Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co nowego w Qlik Sense February 2022

W tej sekcji Qlik Sense użytkownicy biznesowi, twórcy analiz i osoby prowadzące integracje danych mogą zapoznać się z funkcjami i ulepszeniami dostępnymi w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Informacja

Administratorzy Qlik Sense powinni zapoznać się z sekcją Co nowego (tylko w języku angielskim) w zestawie dokumentów dla administratorów Qlik Sense.

Deweloperzy Qlik Sense powinni zapoznać się z sekcją Co nowego (tylko w języku angielskim) w zestawie dokumentów dla deweloperów Qlik Sense.

Analityka rozszerzona

Pulpity nawigacyjne Okres do okresu w funkcji Insight Advisor

Insight Advisor zwraca teraz bardziej niezawodne analizy okres do okresu w postaci całych pulpitów nawigacyjnych, gdy użytkownicy wybierają lub wyszukują odpowiednie pola. Zamiast prostego wykresu otrzymuje się jeden lub więcej wykresów oraz wskaźników KPI wraz z panelem filtrowania. Dzięki temu można dokonywać wyborów i dalej analizować porównanie wyników.

Korzystanie z analizy Insight Advisor

Insight Advisor obsługuje rozszerzenia przez znak dolara

Insight Advisor potrafi teraz rozpoznawać wyrażenia zawarte w zmiennych i używać ich podczas generowania analityki. Dzięki temu użytkownicy, którzy zarządzają wyrażeniami w zmiennych, mogą generować trafniejsze wnioski.

Tworzenie wizualizacji za pomocą Porady dot. wniosków

Rozszerzenia przez znak dolara

Szczegółowe sterowanie ziarnistością logiki biznesowej w funkcji Insight Advisor

Logika biznesowa umożliwia zdefiniowanie domyślnej ziarnistości okresu kalendarzowego, np. rocznej, kwartalnej lub miesięcznej. Podczas tworzenia zachowań, takich jak domyślne okresy kalendarzowe, możesz teraz określić, czy zastosować, czy zignorować ziarnistość na potrzeby konkretnej analizy oraz korzystać z bardziej zaawansowanych elementów precyzyjnie sterujących ziarnistością.

Domyślny okres kalendarzowy

Definiowanie pól i grup

Nowe opcje logiki biznesowej do dostosowywania w funkcji Insight Advisor

Do logiki biznesowej dodano nowe parametry, które pomagają udoskonalić analizę generowaną przez Insight Advisor. Dostępne opcje obejmują ustawianie kierunku trendu i kolejności sortowania dla miary, określanie ulubionych typów analiz, które mają być używane przez system, a także określanie ogólnego typu agregacji dla złożonych wyrażeń.

  • Pomyślne trendy: Wskazuje, czy pożądany trend miary ma się zwiększać czy zmniejszać.

  • Ulubione: Określa miarę interesującą dla funkcji Insight Advisor, aby używała ona częściej tej miary podczas generowania wizualizacji bez zapytań i wyborów użytkownika.

  • Ogólna agregacja: Pomaga funkcji Insight Advisor określić, której agregacji użyć w przypadku zapytań zawierających miary główne ze złożonymi wyrażeniami, w przypadku których agregacja nie jest od początku jasna.

Definiowanie pól i elementów głównych

Wizualizacje i pulpity

Ulepszenia wykresu siatkowego

Ulepszenia wykresu siatkowego umożliwiają teraz wyświetlanie etykiet do każdego punktu danych na wykresie. Etykiety identyfikują wartość miary dla punktu danych. W ramach przygotowań do wycofania rozszerzenia Heatmap w tym wydaniu wykres siatkowy zawiera teraz dwa układy: Standardowy i nową opcję Mapa ciepła. Układ mapy ciepła dodaje funkcję wykresu mapy ciepła do wykresu siatkowego. Od tego wydania rozszerzenie wykresu Heatmap nie będzie już obsługiwane.

Wykres siatkowy

Ulepszenia zarządzania zmiennymi

Zrealizowaliśmy najczęściej zgłaszaną w Ideation propozycję aktualizacji wszechstronnego okna dialogowego Zmienne, które upraszcza zarządzanie zmiennymi wykresu. Wyświetla ono wszystkie elementy zmiennej, w tym nazwę, opis, wartość i znaczniki, oraz umożliwia dodawanie, wyszukiwanie i duplikowanie zmiennych. Można nawet usunąć większą liczbę (do 20) zmiennych jednocześnie. Te możliwości ułatwiają pracę ręczną i pomagają zespołom pracować wydajniej.

Łączniki

Łącznik Qlik Sense do Dysku Google

Łącznik Qlik Sense do Google Drive jest dołączony do Qlik Sense Enterprise Client-Managed. Teraz masz dostęp do danych przechowywanych w usłudze Google Drive i możesz je ładować bezpośrednio do swojej aplikacji Qlik Sense.

Qlik Łączniki do dostawcy magazynowania w sieci Web (tylko w języku angielskim)

Google Drive

Google Drive i łącznik do Arkuszy

Łącznik Qlik do metadanych Dysku Google i Arkuszy jest teraz dołączony do Qlik Sense Enterprise Client-Managed.

Metadane Dysku Google i Arkuszy (tylko w języku angielskim)

Udoskonalenia łączności z Snowflake

Łącznik Snowflake umożliwia teraz korzystanie z uwierzytelniania przy użyciu pary kluczy, aby zapewnić lepsze środki bezpieczeństwa, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do Snowflake z Qlik Sense.

Tworzenie połączenia ze Snowflake (tylko w języku angielskim)

Obsługa autoryzacji poświadczeń AWS IAM z łącznikiem Amazon Redshift

Nowa obsługa uwierzytelniania za pomocą łącznika Amazon Redshift umożliwia korzystanie z autoryzacji przy użyciu poświadczeń AWS Identity and Access Management (IAM). Umożliwi to organizacjom przypisywanie uprawnień dostępu opartych na rolach oprócz indywidualnego wyznaczania praw dostępu.

Tworzenie połączenia Amazon Redshift (tylko w języku angielskim)

Dane i platforma

Sformatowany eksport do formatu programu Excel

Opcje formatowania są teraz obsługiwane podczas eksportowania tabel prostych do formatu programu Excel. Wyeksportowane tabele zawierają teraz sumy i style, tak jak w Qlik Sense.

Pobieranie danych z wizualizacji

Dodawanie samoobsługowego zarządzania zadaniami

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą teraz łatwo uruchamiać, zatrzymywać i wyświetlać zadania ponownego ładowania w hubie.

Ładowanie danych aplikacji

Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji

Udoskonalenia i dodatki do dokumentacji

Ulepszenia pomocy dotyczącej skryptów

Kurs dotyczący wyrażeń zestawu

Dowiedz się, jak tworzyć wyrażenia zestawu do analizy zestawów.

Kurs — Tworzenie wyrażenia zestawu

Wyrażenia wykresów i skrypty ładowania

Wiele nowych przykładów funkcji używanych w wyrażeniach wykresów i skryptach ładowania.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!