznie dostosowywała kolorystykę etykiety w zależności od mapy podstawowej, lub wybierz preferowaną kolorystykę.

Właściwości mapy

Ulubione w hubie

Oznacz swoje osobiste lub opublikowane aplikacje jako ulubione, aby mieć do nich łatwy dostęp w hubie. Ulubione aplikacje są oznaczone ikoną Gwiazdka i wyświetlane w nowej sekcji Ulubione. Ta sekcja jest widoczna w hubie tylko wtedy, gdy co najmniej jedna aplikacja jest oznaczona jako ulubiona.

Hub

Wykres punktowy obsługuje teraz linie regresji

Przeprojektowany wykres punktowy zapewnia większą elastyczność i szczegółowość. Wykres punktowy obsługuje teraz linie regresji, w tym średnią, liniową, wykładniczą i logarytmiczną, a także drugi, trzeci i czwarty wielomian. Można dostosowywać ustawienia linii regresji, w tym kolor i typ, dopasowanie w pionie lub poziomie, a także wyświetlać wzór, aby szybko zobaczyć związek między dwiema zmiennymi.

Właściwości wykresu punktowego

Kolor tła i nowe ikony wykresów KPI

Teraz możesz dodawać kolory tła do wykresów KPI, co zapewnia większą elastyczność podczas dostosowywania wizualizacji. Do istniejącego zestawu ikon dodano również obszerny zestaw nowych ikon.

Przesyłanie aplikacji za pomocą rozszerzenia GeoAnalytics do Qlik Cloud

Aby pomóc klientom, którzy przechodzą na Qlik Cloud, istnieje 12-miesięczny okres karencji dla aplikacji, które korzystają z rozszerzeń GeoAnalytics i zostały przesłane do Qlik Cloud z innych wersji Qlik Sense. Po upływie okresu karencji możesz korzystać z wykresu mapy w Qlik Cloud, który jest szybszy, łatwiejszy w użyciu, lepiej się drukuje i zawiera więcej funkcji.

Przesyłanie aplikacji

Łączniki

Łącznik ODBC Databricks obsługuje OAuth i ma ulepszony interfejs

Łącznik Databricks obsługuje teraz uwierzytelnianie OAuth 2.0 za pomocą Databricks na platformie Azure. Obsługa OAuth umożliwia również logowanie jednokrotne (SSO) do Databricks podczas korzystania z dostawcy tożsamości.

Interfejs połączenia Databricks został uproszczony, aby uwzględnić właściwości bazy danych, które mają zastosowanie tylko do tego łącznika.

Tworzenie połączenia z Databricks (tylko w języku angielskim)

Qlik Web Connectors w pakiecie Qlik Sense Enterprise Client-Managed

Qlik Łączniki do dostawcy magazynowania w sieci Web są teraz dostępne w Qlik Sense Enterprise on Windows w taki sam sposób, jak w Qlik Sense SaaS. Zintegrowane są również odpowiednie łączniki metadanych, bez konieczności oddzielnej instalacji Qlik Web Connectors. Te łączniki umożliwiają łączenie się z danymi opartymi na plikach przechowywanymi u internetowego dostawcy pamięci masowej. Można przeszukiwać foldery i pliki bezpośrednio w interfejsie lub używać oddzielnych łączników metadanych z listą struktur i obiektów w tabelach. Obsługiwane platformy dostawców usług internetowej pamięci masowej to Amazon S3, Azure Storage, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, Office 365 SharePoint i OneDrive.

Qlik Łączniki do dostawcy magazynowania w sieci Web (tylko w języku angielskim)

Obsługa przesyłania portfeli Oracle

Łącznik Qlik Oracle zapewnia teraz dodatkowe funkcje bezpieczeństwa z obsługą przesyłania pliku portfela Oracle. Portfele Oracle to kontenery, które przechowują dane uwierzytelniające, klucze prywatne, certyfikaty itp. Umożliwia to organizacjom łatwe egzekwowanie reguł zabezpieczeń w oparciu o zdefiniowane uprawnienia użytkownika zawarte w portfelu Oracle. Łącznik Qlik Oracle może teraz uzyskiwać dostęp do portfeli Oracle za pośrednictwem kanału komunikacyjnego szyfrowanego przy użyciu TLS.

Tworzenie połączenia z Oracle (tylko w języku angielskim)

Dane i platforma

Samoobsługowe zarządzanie zadaniami — tworzenie, edytowanie i usuwanie zadań przeładowania w hubie

Nowe możliwości dostępne w hubie umożliwiają użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami tworzenie, edytowanie oraz usuwanie zadań przeładowania i zaplanowanych wyzwalaczy.

Ta funkcja jest udostępniana pod flagą funkcji „HUB_CREATE_EDIT_DELETE_TASK” i jest domyślnie wyłączona (ustawiona na wartość false).

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!